Doorn

Pagina:6

De brandweerzorg binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt grotendeels geleverd door vrijwilligers. De VRU is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten en coördineert de veiligheid van alle inwoners in de provincie Utrecht. Het komt regelmatig voor dat brandweervrijwilligers tijdens werktijd worden opgeroepen voor de brandweer om hulp te verlenen aan inwoners. De steun van de werkgevers is dus cruciaal. Vanuit de VRU krijgen werkgevers een attentie als blijk van waardering voor de medewerking aan de veiligheid én om de rol als werkgever van brandweervrijwilliger(s) zichtbaar te maken. De attentie is een gevelbord dat zij kunnen ophangen bij hun bedrijf. Burgemeester Frits Naafs bevestigde maandag het gevelbordje in het cultuurhuis/gemeentehuis in Doorn. De gemeente heeft ook twee medewerkers die brandweervrijwilliger zijn.…

Op de Achterweg in Doorn heeft de politie een controle gehouden op de naleving van de aldaar geldende geslotenverklaring. Alleen bestemmingsverkeer is er toegestaan. In korte tijd werden 17 bestuurders bekeurd. Deze controles zullen herhaald worden, zo laat de politie weten.…

Bij het Zonnehuis in Doorn is het bouwbord officieel onthuld in het bijzijn van alle betrokken partijen. Natuurlijk waren de gebruikers van het nieuwe zorgcentrum aanwezig: het Zonnehuis-QuaRijn, de polikliniek van het Diakonessenhuis Doorn, huisartsenpraktijken, en de Doornse Apotheek. Verder was architect Michiel Lammerink aanwezig, met alle partijen die de nieuwbouw samen gaan realiseren. De aannemer is Janssen de Jonge Bouw. De bouw van het eerste Landhuis is inmiddels gestart achterop het terrein.…

Afgelopen week zijn er in een winkel in Doorn vier jonge meisjes aangehouden i.v.m. winkeldiefstal. Gezien de leeftijd, 12-, zijn de ouders erbij betrokken, zo meldt de politie op internet.…

In de Kringloopwinkel in Zeist is het nieuwe contract getekend tussen Kringloop Zeist en de gemeente. Wethouder Hans Waaldijk kreeg na de ondertekening een rondleiding achter de schermen van de Kringloopwinkel. Kringloop Zeist haalt de komende vier jaar weer spullen aan huis op. Hiervoor moet telefonische een afspraak gemaakt worden. In de volksmond is het ‘Kringloop Zeist’ maar officieel heet het ‘Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik’. Het ‘hoofdkantoor’ is in Zeist. Er zijn echter ook winkels in Driebergen en Doorn. In Maarn komt eens per maand de bus van de Kringloop. Andere kringlooporganisaties in de gemeente, zoals De Snuffelschuur en Goed Zo, functioneren zelfstandig. Daar heeft de gemeente geen afspraken mee gemaakt. Het contract met Kringloop Zeist gaat over het ophalen van herbruikbare goederen bij mensen thuis.…

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug zet de subsidie voor Ontmoeting in de Cantina in het Cultuurhuis in Doorn voort tot 1 januari 2021. Sinds juni 2017 coördineert en organiseert bibliotheek Z-O-U-T “Ontmoeting” in de Cantina en dit is inmiddels goed op weg om een bruisende ontmoetingsplek te worden. Laagdrempelige ontmoeting van en voor inwoners past binnen de uitgangspunten van het sociale domein. Vóór 2020 beoordeelt het college het vervolg van de Ontmoeting in samenhang met de visie op de invulling van het Cultuurhuis.…

Het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug stuurt de gemeenteraad een nieuw voorstel voor de herinrichting van de Amersfoortseweg in Doorn. Tijdens de voorbereiding bleek dat de fundering van de weg volledig vervangen moet worden en ook uit het participatietraject met omwonenden kwamen maatregelen die meer geld kosten. Daarom stelt het college aan de raad voor de huidige budgetten anders te besteden, zodat de herinrichting optimaal kan worden uitgevoerd.

Om de veiligheidssituatie op de Amersfoortseweg te verbeteren voor omwonenden en alle weggebruikers zijn diverse maatregelen nodig. Zo komt er geluidsreducerend asfalt, een vrij liggend fietspad, een uitbuiging van de weg bij de komgrens en verkeerslichten bij de voetgangersoversteek-plaats bij de basisschool Kameleon. Tijdens de voorbereiding bleek ook dat de fundering van de weg vervangen moet worden.…

Woensdagavond 30 januari is er een bijeenkomst over Cultureel erfgoed in de gemeente. De bijeenkomst is om 19.30 uur in het Cultuurhuis in Doorn. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst kunnen belangstellenden hun eigen inbreng geven.

Een extern bureau werkt aan het maken van een digitaal document. Dit document brengt in beeld welke cultuurhistorische waarden er bestaan in de gemeente. Voor een groot deel staat dat al vermeld in de brochure Historische Heuvelrug.

Wilt u weten welke thema’s een rol spelen? Wilt u iets toelichten over cultuurhistorische waarden in de gemeente? Dan bent u van harte welkom tijdens deze informatieavond over Cultureel erfgoed in onze gemeente. Aanmelden voor deze avond kan door een mail te sturen naar: info@heuvelrug.nl ter attentie van Arno de Geest.…

Op zaterdag 9 februari heeft u de unieke gelegenheid om een bezoek te brengen aan het Poortgebouw dat normaal niet opengesteld is voor bezoekers. Het is in 1920 in opdracht van Wilhelm II gebouwd naar een ontwerp van de Amersfoortse architect Pothoven. Hier was ook het kantoor van de hofmaarschalk (Hofmarschallamt) waar tot aan de dood van Wilhelm II in 1941 de correspondentie en administratie van de ex-keizerlijke huishouding werd verzorgd. Er wordt aandacht besteed aan de verborgen verhalen achter bepaalde objecten en bijzondere gebeurtenissen die in bepaalde ruimtes plaatsvonden (o.a. de kast in de Kluiszaal, eetkamer personeel, Von Ilsemannzaal, bruiloft keizer Wilhelm II en zijn vrouw Hermine).

De rondleidingen zijn om 14.00 en 15.00 uur en duren 45 minuten. Reserveren verplicht en verzamelen bij de kassa van Huis Doorn.…

IJs op de ruit betekent een forse belemmering van het zicht, met alle risico’s van dien. Zeker wanneer het ‘s morgensvroeg donker is of de weg glad door bevriezing. Toch zijn er mensen die de autoruiten niet goed schoonmaken en de weg op gaan. Een risico voor zowel de bestuurder als alle andere weggebruikers. In Veenendaal is daarom extra gecontroleerd.

Tijdens een surveillance werden in Veenendaal al drie boetes uitgedeeld en daarom gaat de politie extra controleren. Een automobilist is verplicht om voldoende zicht naar voren en opzij te hebben. De politie adviseert daarom de voor- en achterruit, de zijramen en de buitenspiegels voor het rijden goed schoon te maken. Niet krabben is geen optie: rijden met slecht zich is niet alleen gevaarlijk, maar kan ook een boete opleveren.…


Current track

Title

Artist

Background