Driebergen

Pagina:4

Veel kinderen gaan naar de kinderopvang. Soms heeft een kind meer aandacht en zorg nodig. ‘Kinderen met een Plus’ is een pilot in Driebergen waarbij sinds begin 2018 voorschoolse vroegtijdige educatie (VVE) voor kinderen met een taal en/of sociaal emotionele achterstand gecombineerd wordt met dagbehandeling, voor kinderen met ontwikkelingsvragen op meerdere gebieden. Binnen Dikkertje Dap groep, geleid door VVE-pedagogisch medewerker Wendy (SKDD) en jeugdzorgwerker Anouk (Youké), is plek voor zes VVE-kinderen en vier kinderen met een (jeugd)zorgindicatie.

Steeds meer kinderen uit de gemeente werden met busjes vervoerd naar dagbehandelingsgroepen in Amersfoort of Veenendaal. Tegelijk kwamen er binnen de VVE-doelgroep steeds vaker kinderen met een extra zorgvraag. De koppeling tussen Youké en SKDD was logisch, maar uniek. Landelijk is dit een voorloper.…

Wegens werkzaamheden worden in het stationsgebied Driebergen-Zeist de fietsenrekken bij het busstation verwijderd. Hiervoor komen aan de Odijkerweg nieuwe rekken in de plaats. Op vrijdag 9 augustus zullen (brom-)fietsen die nog in de stalling bij het busstation staan op kosten van de fietser verwijderd worden.

Vaak zijn er nog fietsplaatsen beschikbaar aan de Driebergen-zijde, ter hoogte van de Stationsweg/Odijkerweg. Ook heeft de bewaakte fietsenstalling aan de Stationsweg voldoende stallingsplaatsen.…

FC Driebergen wordt al enige tijd geconfronteerd met vernielingen op het sportpark De Woerd. Zo wordt onder andere het kunstgras vernield door het in brand te steken of vervuiling op het REMU veld.
De gemeente en de vereniging hebben daarom het toezicht verscherpt. De politie controleert regelmatiger en heeft zelfs al boetes (à raison van 95 euro) uitgeschreven.…

De rugbyers van Pink Panthers zijn de komende weken te gast bij Dalto. Ze gebruiken het grasveld voor hun zomertrainingen, omdat hun eigen terrein tijdelijk niet beschikbaar is. Er wordt daar namelijk een nieuw rugbyveld aangelegd.

De Pink Panthers maken geen gebruik van andere faciliteiten, zoals de kantine, kleedkamer en materialen. Aan het grasveld hebben ze voldoende.

De rugbytrainingen worden gehouden van 19.00 uur tot ca 21.30 uur op de onderstaande dagen.
– Dinsdag 16 juli
– Donderdag 18 juli
– Dinsdag 23 juli
– Donderdag 25 juli
– Dinsdag 30 juli…

Er is onbegrip onder weggebruikers over hoe de verkeersregeling op de Hoofdstraat in Driebergen werkt. De voornaamste oorzaak voor het onbegrip is dat weggebruikers niet weten dat er sprake is van een groene golf bij 30 km/uur. Daarom is het belangrijk om weggebruikers hierover te informeren. Hiervoor wordt binnenkort aan beide zijden van het 30 km/u gebied (Hogesteeg en Traaij) een bord ‘groene golf bij 30’ geplaatst.…

Van vrijdag 5 juli – 20.00 uur tot zaterdag 6 juli – 19.00 uur is de Stationsweg in Driebergen afgesloten door werkzaamheden aan het asfalt.
De afsluiting geldt voor het stuk van de weg tussen Parkeergarage P+R en de Hoofdstraat. Het fiets- en voetpad parallel aan de autoweg blijft open. De K&R en P+R blijft bereikbaar voor autoverkeer. Er is geen impact op het treinverkeer of de verdere bereikbaarheid in het stationsgebied. Omleidingsroute van en naar de A12 is via de Odijkerweg-Hoofdstraat.…

De werking van de verkeerslichten/de verkeersregeling in de Hoofdstraat in Driebergen is de afgelopen twee jaar intensief gemonitord. Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Vooralsnog is er geen reden om de verkeersregeling aan te passen. De uitgevoerde reparaties en de recente aanpassing geven voldoende vertrouwen dat de verkeersregeling binnen randvoorwaarden zo effectief en efficiënt mogelijk functioneert, aldus de gemeente.…

In 2016 zijn aanpassingen gedaan aan de Hoofdstraat in Driebergen om met name de verkeersveiligheid te verhogen. Om de verkeerskundige effecten te kunnen evalueren zijn er metingen uitgevoerd, voorafgaand aan de werkzaamheden (2015) en na afloop (2018). De metingen concentreren zich op intensiteit en snelheid van het verkeer. Een vergelijking van beide metingen maakt het nu mogelijk om de effecten in beeld te kunnen brengen en te evalueren. Tevens is de werking van de verkeersregelinstallatie onder de loep genomen.

De evaluatie toont aan dat er na de reconstructie minder verkeer door de Hoofdstraat rijdt en dat de gemiddelde snelheid van dit verkeer is afgenomen. Direct aan de rand van de 30 km/h zone (ter hoogte van het pompstation) rijdt het verkeer met 10 km/u langzamer.…

Zaterdagmiddag heeft een autobrand plaatsgevonden op de Hogesteeg in Driebergen. Politie uit Doorn, Maarn en Driebergen kwam ter plaatse. Het vuur werd geblust door de brandweer van Driebergen en het voertuig is afgesleept. De gemeente Utrechtse Heuvelrug werd in kennis gesteld om de resten afval van de weg te verwijderen.…

Hare Majesteit Koningin Máxima bezocht donderdagmiddag ‘De Delerij’ in Driebergen, een initiatief van de Stichting Vluchtelingkinderen. De Delerij biedt onderdak aan de Eurowinkel en 5 organisaties die zich bezighouden met onderwijs, gezinshereniging, participatie en integratie van asielzoekers en vluchtelingen van 18 jaar en ouder.
Sinds een jaar is De Delerij gehuisvest in een voormalige kerk aan de Oranjelaan die door Stichting Vluchtelingenkinderen is aangekocht en heringericht.

Foto: David Mark – Pixabay

 …


Current track

Title

Artist

Background