Maarn

Op zondag 13 september organiseert de Maarnse boekwinkel Boek & Koek een boekbespreking over het bekroonde werk van bestsellerauteur Hillary Mantel. De uitgeefster en vertaler van haar werk zijn aanwezig.

Mantel schreef de befaamde Cromwell-trilogie over koning Henry VIII. Bijzonder is het door haar gekozen perspectief: de geschiedenis wordt verteld vanuit Thomas Cromwell, zoon van een smid die wist op te klimmen tot rechterhand van de koning. Uitgever en vertaler nemen ons mee in een uniek kijkje achter de schermen van de auteur.

Mantel won met ‘Wolf Hall’ en ‘Het boek Henry‘ the Man Booker Price’ , het derde deel ‘De spiegel en het licht’ is genomineerd. De bijeenkomst wordt gehouden in de Kapel in Maarn, uiteraard binnen de coronaregels.…

Het college van Utrechtse Heuvelrug is akkoord met de bouw van vier huizen aan de Vinkenbuurtweg in Maarn. Het betreft twee afzonderlijke plannen van elk twee vrijstaande woningen.

Wethouder Jorg: ‘We werken graag mee aan deze initiatieven, want de woningbouw draagt bij aan het oplossen van de grote woningbehoefte in de gemeente. Bovendien draagt de sanering van de bestaande gebouwen en de landschappelijke inpassing van de nieuwe woningen bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.’

In ruil voor de nieuwbouw gaan de bestaande woningen en gebouwen op de percelen tegen de vlakte. In de komende weken start het vooroverleg met een aantal betrokken partijen, daarna liggen de plannen ter inzage.…

Onlangs zorgde de gemeente voor extra beveiliging bij de beruchte tunnel in Maarn. Hoogtebalken aan beide zijden om te hoog verkeer vooraf te waarschuwen. Een chauffeur van Jumbo slaagde er alsnog in om zijn auto klem te rijden in de tunnel.

Als je met een te hoge auto de tunnel nadert, merk je het duidelijk als je de balk raakt zou je zo zeggen. De bewuste chauffeur hoort kennelijk bij de buitencategorie, zonder aarzeling reed hij zijn auto in de tunnel. En nog bonter: hij reed zover door, dat het voertuig muurvast in de tunnel kwam te zitten.

‘Hallo Jumbo, hier zitten we niet op te wachten’, tweette een buurtbewoner met een knipoog naar een slogan van de supermarkt.…

Eén van de paden bij Peppel Enk is weer open. Het gaat om het pad vanaf de Amersfoortseweg dat uitkomt op het landgoed. Hiermee heeft de landgoedeigenaar voldaan aan de eisen van het college.

Er komen bij de gemeente vragen over de nog afgesloten paden. Het college staat op dit moment met lege handen. Er is vooralsnog onvoldoende bewijs dat deze paden al 30 jaar lang onafgebroken openbaar toegankelijk waren.

Het college vindt het afsluiten van paden onwenselijk en laat daarom onderzoeken of nog voldaan wordt aan de subsidievoorwaarden. De landgoedeigenaar ontvangt namelijk subsidie op voorwaarde van het bieden van voldoende wandelmogelijkheden.…

In opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn er maandag hoogtebalken aangebracht bij de tunnel in Maarn. De waarschuwingselementen hangen aan beide zijden van de tunnel aan de Raadhuislaan.

Vooral het afgelopen jaar reed menig bestelauto zich vast in de tunnel. Ondanks de duidelijke waarschuwing van de maximale hoogte van 2,5 meter. Hoewel de gemeente niet verantwoordelijk is, pakken ze het probleem nu aan. Opdrachtgever Prorail en de verantwoordelijke aannemer gaven niet thuis.

Wethouder Boonzaaijer probeert nog een bijdrage bij de verzekeraars te halen, want voor hen was de tunnel immers ook een flinke schadepost.

Foto: Jan Stroomberg…

Het college van Utrechtse Heuvelrug heeft de eigenaar van landgoed Peppel Enk in Maarn bevolen om de afgesloten paden weer toegankelijk te maken. Het gaat om afsluitingen op de Hoekenkamp, de Vinkenbuurtweg en de Amersfoortseweg. De eigenaar sloot de paden af omdat honden de schapen op het terrein aanvielen. Dat geeft hem nog niet het recht om de paden af te sluiten, vindt de gemeente. Als de eigenaar weigert de paden weer open te stellen, kan hij een dwangsom verwachten.…

Gaat treinstation Maarn verdwijnen? AD editie Heuvelrug weet dat er gedachten zijn over verplaatsing van het huidige sprinterstation naar Maarsbergen. Dat zou een optie zijn als er veel woningbouw zou komen rond Maarsbergen. AD laat ook wethouder Boonzaaijer over de plannen aan het woord.

Bron: AD editie Heuvelrug…

De bodem van de schatkist is niet alleen in zicht, de bodem is ook nog ’s leeg. De financiële situatie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is zorgwekkend.

De zwart zaad-gemeente zoekt naar bezuinigingsmogelijkheden en extra inkomsten. In Maarn lazen de inwoners het bericht over de verkoopplannen van wethouder Gerrit Boonzaaijer. Regio90 sprak met winkelend publiek en peilde de stemming.

Natuurlijk was er kritiek, maar ook begrip: ‘Het college doet haar uiterste best’. En: ‘Logisch dat er onderzocht wordt wat de gemeente kan verkopen’. Ook de volkstuinen en de Koeheuvels in Maarn worden genoemd, maar dat gaat iedereen te ver.

Het gebied de Koeheuvels bestaat uit een open zandverstuiving, afgewisseld door heideplantjes en jeneverbesstruiken. Het is een restant van een oorspronkelijk veel groter stuifzandgebied met heide.…

De invasieve Japanse Duizendknoop woekert op de Zanderij Maarn, ook wel bekend als het Zandgat Maarn. De provincie Utrecht heeft de aanval geopend op de woekeraar.

De exoot is lastig te bestrijden. En als je de plant ongemoeid raakt, dan zal het hele landschap in bezit worden genomen. Natuur & Ruimte is door de provincie Utrecht ingeschakeld om de Duizendknoop een halt toe te roepen. Dat gebeurt deels met een graafmachine, deels met de hand. Ook water wordt ingezet om het onkruid uit te roeien. De combinatie van verschillende methoden is nodig om succes te hebben.

Zelfs een klein stengeldeeltje van de plant kan gemakkelijk tot een nieuwe plant uitgroeien. Dat maakt de bestrijding zo lastig.…

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft besloten om de aula op de gemeentelijke begraafplaats in Maarn te verkopen. B&W constateert dat de exploitatie geen gemeentelijke taak is. Al eerder zijn de aula’s van Amerongen en Leersum van de hand gedaan.

Na een participatietraject met begrafenisondernemers blijkt de aula in Driebergen-Rijsenburg niet aantrekkelijk te zijn voor een eventuele koper. Dat zou alleen kunnen als de gemeente zou blijven bijdragen. Daarom besloot het college deze aula vooralsnog aan te houden.

De aula vormde tot nu toe een kostenpost van elfduizend euro voor de gemeente, de jaarlijkse baten bedroegen om en nabij drieduizend euro. De aula krijgt een opknapbeurt.…


Current track

Title

Artist

Background