Kadernota Utrechtse Heuvelrug niet sluitend

Geschreven door op 13 juni 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug legt traditiegetrouw voor 2020 een Kadernota voor met uitgangspunten en (financiële) kaders voor de Begroting 2020-2023. De kadernota laat zien welke ontwikkelingen er voor de komende jaren op de gemeente af komen. Naast de opgave in het Sociaal Domein zijn dat ontwikkelingen zoals de invoering van de Omgevingswet, Duurzaamheidsopgaven, loon- en prijscompensaties en inflatie. Scherpe keuzes blijven noodzakelijk.

Dit jaar zijn de tekorten in het sociaal domein en de onzekerheid over de uitkering uit het gemeentefonds zodanig, dat het niet mogelijk is een sluitend perspectief te bieden zonder kennis te hebben van de mei- en septembercirculaire. Ondanks de forse voorgestelde ombuigingen en inkomstenverhogingen in spoor 2 en spoor 3 lukt het niet om de tekorten op te vangen. Er is een extra tekort van circa €3 miljoen. De komende maanden bij het opstellen van de Begroting werkt het college aan verdere oplossingsrichtingen.

De gemeenteraad bespreekt de Kadernota 2020 op maandag 24 juni in een beeldvormende vergadering. Op donderdag 4 juli volgt een oordeelsvormende vergadering waarna de gemeenteraad naar verwachting op 15 of 18 juli de Kadernota vaststelt.


Meer om te lezen

Current track

Title

Artist

Background