Auteur: Nieuwsredactie

De brandweer van Driebergen-Rijsenburg werd maandagavond opgeroepen voor een voertuigbrand aan de Drieklinken in Driebergen.
Een bestelbus is door onbekende oorzaak in brand gevlogen. Bij aankomst van de brandweer stond de bus al fors in brand. Door de snelle inzet van de brandweer heeft men kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar een ernaast staande bouwkeet.

Foto: 112 persfotografie…

In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 oktober werd een jongen beroofd van onder meer zijn telefoon. Hij werd hierbij bedreigd met een steekwapen.
Die nacht werden surveillerende agenten aangesproken door een jongen die zei vlak daarvoor beroofd te zijn. Hij liep rond 3.00 uur over de Weeshuislaan toen hij werd aangesproken door een andere jongen die de weg wilde weten. Deze bleek toch andere bedoelingen te hebben en griste vervolgens de telefoon van het slachtoffer uit zijn handen. Hierna haalde hij een steekwapen tevoorschijn en dreigde te steken als hij niet al zijn spullen aan hem afgaf. Hij greep naar de zakken van het 15-jarige slachtoffer en nam hieruit onder andere wat contant geld en een ov-chipkaart mee.…

De gemeente De Bilt verwacht woensdag 16 oktober een grote demonstratie van boeren. Samen met de politie en de organiserende boeren treft de gemeente voorbereidingen om de demonstratie ordelijk en veilig te laten verlopen. Door de demonstratie zal de gemeente naar verwachting tijdelijk niet goed bereikbaar zijn.
De demonstratie vindt plaats op het terrein van honkbalvereniging HSV Centrals op Sportpark Weltevreden aan de Voordorpsedijk in De Bilt, zoals in overleg met de organiserende boeren van Farmers Defence Force is afgesproken. Er worden maatregelen genomen om het verkeer in goede banen te leiden en uit de bebouwde kom te weren.…

De afgelopen weken zijn er diverse negatieve berichten in de pers verschenen. Deze gingen over het maaibeleid van de gemeente Wijk bij Duurstede in relatie tot de biodiversiteit. De gemeente betreurt het dat deze berichten in de media zijn verschenen, omdat ze volgens haar onjuiste informatie bevatten.

Sinds vele jaren staat de gemeente in nauw contact met de Vereniging Natuur en Milieu (VNM) Wijk bij Duurstede en haar werkgroepen. ‘Daarbij bespreken wij hoe we het groenbeheer kunnen verbeteren. De werkgroepen zijn op de hoogte van de huidige stand van zaken,’ aldus wethouder Hans Marchal. Een van de werkgroepen is de Florawerkgroep. Deze groep uitte kritiek in de pers. ‘De Florawerkgroep weet dat de gemeente gebonden is aan lopende contracten met aannemers en beleidskaders.…

Na diverse oplapbeurten, is de oude houten brug in het Hordenpark in Wijk bij Duurstede écht aan vervanging toe. Daarom is de brug weggehaald. Het duurt drie dagen voordat de nieuwe brug geplaatst is. Dus die tijd moet er even worden omgelopen.
De nieuwe brug, die al voor een groot gedeelte gemaakt is in de fabriek, bestaat uit composiet.
Daar is voor gekozen omdat dit materiaal een lange (onderhoudsarme) levensduur heeft.…

Het college van de gemeente Wijk bij Duurstede heeft een sluitende begroting gepresenteerd. Wethouder Hans Marchal (financiën): ‘Het was pittig om de begroting passend te maken. Vanuit het Rijk komt er te weinig geld binnen. Door dit rijksbeleid zitten wij krap bij kas, net als vele andere gemeenten. Het was een heel gepuzzel om de uitgaven en de inkomsten voor komend jaar met elkaar in evenwicht te krijgen. Maar het is ons gelukt, omdat we realistische keuzes hebben gemaakt. Daardoor zitten er wel pijnpunten in de begroting, daar is niet aan te ontkomen.’

De Onroerende Zaak Belasting (OZB) stijgt met een inflatiecorrectie van 1,5%. Verder stijgt de Afvalstoffenheffing met € 47. Dit komt door ontwikkelingen op de ‘afvalmarkt’ en de verbrandingsbelasting, die de gemeente moet betalen.…

Er ligt een nieuwe detectiveroman van de Doornse schrijver Anne van Doorn in de winkels. In ‘De man die zijn geweten ontlastte’ loopt een jonge vrouw weg uit een christelijke woongemeenschap. 35 jaar verstrijken er zonder levensteken van haar. Haar verdwijning wordt onderzocht door het speurdersduo Robbie & Lowina.

Hoewel Van Doorn schrijft over Robbie & Lowina van een particulier recherchebureau uit Leiden, spelen diverse locaties in onze regio een voorname rol in het verhaal. Amersfoort, Ede en Wijk bij Duurstede komen herhaaldelijk voorbij. Maar volgens de schrijver is er nog een belangrijke reden waarom lezers naar het puntje van hun stoel zullen schieten. “Er zijn raakvlakken met de serie District Heuvelrug,” legt Anne van Doorn uit.…

EigenWijkse | om lanceerde samen met de andere coöperaties binnen het om | nieuwe energiecollectief een Escape Room op wielen. Het duurzame coöperatieve energiecollectief wil de kennis over verduurzaming vergroten op een manier die leuk, laagdrempelig en spannend is.

De interesse in duurzaamheid piekt, maar uit onderzoek blijkt dat de kennis vaak nog achter blijft. Zo is meer dan de helft van de MKB’ers actief bezig met verduurzaming, maar mist bij een even groot percentage de kennis om de ideeën actief uit te voeren. Dat is de reden voor het om | nieuwe energiecollectief, die meer dan veertig lokale coöperaties verenigt, om op een leuke manier de kennis over duurzaamheid te vergroten. om | nieuwe energie is door de Consumentenbond al jaren achtereen uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland en lanceert nu de eerste duurzame Escapebus van Nederland.…

Kinderen in het asielzoekerscentrum in Leersum krijgen meer ondersteuning van de jeugd- en gezinscoach. Om ingrijpende en vaak dure jeugdhulp te voorkomen, wordt deze inzet nu verder uitgebreid.
Wethouder Chantal Broekhuis: “Door meer laagdrempelige, preventieve ondersteuning en traumahulp kunnen we nog meer bereiken voor deze kinderen en hun gezinnen. Met bijvoorbeeld creatieve therapie kunnen we goede resultaten bereiken.”
Gemeenten voeren sinds 2015 de jeugdzorg uit. Sinds dit jaar ook voor de kinderen in asielzoekerscentra.…

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug legt het volgende voor ter inspraak: een voorontwerpbestemmingsplan recreatieterreinen en een concept beleidsnota om permanente bewoning tegen te gaan. De terinzagelegging vindt plaats als de raad in de vergadering van 28 november instemt met het voorstel van het college om een deel van de recreatieterreinen uit het bestemmingsplan te laten.

Voor een deel van de recreatieterreinen is het de vraag of deze nog kunnen bijdragen aan het recreatief product in de gemeente. Het gaat om terreinen die overwegend niet meer recreatief geëxploiteerd worden en waar hoofdzakelijk gewoond wordt. Deze terreinen worden buiten het nieuwe bestemmingsplan gelaten. Voor deze terreinen wordt afzonderlijk onderzocht of zij toekomstwaarde hebben als recreatieterrein of dat een andere bestemming gewenst en mogelijk is.…


Current track

Title

Artist

Background