Auteur: Nieuwsredactie

Pagina:7

Ter voorbereiding van de derde Keizerloop die zaterdag 31 augustus wordt georganiseerd op het landgoed van Huis Doorn wordt een gratis clinic georganiseerd. Die wordt gegeven door Marc Cinjee van Hardloopcentrum Aart Stigter op donderdag 8 augustus van 19.00 tot 20.30 uur. Aanmelden kan via: info@hardloopcentrumaartstigter.nl…

Naar voorbeeld van het Amersfoorts Voetbalkampioenschap dat al sinds 1984 bestaat en is uitgegroeid tot een bijzonder serieus sportevenement in de stad Amersfoort waarbij alle 13 voetbalverenigingen in Amersfoort de sportieve degens kruisen komt er nu ook een Utrechtse Heuvelrug Voetbalkampioenschap.
Op initiatief van DEV Doorn hebben vorig jaar voetbalvertegenwoordigers van de “Heuvelrug”-verenigingen gebrainstormd of er niet zo’n soortgelijke opzet mogelijk gemaakt kon worden met de verenigingen DVSA, HDS, SVMM, FC Driebergen en DEV Doorn onder de blijvende noemer het Utrechtse Heuvelrug Voetbalkampioenschap (UHVK) voor het seizoen 2019/2020 voor de standaardteams.
Dit heeft er toe geleid dat er een begin wordt gemaakt met diverse verenigingen op weg richting de voorbereiding op het nieuwe seizoen.…

In het kader van Deftige Dieren heeft Kasteel Amerongen kunsthistoricus Barry Heinrichs uitgenodigd om tweemaal een lezing te geven over de betekenis van dieren in de kunst. De lezingen zullen plaats vinden op donderdagavond 15 augustus om 19.30 uur en zondag 29 september om 10.30 uur op de Galerij.

Van oudsher maken dieren onderdeel uit van de beeldende kunst. Dat begon niet in de klassieke oudheid, maar al ver daarvoor met prehistorische grottekeningen van bijvoorbeeld bizons. Het afgebeelde dier kan van alles betekenen, afhankelijk van tijd, context en bedoeling van de maker. Aan afgebeelde dieren werden menselijke eigenschappen toegekend, zoals bijvoorbeeld de evangelisten die als leeuw, rund en adelaar worden verbeeld. Waar het dier in de ene periode een symbolische betekenis had, was het in de andere periode een decoratief onderdeel of zelfs een statussymbool.…

De ontwerp Beleidsnota peilbeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ligt van 13 augustus t/m 23 september ter inzage. Daarom organiseert het waterschap een informatieavond.
De vorige Beleidsnota peilbeheer stamt uit 2011. In 2015 is de nota op één onderdeel aangepast. Sindsdien zijn er veel nieuwe ontwikkelingen die om beleid vragen, zoals klimaatverandering, bodemdaling, dynamisch peilbeheer en waterkwaliteit. Daarom is de beleidsnota geactualiseerd.
Op donderdag 5 september is er een informatieavond van 20.00 tot 21:30 in Dorpshuys Cothen, C.B. Kentiestraat 2 3945 CB in Cothen.…

De voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de N411 tussen de Mereveldseweg (Utrecht) en de Van Zijldreef (Bunnik) zijn nagenoeg afgerond. Vanaf 12 augustus start aannemer Mourik met de reconstructiewerkzaamheden aan en om de weg. Die werkzaamheden duren naar verwachting tot en met december van dit jaar.
De werkzaamheden waarvoor de N411 dicht moet, worden geconcentreerd in drie weekenden uitgevoerd. Op die manier is de hinder voor het verkeer en de omgeving zo beperkt mogelijk.

Gedurende de werkzaamheden is de N411 gedurende drie weekenden afgesloten tussen de Mereveldseweg (Utrecht) en de Baan van Fectio (Bunnik). Het gaat om de volgende weekenden:

Vanaf vrijdagavond 27 september, 20:00 uur tot maandagochtend 30 september, 06:00 uur.
Vanaf vrijdagavond 4 oktober, 20:00 uur tot maandagochtend 7 oktober, 06:00 uur.…

In het buitengebied van Langbroek, Doorn en de kern van Doorn wordt op 18 augustus de jaarlijkse Kastelentocht verreden. Er is een ochtendrit en middagrit. Er is verkeershinder op diverse wegen door ‘verkeersstops’. Dat zijn de: Langbroekerdijk, Gooyerdijk, Langbroekerweg / Doornseweg (N227), Rhodensteynselaan en Sandenburgerlaan.

Er is inzet van verkeersregelaars en de bereden politie. Voor informatie over de hele route, kijk op de website Kastelentocht Doorn.…

Op zaterdag 31 augustus wordt het Oogstfeest Krommerijnstreek gehouden. Hierdoor is de Kapelleweg van 6.00 uur tot 20.30 uur afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Het doel van de afsluiting van de Kapelleweg is om het risico op verkeershinder tijdens het evenement zoveel mogelijk weg te nemen.
De organisatie ziet erop toe, dat het parkeren rondom het evenement in goede banen wordt geleid en het overige verkeer verder minimale hinder van dit evenement zal ondervinden. Meer informatie staat op de website van het Oogstfeest.…

De Veiligheidsregio Utrecht heeft de brandveiligheid van alle chalets onderzocht op Recreatiepark Kooten (voorheen: Den Deel) in Cothen. Met de onderzoeksresultaten van het brandveiligheidsrapport wil de gemeente het verblijf op het recreatiepark veiliger maken. Dit kan gevolgen hebben voor de eigenaren en/of bewoners.
Verder heeft het college besloten vaste bewoning hier niet meer toe te staan.

De eigenaren, gebruikers en bewoners van de brandveilige chalets, krijgen hierover binnen twee weken een brief. De bewoners kunnen daarna een gedoogbeschikking bij de gemeente aanvragen. De gemeente beoordeelt voor elke aanvraag of aan de voorwaarden wordt voldaan. De aanvrager krijgt daarna bericht, of hij of zij hier nog maximaal een jaar mag wonen. Dat jaar is ter overbrugging naar andere woonruimte.…

Na een melding van een oplettende burger heeft de politie een gedumpte caravan aangetroffen op de Woestduinlaan in Doorn.
De politie meldde die ontdekking bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
De politie heeft de eigenaar zelf kunnen traceren en de eigenaar verzocht de caravan weg te halen.
Dat is inmiddels ook gebeurd.…

In de nacht van zaterdag op zondag zijn 2 personen onwel geworden door een barbecue. Rond 00:32 uur werd de brandweer van Leersum opgeroepen. Plaats van handeling was het Landgoed Ginkelduin aan de Scherpenzeelseweg in Leersum.
De brandweer voerde een CO-meting uit.…


Current track

Title

Artist

Background