Cothen

Pagina:5

Op pagina 37 in de nieuwe gemeentegids in de rubriek “Veilig wonen in Wijk bij Duurstede” staat onder het kopje Brandweerpost Cothen-Langbroek tussen haakjes: wordt in november 2018 opgeheven. Dit is uiteraard NIET het geval. Deze fout wordt zo spoedig mogelijk aangepast in de digitale versie van de gemeentegids.…

Op zaterdag 10 november organiseert het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Binding een ontspannende middag voor alle mantelzorgers uit Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek in het Huis van de Gemeente.

Een mantelzorger is iemand die intensief zorgt voor een dierbare. Het is mooi om voor iemand te kunnen zorgen maar het kan tegelijkertijd ook ingewikkeld zijn. Daarom is het belangrijk dat mantelzorgers er niet alleen voor staan. Het Steunpunt Mantelzorg zet zich hier graag voor in. Het landelijke thema voor de Dag van de Mantelzorg is dit jaar: “Mantelzorg mag naam hebben!”

Theaterbureau Klinker komt dit jaar een leuke voorstelling geven die bedoeld is om mantelzorgers een hart onder de riem te steken. Hopelijk is deze voorstelling een aanzet om met andere mantelzorgers in gesprek te gaan.…

In oktober is een nieuwe reeks met Energietafels gestart. De Energietafel is voor alle inwoners van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek die met elkaar aan de slag willen om hun energieverbruik omlaag te brengen. Aan de Energietafel willen we van elkaar leren, elkaar inspireren en samen nieuwe energiebesparingsprojecten realiseren.
De komende Energietafels:

14 november 2018 – Aardgasvrij wonen – Dorpshuis Cothen
24 januari 2019 – Energieambassadeurs – Huis van de Gemeente Wijk bij Duurstede
18 maart 2019 – Aardgasvrij wonen – Dorpshuis Langbroek
9 april 2019 – Energie besparen & opwekken – Huis van de Gemeente Wijk bij Duurstede…

Medewerkers van het waterschap zijn woensdag gestart met het plaatsen van een tijdelijke pomp met aggregaat op het terrein naast de inlaat van de Kromme Rijn in Wijk bij Duurstede.
Het water in de Neder-Rijn en Lek staat al lange tijd zeer laag. Daardoor kan er niet op de normale wijze water worden ingelaten in de Kromme Rijn. Al sinds eind juli staan daarom meerdere tijdelijke pompen te draaien op verschillende plaatsen in het Kromme Rijngebied, onder andere bij de stuw/sluis Cothen. Om op een betere manier water aan te kunnen voeren en de omwonenden van de stuw/sluis Cothen te ontlasten, is ervoor gekozen om de tijdelijke pomp uit Cothen te verplaatsen naar Wijk bij Duurstede.…

Fruitteeltbedrijf Vernooij in Cothen is bij haar 100-jarig jubileum onderscheiden tot Hofleverancier. De koninklijke onderscheiding werd overhandigd door Burgemeester Poppens van Wijk bij Duurstede en vond plaats op de vrijdagnamiddag 12 oktober.

Tijdens een feestelijke jubileumdag staat de familie Vernooij stil bij 100 jaar fruitteelt. Met name de kersenteelt heeft veel regionale en landelijke bekendheid gekregen. De waardevolle erkenning voor jarenlang passievol, hard en intensief werk geeft het jubileum extra glans.

Vier generaties

In 1917 startte het bedrijf Vernooij als gemengd boerenbedrijf. De oprichter was de heer G.A.T. Vernooij (Gert), de grootvader van Theo, de huidige eigenaar. In de afgelopen 100 jaren is het bedrijf uitgegroeid tot een specialistisch fruitteeltbedrijf. Een bedrijf dat oog heeft voor professionalisering van de kersenteelt en voor het behoud van oude streekeigen (hoogstam)kersenrassen.…

Zaterdag 13 oktober wordt er in het kader van Pompoenendag een lampionnenoptocht door de bebouwde kom van Cothen gehouden. De route is als volgt: Startpunt handbalkantine “Fortissimo” (ca. 19.30 uur), Kersenakker, Kromme Stelakker, Grote Meent, Nieuwland, Cob Balkplein, Margrietstraat, Kromme Stelakker, Appelakker, Kroosakker met als eindpunt handbalkantine “Fortissimo” (ca. 20.30 uur). In verband hiermee zullen deze wegen, onder begeleiding van verkeersregelaars en politie, tijdelijk onbereikbaar zijn voor al het verkeer. De organisatie ziet erop toe dat het overige verkeer minimale hinder van de lampionnenoptocht zal ondervinden. Meer info op www.cothen.eu.…

Voor een tijdelijke gronddepot aan de Trechtweg 5 in Cothen zou een vergunning verleend zijn. Het depot ligt naast een waterwingebied van Vitens. Volgens de bekendmaking is de aanvrager Natuurmonumenten. Die lijkt daar niets van te weten.
De provincie zou akkoord zijn gegaan na een uitblijvende of positieve reactie van de gemeente Wijk bij Duurstede. Dit nadat eerder een overtreding werd geconstateerd door de RUD. Er zou grond in depot liggen zonder de benodigde ontheffing. Wel zou er in 2017 een melding zijn gedaan. De fracties van GroenLinks en WijkNu werden benaderd met vragen. Een deel daarvan is door de provincie beantwoord. Een ander deel leggen de partijen aan het college voor.…

De tijdelijke pompen bij de Caspargauw in Cothen blijven zeker nog 4 weken staan, de droogte is nog niet voorbij.
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden meldt dat door de extreme droogte de waterstand van de Rijn en Lek erg laag is.…

Op zondag 19 augustus wordt de 11de viswedstrijd gehouden van hengelsportvereniging de Zwarte Boei in de Hogevaart in Zeewolde. De Zwarte Boei is een kleine visclub uit Cothen. De wedstrijd vindt plaats van 08.30 tot 12.30 uur.
Meedoen kost 5 euro.
Meer informatie is te vinden op de website van de club: www.dezwarteboei.com…

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden plaatst een 2e tijdelijke pomp bij de stuw in de Kromme Rijn bij Cothen, vanwege de lage rivierstand in de Neder-Rijn. Deze extra pomp zorgt er, samen met de pomp die er al staat, voor dat het de Kromme Rijn tussen Wijk bij Duurstede en Cothen op peil gehouden wordt. Er kan geen water meer ingelaten worden in de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede, doordat het peil op de Neder-Rijn is gezakt.

De aanvoer van water naar de Kromme Rijn gaat via gemaal Caspargouw. Dat gemaal pompt water uit het Amsterdam-Rijnkanaal via de Caspargouwse wetering, de Oude Kromme Rijn naar het deel van de Kromme Rijn tussen Cothen en Werkhoven. Bij gemaal Caspargouw zijn eerder al twee tijdelijke pompen geplaatst om de Kromme Rijn en daarmee de grachten van Utrecht van voldoende water te blijven voorzien.…


Current track

Title

Artist

Background