Duurzaam

Marieke Schouten, wethouder in Nieuwegein, is de nieuwe voorzitter van het Netwerk Water & Klimaat Utrecht Zuidwest. Mevrouw Schouten volgt Herman Geerdes op, voormalig wethouder van Houten.

Binnen dit netwerk werken het waterschap, de provincie en de veiligheidsregio samen met de 14 betrokken gemeenten, waaronder Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Doel is het klimaatbestendig maken van de regio.

De regio is bijzonder gevarieerd en strekt zich uit van de bossen op de Utrechtse Heuvelrug tot het veenweidegebied in het Groene Hart. Daar tussenin ligt het rivierengebied en de stedelijke kernen.…

Het college van Zeist meldde onlangs dat er plannen zijn om windmolens en zonnevelden te bouwen tussen de spoorlijn en de A12. De berichtgeving hierover, onder meer via Regio90 en het AD, leidde tot vragen.

Recent stuurde het college van Zeist een toelichtende brief naar de collega’s van Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Daarin zegt het college dat het aan de raad zal voorstellen om actief de mogelijkheden te verkennen voor zonnevelden en windenergie in het gebied tussen de A12, de spoorlijn en de Odijkerweg. In de volksmond wordt dit gebied ook wel de Groene Driehoek genoemd. Bij de planvorming zal nauw samengewerkt worden met de buurgemeenten, zo zegt het college van de slotstad.

B&W van Zeist stuurden ook een afschrift mee van de brief die onlangs naar de omwonenden is gestuurd.…

Wethouder Gerrit Boonzaaijer opende onlangs de wasplaats in de Groene Tuinen in Driebergen. Het is de afsluiting van de ontwikkeling van dit duurzame bouwproject.

De nieuwbouwwijk aan de zuidzijde van Driebergen kent alleen gasloze voorzieningen. De woningen worden met vloerverwarming en luchtwarmtepompen verwarmd. De wijk is in alle opzichten duurzaam: de bouw, de energie en het waterbeheer.

Al het hemelwater komt in wadi’s (Water Afvoer Drainage Infiltratie) en natuurgebieden terecht. Om vervuiling te voorkomen, mogen er in de wijk geen auto’s worden gewassen. Bewoners kunnen nu gratis gebruik maken van de wasplaats. Geopend tussen acht uur ’s morgens en acht uur ’s avonds, wel zelf spullen meenemen.…

Door de wisselvallige juli-maand bleven de gevreesde watertekorten uit. Dat meldt BNR Nieuwsradio op basis van info van de vier grootste waterleidingbedrijven.

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf in ons land, ze zijn actief in vijf provincies. Eind mei sprak het bedrijf zijn zorgen uit, maar het tegenvallende weer voorkwam tekorten. Er is weliswaar niet veel neerslag gevallen, maar de verdamping was aanzienlijk lager. En tuinen werden niet gesproeid en een speelbadje zet je niet op bij matig weer.

Het thuiswerken heeft volgens de rondgang van BNR niet veel invloed op de consumptie van water. Dat geldt ook voor het extra handen wassen vanwege de coronasituatie. Het gebruik van douche, wasmachine en wc telt zwaarder.…

De inwoners van het dorp ’t Goy lijken massaal tegenstander van de komst van windmolens in het gebied. De gemeente Houten maakte onlangs bekend dat de plaatsing van windturbines bij de Goyerbrug een reële optie is.

Op veel huizen, boerderijen en bedrijfsgebouwen in de omgeving van het dorp zijn protestposters te zien. En niet alleen de inwoners van dit deel van de gemeente Houten zouden last krijgen van de windbouwwerken. De locatie ligt kort bij het grenspunt van de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede. Ook inwoners van Werkhoven en Cothen bijvoorbeeld krijgen dan te maken met horizonvervuiling.

De inwoners van het gebied zeggen dat de molens de harmonie van het landschap verstoren. Het zou kunnen gaan om molens van 240 meter hoog, ruim twee keer zo hoog als de toren van de Utrechtse Dom.…

De gemeente Wijk bij Duurstede vroeg eerder dit jaar aan haar inwoners wat zij belangrijk vinden bij de overstap naar aardgasvrij wonen. Er komt dit najaar een vervolg in de vorm van een online-bijeenkomst.

Ruim honderd inwoners werkten mee aan de enquête. Meer dan de helft van de respondenten weet dat we op weg gaan naar aardgasvrij wonen komt, maar hebben zich er nog niet in verdiept. Een derde geeft aan vrij veel over het onderwerp te weten.

Dit najaar komt er een online-bijeenkomst, waarin ruimte is om vragen te stellen, informatie te krijgen en uw wensen en zorgen te melden. Op basis van de verkregen informatie zal de gemeente de Transitievisie Warmte opstellen.…

In het Veenweidegebied en langs de Kromme Rijn liggen kansen om bossen te ontwikkelen die van betekenis zijn voor het klimaat. Dit blijkt uit een onderzoek dat Utrechts Landschap heeft laten uitvoeren.

In de provincie Utrecht zijn mogelijkheden voor bostypes die van oorsprong bij ons laagland horen, maar nog zelden voorkomen. In het Kromme Rijngebied komt rivierbegeleidend bos. Dit type bos groeit snel door de voedselrijke grond en zal snel CO₂ opslaan.

In het Veenweidegebied kan het waterpeil op sommige plaatsen verhoogd worden. Daardoor kan de uitstoot van CO₂ door veenoxidatie sterk worden verlaagd. Hier komt in de plannen elzenbroekbos, ruigt-elzenbos en vochtig en droog essen-iepenbos.…

Betrokken partners gaan samen aan de slag om de watersituatie op de Heuvelrug te verbeteren. Het gebied moet beter bestand worden tegen langdurige droogte en het tegenovergestelde: wateroverlast.

Door de klimaatveranderingen zijn er meer extremen in de weerssituatie. Lange perioden van droogte, maar ook tijden met veel neerslag. Dit geeft met name in de hoger gelegen gebieden van ons land problemen. Zo is bij droogte de aanvoer van water naar het gebied niet mogelijk. De Utrechtse Heuvelrug is zo’n gebied.

Het actieplan ‘Blauwe Agenda’ is een samenwerking van onder meer de provincie, Vitens, het waterschap en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.…

Vrijdag was er opnieuw een actie voor het behoud van de beuken aan de Broekhuizerlaan. De beoogde bomenkap leidt tot discussie tussen voor- en tegenstanders.

Dit keer waren vertegenwoordigers van Urgenda, de Bosgroep en de Partij voor de Dieren afdeling Heuvelrug met Jørn Copijn actief bij de bewuste bomen in Leersum. Alle bomen kregen een zogenoemde treetag op de stam. Daarop is exact te zien wat een boom voor het milieu betekent.

De kap zou nodig zijn omdat de bomen niet erg lang meer mee zouden gaan. Anderen zeggen dat ze nog wel een eeuw kunnen standhouden. Burgemeester Naafs reageerde via Twitter: ‘Ik hoop dat alle partijen nog eens met elkaar in gesprek gaan’.…

Volgende maand start nieuw onderzoek in Utrechtse Heuvelrug naar aardwarmte in de ondergrond. Er zijn twee onderzoekslijnen, een ten noorden en een ten zuiden van het dorp Driebergen-Rijsenburg.

Het onderzoek gebeurt via geluidsgolven. Zo ontstaat een beeld van de ondergrond, zoals de dikte en de ligging van onderliggende aardlagen. Aardwarmte zou een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de warmtevraag. Dit onderzoek maakt deel uit van een landelijk onderzoek, het ministerie van economische zaken financiert het.

Bewoners ondervinden nauwelijks hinder van het seismisch onderzoek, de gemeente zal omwonenden inclusief bedrijven tijdig informeren.…


Current track

Title

Artist

Background