Natuur

Op maandag 5 oktober 2020 zal wethouder Hans Marchal het eerste herkenningspaaltje zelfbeheer onthullen. Met de bordjes laat de gemeente haar waardering zien voor het werk van de zelfbeheerders.

Zelfbeheer houdt in dat een inwoner, een groepje inwoners of een vereniging een stukje openbare ruimte verzorgt. Bijvoorbeeld het knippen van hagen of het verzorgen van een plantsoentje of ander stukje groen in de eigen omgeving.

Wethouder Marchal: ‘We zijn heel blij met onze zelfbeheerders! Daarom plaatsen we herkenningspaaltjes. Hiermee laten we zien dat we dankbaar zijn voor het werk dat zij verzetten.’ In de drie kernen zijn ruim 250 zelfbeheerplekken.…

Zaterdag steken burgers, bedrijven en gemeenten gezamenlijk de handen uit de mouwen om de omgeving op te ruimen. Dit doen zij tijdens World Cleanup Day. Ook in onze omgeving zijn er tal van acties.

Het doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil. En vooral ook het krijgen van waardevolle informatie over het soort afval dat op straat en in het milieu ligt. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. Overigens: schoonmaken en schoonhouden doe je niet één keer per jaar, dat hoor je elke dag te doen.

Regio90 besteedde jongstleden dinsdag uitgebreid aandacht aan de schoonmaak. Presentator Hetty Thijssen sprak met actieve ‘cleaners’ uit zowel Wijk als Utrechtse Heuvelrug.…

Door de coronacrisis beleefde de toeristische sector op de Utrechtse Heuvelrug een uitzonderlijke zomer. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei.

De gastvrijheidseconomie ontving deze zomer veel bezoek, de sector maakte na een verloren voorjaar in de maanden juli en augustus een inhaalslag. Het toekomstperspectief blijft onzeker, het eerder gepresenteerde herstelplan blijft daarom van kracht.

‘Ook in onze regio bleven veel bewoners deze zomer dicht bij huis en ontvingen verblijfslocaties meer boekingen dan normaal’, zegt directeur Michiel van der Schaaf van het RBT. De Heuvelrug en Gelderse Vallei waren ook populair bij dagbezoekers, zo zegt het toerismebureau.…

Natuur en Milieu Utrecht start het project Heuvelrugtuinen. Doel is de bewoners te betrekken bij de natuur in het algemeen en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in het bijzonder.

Een Heuvelrugtuin is een stukje Nationaal Park in je eigen tuin. Zo’n tuin bestaat voor minstens 60% uit groen, er wordt gifvrij getuinierd, biedt beschutting voor vogels en insecten en je vindt er planten die passen in de omgeving van het Nationaal Park. Daarmee levert je tuin een positieve bijdrage aan het klimaat, de lokale biodiversiteit en voldoende drink- en grondwater. Bestrating in een Heuvelrugtuin is waterdoorlatend.

Op woensdag 23 september aanstaande is er een infoavond voor bewoners, kijk op de site jouwheuvelrugtuin.nl voor meer details.…

Eén van de paden bij Peppel Enk is weer open. Het gaat om het pad vanaf de Amersfoortseweg dat uitkomt op het landgoed. Hiermee heeft de landgoedeigenaar voldaan aan de eisen van het college.

Er komen bij de gemeente vragen over de nog afgesloten paden. Het college staat op dit moment met lege handen. Er is vooralsnog onvoldoende bewijs dat deze paden al 30 jaar lang onafgebroken openbaar toegankelijk waren.

Het college vindt het afsluiten van paden onwenselijk en laat daarom onderzoeken of nog voldaan wordt aan de subsidievoorwaarden. De landgoedeigenaar ontvangt namelijk subsidie op voorwaarde van het bieden van voldoende wandelmogelijkheden.…

De hittegolf van de afgelopen periode verpulvert alle records. De natuur zucht en bezwijkt soms zelfs onder de extreme temperaturen.

Nog nooit was het een week achtereen zo warm in De Bilt. Minimaal zeven dagen met temperaturen van 30 plus, met een gemiddelde van 33,1 graden Celsius. Het was de warmste week sinds er gemeten wordt, dat was in 1901. Ook de temperaturen in de nacht waren bijzonder hoog. Afgelopen nacht kwam de temperatuur niet lager uit dan zo’n 22 graden, ook een unicum voor de augustusmaand. Het kwik bleef drie nachten op rij boven de 20 graden steken. In de vorige eeuw noteerde De Bilt in totaal maar 2 tropennachten.

De hitte is af te lezen in de natuur. Sommige bomen laten nu al de blaadjes vallen, als ware het herfst.…

Regio90 berichtte al over invasieve dieren, die eigenlijk niet in ons land thuis horen. Maar er zijn ook planten die als immigrant onze natuur nadelig beïnvloeden, zoals de gevreesde Japanse Duizendknoop.

De exoot komt ook in onze omgeving voor. De gemeentewerkers doen er alles aan om de plant te bestrijden. Als de duizendknoop namelijk de kans krijgt om te gaan woekeren, kunnen inheemse planten gemakkelijk uitsterven. Dat is een groot probleem voor de biodiversiteit. Het is zaak de wortelstokken geheel en al te verwijderen, elk stukje wortel groeit namelijk meteen weer uit tot een nieuwe plant.

Als u de plant ergens in de gemeente aantreft, maak dan een melding. Zorg ook dat uw eigen tuin ‘duizendknoop-vrij’ wordt of blijft.…

Recreatie in de natuur kun je kennelijk verschillend invullen. Een vroege wandelaar trof dit weekend een triest tafereel aan in de prachtige stuifduinen in de omgeving van Driebergen.

Hij was het wel gewend, rommel aantreffen in de natuur. Flesjes, blikjes, volgepoepte luiers en achtergelaten reclamefolders. Dit keer werd hij geconfronteerd met een wel sterk staaltje onbezonnenheid. Hij schrok niet zozeer van de blowresten en de lege flesjes, hoewel dat natuurlijk ook niet kan. Erger was dat de onverlaten de nodige takken van bomen hadden losgerukt in een poging een kampvuur te maken.

De natuur is op dit moment bijzonder droog. Eén klein vonkje kan leiden tot een forse natuurbrand. Laat staan een kampvuur……

Door aanhoudende droogte is de kans op een snel uitbreidende natuurbrand hoog. Brandweer en natuurbeheerders zijn extra waakzaam. Voor de provincie Utrecht geldt vanaf zaterdag 8 augustus fase 2 voor natuurbranden.

Het is al enige dagen zeer warm. Met hoge verdamping door de felle zon. Dat maakt dat de natuurgebieden droger en droger worden. De brandweer zet zo nodig extra materieel en personeel in en het patrouillevliegtuig is ook paraat.

Gaat u de natuur in, wees dan bijzonder voorzichtig met vuur. Een weggegooide sigarettenpeuk of een stuk glas kan al een enorme en verwoestende natuurbrand veroorzaken. Bijna alle branden in natuurgebieden ontstaan door menselijk gedrag.…

MTB Utrechtse Heuvelrug zoekt een biker die een passeerteller ontvreemdde. De vereniging plaatste op Facebook een onherkenbaar gemaakte foto.

Het gebeurde een paar weken terug. Een nieuwsgierige mountainbiker passeerde op zijn route een passeerteller. Dat is een apparaatje waarmee bijgehouden wordt hoeveel fietsers er langskomen. Kennelijk vond hij dat wel interessant, hij stopte en nam het apparaatje mee. Daar is de mountainbikevereniging natuurlijk niet blij mee. Op haar Facebookpagina plaatste de club een geblurde foto van de deugniet.

Als de man in kwestie zich niet snel meldt, komt er een herkenbare foto op Facebook te staan en schakelt de MTB-vereniging de politie in.…


Current track

Title

Artist

Background