Doorn

Op zaterdagen is het heel druk op de milieustraat Velperengh in Doorn. Door het verplaatsen van de puinbak, verwacht de gemeente dat er een betere doorstroming mogelijk is. Op zaterdag 20 en 27 juli gaat zij dit uitproberen.

Voor het afleveren van puin neemt u de ingang net vóór de hoofdingang van de milieustraat. De bordjes wijzen u de weg naar de puincontainer. Daarna rijdt u van het terrein af, en kunt u voor de rest van uw afval de normale ingang van de milieustraat gebruiken.

Het gaat om een proef die alleen op de laatste twee zaterdagen van juli wordt uitgevoerd. Op basis van de ervaringen wordt besloten of deze maatregel op termijn structureel wordt doorgevoerd, of dat er naar andere oplossingen wordt gezocht.…

De nieuwe website van Doorn Doet is online. Wim Klein van Klein Digital Projects en diverse vrijwilligers hebben meegeholpen om de site in de lucht te krijgen.
Doorn Doet is een onafhankelijke stichting die door en voor de inwoners en bezoekers van Doorn is.
De website is te vinden op het volgende adres: http://www.doorndoet.nl/

Het Historisch Festival Doorn dat op 13 en 14 juli werd gehouden op het landgoed van Museum Huis Doorn is een groot succes geworden. Het festival trok meer dan 6200 bezoekers.

Het landgoed van Museum Huis Doorn was onderverdeeld in verschillende tijdperken waar meer dan 1000 re-enactors (historische acteurs) het verleden tot leven brachten. Gedurende de dag waren er in de zogenaamde ‘bosarena’ en ‘kasteelarena’ demonstraties te zien van onder andere Vikingen, Romeinen en Napoleontische soldaten, en was er een Middeleeuws steekspel met ridders te paard. Historische bussen brachten de bezoekers van en naar de parkeerterreinen.

Volgend jaar wordt het Historisch Festival Doorn op 11 en 12 juli gehouden, op het landgoed van Museum Huis Doorn.
Het Historisch Festival Doorn is een samenwerking tussen Museum Huis Doorn en Cranenburgh Events.…

De politie geeft momenteel les aan toekomstige verkeersbrigadiers van basisschool De Kameleon in Doorn. En daarbij hoort, ook gewoon in de regen, een praktijkles op straat. In het nieuwe cursusjaar kunt u ze op straat tegenkomen, aldus de politie op Facebook.…

In Doorn is in het holst van de nacht een persoon aangehouden die wat goederen bij zich had die volgens de politie mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Het gaat daarbij om een Garmin-navigatiesysteem, een iMac en een bouwradio.
De aangehouden persoon reed op een damesfiets die mogelijk ook van diefstal afkomstig is.…

Op dinsdag 9 juli werd er op een parkeerplaats in Doorn een oude man aangereden door een voertuig. Er werd niet erg hard gereden, maar de chauffeur bleek een verlopen rijbewijs te hebben. Daarvoor werd door de politie een boete uitgedeeld.
Het is onbekend of de man letsel heeft opgelopen.…

Maranatha uit Doorn houdt op zaterdag 31 augustus haar jaarlijkse open-repetitieochtend in Doorn.
Maranatha is een landelijk, interkerkelijk gemengd koor, opgericht op 30 oktober 2010.
Er wordt maandelijks op zaterdag (in principe de laatste van de maand) gerepeteerd van 10.30 tot 14.00 uur onder leiding van dirigent Evert van de Veen in De Koningshof in Doorn.
Het repertoire bestaat uit vierstemmige liederen over geloof in God, hoop op de wederkomst van Christus en liefde voor Israël.
Meer informatie is te vinden op de website www.maranathadoorn.nl

Zowel in het brugklaspaviljoen als in het hoofdgebouw en de gymzalen van het Revius Lyceum in Doorn liggen nog veel gevonden voorwerpen.
De school roept leerlingen op deze week hun spullen op te halen. Na volgende week gaat alles naar een goed doel of de container in.
Op de website van de school zijn foto’s te zien van een groot aantal gevonden voorwerpen.
Op de foto’s staat slechts een greep uit de vondst.…

In 8 rijksgebouwen zijn maatregelen getroffen vanwege problemen met breedplaatvloeren.
Het gaat o.a. om de marinierskazerne aan de Oude Arnhemse Bovenweg in Doorn.
Één van de maatregelen is het vaststellen van een maximum aantal medewerkers in een ruimte.
Dat meldde staatssecretaris Raymond Knops aan de Tweede Kamer.
De gebouwen kunnen pas normaal gebruikt worden als er herstelmaatregelen zijn getroffen.
2 jaar geleden stortte in een parkeergarage bij Eindhoven Airport een breedplaatvloer in.
Naar aanleiding hiervan zijn honderden soortgelijke vloeren in complexen van het Rijk gecontroleerd.…

Na 6 keer Living History WO1 op Landgoed Museum Huis Doorn te hebben georganiseerd is in 2019 voor een nieuwe en meer uitgebreide opzet van dit jaarlijkse evenement gekozen.
De nieuwe naam voor het evenement is Historisch Festival Doorn. Het zal worden gehouden op zaterdag 13 en zondag 14 juli van 10.00 tot 17.00 uur op het Landgoed Museum Huis Doorn.

Bij het Historisch Festival Doorn draait alles om brede geschiedenis. Men biedt het publiek een tijdreis aan door 2500 jaar geschiedenis. Beginnend in de periode ver voor het begin van onze jaartelling en eindigend in het heden kunnen zij verschillende kampementen van Levende Geschiedenisgroepen uit binnen- en buitenland bezoeken.…


Current track

Title

Artist

Background