Driebergen

Komende zomer vinden werkzaamheden plaats rondom het station Driebergen-Zeist. Zowel de Hoofdstraat als de Stationsweg zullen ter plaatse van het station afgesloten worden. Vooral het doorgaande verkeer tussen Zeist en de A12 kan hierdoor hinder ervaren. De trein blijft echter te allen tijde rijden, ook is het station inclusief de kiss-and-ride en de P+R gewoon bereikbaar.…

Onlangs is het ‘Goede doelen diner’ weer georganiseerd door Rotary Driebergen.
Het motto was “Heel Driebergen kookt”.
Dit jaar ging de opbrengst van dit diner naar het hospice Heuvelrug.
Henk Vermeulen van de Stichting Vrienden hospice Heuvelrug nam de cheque van € 3.000,- in ontvangst.…

Er is een motie ingediend om meer woningen op de kerklocatie Driebergen te realiseren dan gepland stonden.
Er lag een plan om 37 woningen te bouwen maar onder druk van omwonenden is dit teruggebracht tot slechts 20.
Er is in de gemeente een groot tekort aan betaalbare woningen terwijl deze juist hier uitstekend gebouwd zouden kunnen worden.
Het grote terrein is voor de helft eigendom van woningbouwvereniging Heuvelrug Wonen en de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Door de motie geeft de gemeenteraad nu het college opdracht om met een plan te komen waarin tussen de 30 en 40 woningen gepland staan. Het plan van 20 woningen is dus nu van tafel. Met uitzondering van D66 hebben alle partijen voor de motie gestemd.…

Veel kinderen gaan naar de kinderopvang. Soms heeft een kind meer aandacht en zorg nodig. ‘Kinderen met een Plus’ is een pilot in Driebergen waarbij sinds begin 2018 voorschoolse vroegtijdige educatie (VVE) voor kinderen met een taal en/of sociaal emotionele achterstand gecombineerd wordt met dagbehandeling, voor kinderen met ontwikkelingsvragen op meerdere gebieden. Binnen Dikkertje Dap groep, geleid door VVE-pedagogisch medewerker Wendy (SKDD) en jeugdzorgwerker Anouk (Youké), is plek voor zes VVE-kinderen en vier kinderen met een (jeugd)zorgindicatie.

Steeds meer kinderen uit de gemeente werden met busjes vervoerd naar dagbehandelingsgroepen in Amersfoort of Veenendaal. Tegelijk kwamen er binnen de VVE-doelgroep steeds vaker kinderen met een extra zorgvraag. De koppeling tussen Youké en SKDD was logisch, maar uniek. Landelijk is dit een voorloper.…

Wegens werkzaamheden worden in het stationsgebied Driebergen-Zeist de fietsenrekken bij het busstation verwijderd. Hiervoor komen aan de Odijkerweg nieuwe rekken in de plaats. Op vrijdag 9 augustus zullen (brom-)fietsen die nog in de stalling bij het busstation staan op kosten van de fietser verwijderd worden.

Vaak zijn er nog fietsplaatsen beschikbaar aan de Driebergen-zijde, ter hoogte van de Stationsweg/Odijkerweg. Ook heeft de bewaakte fietsenstalling aan de Stationsweg voldoende stallingsplaatsen.…

FC Driebergen wordt al enige tijd geconfronteerd met vernielingen op het sportpark De Woerd. Zo wordt onder andere het kunstgras vernield door het in brand te steken of vervuiling op het REMU veld.
De gemeente en de vereniging hebben daarom het toezicht verscherpt. De politie controleert regelmatiger en heeft zelfs al boetes (à raison van 95 euro) uitgeschreven.…

De rugbyers van Pink Panthers zijn de komende weken te gast bij Dalto. Ze gebruiken het grasveld voor hun zomertrainingen, omdat hun eigen terrein tijdelijk niet beschikbaar is. Er wordt daar namelijk een nieuw rugbyveld aangelegd.

De Pink Panthers maken geen gebruik van andere faciliteiten, zoals de kantine, kleedkamer en materialen. Aan het grasveld hebben ze voldoende.

De rugbytrainingen worden gehouden van 19.00 uur tot ca 21.30 uur op de onderstaande dagen.
– Dinsdag 16 juli
– Donderdag 18 juli
– Dinsdag 23 juli
– Donderdag 25 juli
– Dinsdag 30 juli…

Er is onbegrip onder weggebruikers over hoe de verkeersregeling op de Hoofdstraat in Driebergen werkt. De voornaamste oorzaak voor het onbegrip is dat weggebruikers niet weten dat er sprake is van een groene golf bij 30 km/uur. Daarom is het belangrijk om weggebruikers hierover te informeren. Hiervoor wordt binnenkort aan beide zijden van het 30 km/u gebied (Hogesteeg en Traaij) een bord ‘groene golf bij 30’ geplaatst.…

Van vrijdag 5 juli – 20.00 uur tot zaterdag 6 juli – 19.00 uur is de Stationsweg in Driebergen afgesloten door werkzaamheden aan het asfalt.
De afsluiting geldt voor het stuk van de weg tussen Parkeergarage P+R en de Hoofdstraat. Het fiets- en voetpad parallel aan de autoweg blijft open. De K&R en P+R blijft bereikbaar voor autoverkeer. Er is geen impact op het treinverkeer of de verdere bereikbaarheid in het stationsgebied. Omleidingsroute van en naar de A12 is via de Odijkerweg-Hoofdstraat.…

De werking van de verkeerslichten/de verkeersregeling in de Hoofdstraat in Driebergen is de afgelopen twee jaar intensief gemonitord. Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Vooralsnog is er geen reden om de verkeersregeling aan te passen. De uitgevoerde reparaties en de recente aanpassing geven voldoende vertrouwen dat de verkeersregeling binnen randvoorwaarden zo effectief en efficiënt mogelijk functioneert, aldus de gemeente.…


Current track

Title

Artist

Background