Co-creatie toekomstige dorpsvoorzieningen Maarn

Geschreven door op 3 maart 2020

Samen met inwoners van Maarn en Maarsbergen en medewerkers van de gemeente is een co-creatieproces bedacht waarin inwoners, organisaties en verenigingen samen vorm kunnen geven aan een Masterplan voor de toekomstige dorpsvoorzieningen in Maarn.

Het procesplan, met bijbehorende gemeentelijke kaders, ligt ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. Onder de naam Doe Maarn Mee! organiseert de voorbereidingsgroep op 16 maart een bijeenkomst om het proces toe te lichten en belanghebbenden te vragen mee te doen.

Met organisaties, verenigingen en inwoners is afgelopen jaren nagedacht over mogelijkheden voor een nieuwe ontmoetingsplek in Maarn, waar onderwijs, kinderopvang, sport, verenigingsleven en bibliotheek bij elkaar komen. Dit in combinatie met woningbouw.

Wethouder Chantal Broekhuis; “Ik vind het fijn om te zien hoe we met elkaar, bewoners, organisaties en verenigingen en gemeente, hebben gewerkt aan een gezamenlijke procesaanpak voor de voorbereidingsfase van het voorzieningenplan. We hebben een gezamenlijk doel voor ogen, namelijk goede maatschappelijke voorzieningen voor een vitaal Maarn en Maarsbergen. Hoe we dat kunnen gaan realiseren, denkend vanuit mogelijkheden, maar met de wetenschap dat de bomen niet tot in de hemel groeien, vraagt creativiteit, doorzettingsvermogen én de wil om samen tot oplossingen te komen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het een mooi proces wordt en dat we in staat zijn om samen een haalbaar Masterplan voor het dorp Maarn te maken.”


Current track

Title

Artist

Background