Aanpassing vegetatie kan bijdragen aan zoetwaterprobleem

Aanpassing vegetatie kan bijdragen aan zoetwaterprobleem

Onderzoek heeft aangetoond dat andere vegetatie op de Utrechtse Heuvelrug kan bijdragen aan een grote zoetwatervoorraad. Voorwaarde is wel dat de maatschappelijke gevolgen geminimaliseerd worden.

Het onderzoek, waaraan onder meer het Hoogheemraadschap meewerkte, laat zien dat verandering van de vegetatie een doeltreffende maatregel kan zijn. Dat is belangrijk omdat zoet water schaarser wordt.

In de afgelopen zomers stond de zoetwatervoorraad al onder druk, dat zal alleen maar erger worden. De klimaatverandering betekent dat we moeten rekenen op langere en intensievere droge perioden.

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar top