Inloopmiddag en –avond plan Schalkwijker Buitenwaard

Geschreven door op 24 oktober 2018

Staatsbosbeheer en K3 hebben het voornemen om de natuur in een deel van de Schalkwijker Buitenwaard door herinrichting in fases gevarieerder te maken. Daarom is er woensdag 7 november een inloopmiddag en –avond over het eerste schetsplan voor herinrichting van de Schalkwijker Buitenwaard. De inloopbijeenkomst is in Theetuin Antoniahoeve, Overeind 84 in Schalkwijk. Geïnteresseerden zijn tussen 16.00 en 20.00 uur op een voor hen geschikt moment welkom. Er is uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van reacties en suggesties op het plan. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

De Schalkwijker Buitenwaard is onderdeel van het Utrechtse natuurnetwerk en bestaat nu vooral uit graslanden. Dit gebied van 67 hectare kan veel opleveren voor planten, dieren en bezoekers als de invloed van het rivierwater een kans krijgt. Daarvoor is een eerste plan ontwikkeld. Door onder andere het graven van een nevengeul in combinatie met kleiwinning ontstaat nieuwe, dynamische riviernatuur. De dijkzone en enkele hogere delen blijven kruidenrijk grasland en weidevogelgebied, terwijl andere delen van het gebied natter en moerassiger worden en dus geschikt voor watervogels. Bovendien wordt mogelijk een bijdrage geleverd aan de hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit. In het plan is ook ruimte gemaakt voor het genieten van deze natuur door bijvoorbeeld wandelen, struinen en vogels kijken.


Current track

Title

Artist

Background