Aanpak wateroverlast in Amerongen kost miljoenen

Written by on 20 juni 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug stelt aan de gemeenteraad voor opnieuw in te stemmen met het beschikbaar stellen van de begrote budgetten voor de aanpak van de wateroverlast in Amerongen. Inzet van deze budgetten is nodig om in te kunnen spelen op de consequenties van de klimaatverandering, zodat Amerongen regenwaterproof wordt.

De budgetten zijn reeds opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. Naar aanleiding van de huidige financiële situatie van de gemeente heeft de gemeenteraad eind vorig jaar besloten dat de gemeenteraad elke investering boven de € 300.000,- opnieuw moet goedkeuren. Voor de aanpak van de wateroverlast in Amerongen is nog een bedrag van € 3.555.000,- gereserveerd. Voor dit bedrag worden de voorzieningen die overvloedig water kunnen opvangen, vergroot. De aanpak van de verschillende deelgebieden gebeurt de komende jaren fasegewijs. Op een aantal locaties wordt de riolering ook vervangen. Bij de reconstructie van de Koenestraat zijn de eerste maatregelen alvast meegenomen.

De wateroverlast van vorige week heeft nog maar eens laten zien dat het regenwaterproof maken van Amerongen noodzakelijk is. In Amerongen vindt op dit moment bij grote regenbuien nog overstort van vuilwater uit de riolering in de uiterwaarden plaats om overstromingen te beperken. De investeringen in het riolerings-/afwateringssysteem zorgen ervoor dat deze overstort vermindert en de wateroverlast afneemt.


Current track

Title

Artist

Background