Duurzame inrichting Engelse werk, Dwarsakkers en Royenstein in Amerongen afgerond

Geschreven door op 12 maart 2018

Afgelopen zomer gaf wethouder Henk Veldhuizen het startsignaal voor een grootschalige duurzame inrichting van het Engelse Werk, de Dwarsakkers en Royenstein. Inmiddels zijn de werkzaamheden nagenoeg afgerond. Het regenwater is van de nieuwe riolering afgekoppeld. Het gaat nu niet langer het riool in, maar komt het ten goede aan de grondwaterstand. Dat is goed voor het openbaar groen en de natuur. Voor de werkzaamheden moesten soms bomen worden gekapt, maar er zijn inmiddels ook veel nieuwe bomen geplant.

Wethouder Henk Veldhuizen van Utrechtse Heuvelrug: “Deze herinrichting is in nauw overleg met de omgeving tot stand gekomen. Samen met de inwoners is er een plan voor een duurzame nieuwe inrichting ontwikkeld. Ik ben blij dat de werkzaamheden goed zijn verlopen en naar tevredenheid zijn afgerond. Het schone regenwater stroomt nu niet meer het riool in, maar via infiltratiebuizen en een verlaagd grasveld (een “wadi”) rechtstreeks terug in de bodem. Zo wordt het terug gegeven aan de natuur. Dit vermindert de instroom van de riolering en is veel duurzamer.”

Hiermee is tevens een begin gemaakt voor een veel groter project. In het najaar start de gemeente met de vernieuwing van de sterke verouderde riolering en het afkoppelen van regenwater in meerdere straten ten oosten van de Koenestraat en in het oude dorp van Amerongen. Dit najaar starten deze werkzaamheden, die in een aantal fasen worden uitgevoerd zodat er zo min mogelijk overlast ontstaat. Hierover worden de inwoners van Amerongen binnenkort uitgebreid geïnformeerd. De gemeente gaat ook rondom deze werkzaamheden met inwoners in gesprek om te kijken welke aandachtspunten zij zien en wat voor vragen er leven. Maar vooral ook om te bespreken wat inwoners zelf kunnen doen om wateroverlast te beperken en het schone regenwater af te koppelen rondom hun huis. De gemeente heeft hierover eerder al ideeën gedeeld, in het kader van operatie Steenbreek. Tijdens de informatiebijeenkomsten zal de gemeente Utrechtse Heuvelrug hierover meer vertellen.


Meer om te lezen

Current track
Title
Artist

Background