Duurzaam

Op maandag 5 oktober 2020 zal wethouder Hans Marchal het eerste herkenningspaaltje zelfbeheer onthullen. Met de bordjes laat de gemeente haar waardering zien voor het werk van de zelfbeheerders.

Zelfbeheer houdt in dat een inwoner, een groepje inwoners of een vereniging een stukje openbare ruimte verzorgt. Bijvoorbeeld het knippen van hagen of het verzorgen van een plantsoentje of ander stukje groen in de eigen omgeving.

Wethouder Marchal: ‘We zijn heel blij met onze zelfbeheerders! Daarom plaatsen we herkenningspaaltjes. Hiermee laten we zien dat we dankbaar zijn voor het werk dat zij verzetten.’ In de drie kernen zijn ruim 250 zelfbeheerplekken.…

Provinciale staten van Utrecht sprak dinsdag over de Regionale Energie Strategie. De RES werd de afgelopen maanden op gemeentelijk niveau besproken, nu was het de beurt aan PS.

De vergadering ging akkoord met de voorlopige plannen om grootschalig duurzame energie te gaan opwekken met behulp van zon en wind. Dit in het kader van de kabinetsplannen om de CO2-uitstoot sterk te reduceren. In 2030 moet de uitstoot met de helft verminderd zijn, in vergelijking met 1990. Voor 2050 is de doelstelling een afname van 95 procent.

Opvallend was dat PS niet op voorhand tegen kernenergie is. Eerder was er geen meerderheid voor nucleaire energie, dinsdag bleek dit wel het geval. Wellicht komt kernenergie alsnog op de agenda.…

Zaterdag steken burgers, bedrijven en gemeenten gezamenlijk de handen uit de mouwen om de omgeving op te ruimen. Dit doen zij tijdens World Cleanup Day. Ook in onze omgeving zijn er tal van acties.

Het doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil. En vooral ook het krijgen van waardevolle informatie over het soort afval dat op straat en in het milieu ligt. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. Overigens: schoonmaken en schoonhouden doe je niet één keer per jaar, dat hoor je elke dag te doen.

Regio90 besteedde jongstleden dinsdag uitgebreid aandacht aan de schoonmaak. Presentator Hetty Thijssen sprak met actieve ‘cleaners’ uit zowel Wijk als Utrechtse Heuvelrug.…

De gemeente Utrechtse Heuvelrug overweegt vrijstaande huizen langs de A12 te bestemmen als molenaarswoning, om zo de kansen voor windenergie te vergroten. Zo staat te lezen in een brief van B & W aan de raad naar aanleiding van een technische verkenning over windenergie.

Het grootste deel van het grondgebied van de gemeente is ongeschikt als windmolenlokatie. Bijvoorbeeld omdat er te weinig wind is omdat het een laag gelegen gebied is. Of het is als stilte- of natuurgebied een ‘no go’.

Er is al veel te doen geweest over de windturbines. In het kader van de Regionale Energie Strategie moeten de partners in de U16 met elkaar zorgen voor voldoende schone energie. Maar windmolens en grote velden met zonnepanelen zijn niet populair.…

Natuur en Milieu Utrecht start het project Heuvelrugtuinen. Doel is de bewoners te betrekken bij de natuur in het algemeen en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in het bijzonder.

Een Heuvelrugtuin is een stukje Nationaal Park in je eigen tuin. Zo’n tuin bestaat voor minstens 60% uit groen, er wordt gifvrij getuinierd, biedt beschutting voor vogels en insecten en je vindt er planten die passen in de omgeving van het Nationaal Park. Daarmee levert je tuin een positieve bijdrage aan het klimaat, de lokale biodiversiteit en voldoende drink- en grondwater. Bestrating in een Heuvelrugtuin is waterdoorlatend.

Op woensdag 23 september aanstaande is er een infoavond voor bewoners, kijk op de site jouwheuvelrugtuin.nl voor meer details.…

Vanwege de droogte was het niet nodig om de bermen te maaien. Florijn, die dit werk in de gemeente Wijk bij Duurstede verzorgt, stopte onlangs met het maaien. Per september start dit onderhoud weer.

Het hervatten van het maaien is nodig om te zorgen dat de bermen straks winterklaar zijn. Maar dat zal met grote voorzichtigheid gaan. Een specialist van Florijn loopt eerst door de bermen om te bekijken of er eventueel beschermde dieren of planten huizen. Als dat zo is, markeert hij dat stuk berm met een afzetlint. De maaimedewerkers zullen het betreffende stuk overslaan bij het maaien.

Gemeenten kiezen steeds vaker voor ‘maaien met beleid’ om zo de biodiversiteit te bevorderen. Zo ook Wijk en Utrechtse Heuvelrug.…

Het busvervoer in onze provincie krijgt meer elektrische voertuigen. Er rijden al zo’n 40 e-bussen, dat aantal zal dit jaar verder groeien.

Vorig jaar maakte de provincie afspraken met de vervoerders. In 2028 moet het openbaar vervoer voor honderd procent schoon en duurzaam zijn. De OV-bedrijven werken in het kader van deze doelstelling voortdurend aan een schoner wagenpark. Dit jaar kreeg Syntus nieuwe elektrobussen voor vervoer in de stad Amersfoort. U-OV rijdt al met twintig e-bussen in de stad Utrecht. En dat is nog maar het begin.

De inzet van e-bussen vraagt ook om het plaatsen van laadpalen. Deze zijn onder meer gepland bij de stations Utrecht Centraal en Utrecht Lunetten. De voorbereiding hiervan ligt op schema.…

Regionale media verspreidden vorige week nieuws over de plaatsing van windturbines in Wijk bij Duurstede. Het radioprogramma 90 in de Regio sprak met wethouder Hans Marchal over de berichtgeving.

De informatie was gebaseerd op de site ‘resinbeeld’, een platform met info over de invulling van de Regionale Energie Strategie. Zij claimen meer te weten over de plannen, een aantal regionale media nam het nieuws klakkeloos over. Zonder wederhoor, de gemeente is niet gevraagd of de info klopt. Niet door resinbeeld, ook niet door de bewuste media. Marchal vindt dat niet correct: ‘Feiten worden verdraaid, er wordt mist verspreid. Er was geen navraag bij ons.’

Wat de bewuste site als ‘waarheid’ hanteert, herkent de wethouder totaal niet. Marchal: ‘Ik zou die informatie maar met een flinke korrel zout nemen.…

Marieke Schouten, wethouder in Nieuwegein, is de nieuwe voorzitter van het Netwerk Water & Klimaat Utrecht Zuidwest. Mevrouw Schouten volgt Herman Geerdes op, voormalig wethouder van Houten.

Binnen dit netwerk werken het waterschap, de provincie en de veiligheidsregio samen met de 14 betrokken gemeenten, waaronder Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Doel is het klimaatbestendig maken van de regio.

De regio is bijzonder gevarieerd en strekt zich uit van de bossen op de Utrechtse Heuvelrug tot het veenweidegebied in het Groene Hart. Daar tussenin ligt het rivierengebied en de stedelijke kernen.…

Het college van Zeist meldde onlangs dat er plannen zijn om windmolens en zonnevelden te bouwen tussen de spoorlijn en de A12. De berichtgeving hierover, onder meer via Regio90 en het AD, leidde tot vragen.

Recent stuurde het college van Zeist een toelichtende brief naar de collega’s van Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Daarin zegt het college dat het aan de raad zal voorstellen om actief de mogelijkheden te verkennen voor zonnevelden en windenergie in het gebied tussen de A12, de spoorlijn en de Odijkerweg. In de volksmond wordt dit gebied ook wel de Groene Driehoek genoemd. Bij de planvorming zal nauw samengewerkt worden met de buurgemeenten, zo zegt het college van de slotstad.

B&W van Zeist stuurden ook een afschrift mee van de brief die onlangs naar de omwonenden is gestuurd.…


Current track

Title

Artist

Background