Fietsersbond Utrechtse Heuvelrug: meest fietsvriendelijke partijprogramma’s bij D66 en ChristenUnie

Geschreven door op 12 maart 2018

Traditiegetrouw heeft de Fietsersbond (afdeling Utrechtse Heuvelrug) de verkiezings­programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. onderzocht op fietsvriendelijkheid. Doel is te bereiken dat iedereen in het stemhokje het fietsbeleid (beter) kan meewegen.
In elk programma vindt men een of meer belangrijke punten, maar de verschillen zijn groot. Het ene programma besteedt duidelijk meer aandacht aan fietsbeleid dan het andere. De programma’s van D66 en ChristenUnie schenken het onderwerp in elk geval de grootste aandacht.

Alle partijen onder het vergrootglas
Zeven partijen doen op 21 maart in de gemeente Utrechtse Heuvelrug mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De Fietsersbond (afdeling Utrechtse Heuvelrug) heeft de verkiezings­programma’s van alle zeven doorgespit en beoordeeld op de punten die belangrijk zijn voor de fiets. Daarbij is onder meer gekeken in hoeverre de plannen de veiligheid voor fietsers en voetgangers in het verkeer bevorderen, of er aandacht is voor het onderhoud van de fietspaden en of de partijprogramma’s uitvoering geven aan het al vastgestelde Uitvoeringsprogramma GVVP.

De fiets in de verkiezingsprogramma’s
De fiets stond de afgelopen jaren hoog op de agenda in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dat is ook terug te vinden in het onlangs vastgestelde Uitvoeringsprogramma GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan). De helft van de verkeersprojecten die de komende vijf jaar worden uitgevoerd komen ten goede aan de fiets. In niet in alle verkiezingsprogramma’s is deze aandacht voor de fiets terug te vinden. In sommige programma’s wordt de fiets slechts terzijde of in algemene bewoordingen genoemd.

Meeste aandacht van D66 en Christenunie
D66 en ChristenUnie besteden in hun programma verreweg de meeste aandacht aan de fiets. Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie heeft zelfs een aparte paragraaf over de fiets, waar een aantal van de belangrijke punten is opgenomen. Bij D66 komt de fiets op verschillende plaatsen in het verkiezingsprogramma terug. In de programma’s tonen beide partijen zich bewust van de vele voordelen van fietsen en wandelen; deze partijen lijken dit ook te willen omzetten in beleid.

Andere partijen
In de verkiezingsprogramma’s van de andere partijen is de aandacht voor de fiets slechts mondjesmaat, maar worden toch belangrijke punten genoemd, zoals de veiligheid op de fiets voor jong en oud en de kwaliteit van het fietsnetwerk. Ook het belang van de recreatieve fiets­verbindingen is in verschillende programma’s te vinden. Tot slot heeft elke partij wel een belangrijk punt in haar programma. Zo willen CDA en BVH aandacht voor fietssnelwegen (BVH noemt zelfs al enkele concrete verbindingen), wil OPEN uitbreiding van het wandelnetwerk, wil de VVD de recreatieve wandel- en fietspaden beter onderhouden en verder ontwikkelen en wil de SGP een ‘Meerjaren Onderhoudsvisie en Plan voor het hele fietsnetwerk’. Tot slot wil D66 komen tot realisering van het ‘Fietspad van de Toekomst’.

Bij verkiezingen spelen vele partijstandpunten een rol. Gaat men af op de partijprogramma’s, dan komt er wat betreft de Fietsersbond een raadsbrede coalitie die alle prachtige plannen kan uitvoeren.

Meer informatie op www.utrechtseheuvelrug.fietsersbond.nl


Meer om te lezen

Current track
Title
Artist

Background