College beantwoordt vragen raad over stikstofproblematiek

Geschreven door op 12 september 2019

Op 29 mei heeft de Raad van State een streep getrokken door het vergunningensysteem Programma Aanpak Stikstof (PAS). Landelijk zijn projecten als de verbreding van de A27 en de aanleg van vliegveld Lelystad daardoor stil komen te liggen. De gemeenteraad heeft het college gevraagd naar de gevolgen van dit besluit voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

In de beantwoording geeft het college aan dat er mogelijk een probleem in de gemeente kan ontstaan, omdat in de gemeente twee Natura 2000-gebieden zijn: de uiterwaarden van de Lek en Kolland. Voor activiteiten zoals woningbouw die een stikstofeffect op Natura 2000 gebieden hebben, was tot 29 mei een Wnb (Wet natuurbescherming) vergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig. De provincie gaf als bevoegd gezag deze vergunningen uit, die waren gebaseerd op het PAS. Met het wegvallen van het PAS is het nu voor de provincie moeilijker geworden om deze vergunningen te verstrekken.

Het college heeft aan de gemeenteraad laten weten dat zij over de ontwikkelingen nauw contact met de provincie heeft. Wethouder Rob Jorg: “Het betreft een landelijk probleem. Op dit moment is niet duidelijk of en zo ja wat lokaal de gevolgen hiervan zijn. Daarom hebben wij als college de raad ook laten weten, dat wij hen nader informeren, zodra er landelijk meer duidelijkheid is.”


Current track

Title

Artist

Background