Laatste Nieuws

Page: 2

Op zaterdagen is het heel druk op de milieustraat Velperengh in Doorn. Door het verplaatsen van de puinbak, verwacht de gemeente dat er een betere doorstroming mogelijk is. Op zaterdag 20 en 27 juli gaat zij dit uitproberen.

Voor het afleveren van puin neemt u de ingang net vóór de hoofdingang van de milieustraat. De bordjes wijzen u de weg naar de puincontainer. Daarna rijdt u van het terrein af, en kunt u voor de rest van uw afval de normale ingang van de milieustraat gebruiken.

Het gaat om een proef die alleen op de laatste twee zaterdagen van juli wordt uitgevoerd. Op basis van de ervaringen wordt besloten of deze maatregel op termijn structureel wordt doorgevoerd, of dat er naar andere oplossingen wordt gezocht.…

De nieuwe website van Doorn Doet is online. Wim Klein van Klein Digital Projects en diverse vrijwilligers hebben meegeholpen om de site in de lucht te krijgen.
Doorn Doet is een onafhankelijke stichting die door en voor de inwoners en bezoekers van Doorn is.
De website is te vinden op het volgende adres: http://www.doorndoet.nl/

Gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat werken aan een lokaal sportakkoord. Dit is een lokale uitwerking van het Nationaal Sportakkoord dat het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, sportkoepel NOC-NSF en de Vereniging Nederlandse Gemeenten gezamenlijk opstelden. Zij willen hiermee zorgen dat de sport toekomstbestendig is.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft subsidie gekregen voor het aanstellen van een sportformateur. De sportformateur stelt in samenwerking met betrokken partijen uit de sport, jeugd en onderwijs, sociaal domein, gemeente en bedrijfsleven een sportakkoord op. In samenwerking met Heuvelrug Sport Initiatief heeft de gemeente Henk Hack aangesteld als sportformateur. Hij gaat werken aan een sportakkoord voor Utrechtse Heuvelrug. Dit sportakkoord moet gedragen worden door alle partijen en richting geven voor de toekomst. De verwachting is dat het concept-akkoord in oktober gereed is.…

Op 29 mei heeft de Raad van State geoordeeld dat de Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoet aan de Europese eisen. Dat betekent dat het PAS niet meer gebruikt mag worden door de provincie Utrecht bij het beoordelen van projecten die stikstofneerslag veroorzaken op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Het gaat hier bijvoorbeeld om de uitbreiding van veeteeltbedrijven, de aanleg van wegen of verbrandingsprocessen.
De stikstofproblematiek betreft meerdere overheden en partners en heeft gevolgen voor de uitvoerende bevoegdheden van de provincies op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Overheden en partners hebben hierover afspraken gemaakt. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht is hiermee op 16 juli akkoord gegaan.…

Het Historisch Festival Doorn dat op 13 en 14 juli werd gehouden op het landgoed van Museum Huis Doorn is een groot succes geworden. Het festival trok meer dan 6200 bezoekers.

Het landgoed van Museum Huis Doorn was onderverdeeld in verschillende tijdperken waar meer dan 1000 re-enactors (historische acteurs) het verleden tot leven brachten. Gedurende de dag waren er in de zogenaamde ‘bosarena’ en ‘kasteelarena’ demonstraties te zien van onder andere Vikingen, Romeinen en Napoleontische soldaten, en was er een Middeleeuws steekspel met ridders te paard. Historische bussen brachten de bezoekers van en naar de parkeerterreinen.

Volgend jaar wordt het Historisch Festival Doorn op 11 en 12 juli gehouden, op het landgoed van Museum Huis Doorn.
Het Historisch Festival Doorn is een samenwerking tussen Museum Huis Doorn en Cranenburgh Events.…

Op uitnodiging van Heuvelrug Wonen, Rhenam Wonen en Woningbouwvereniging Maarn bezochten lokale politici op 16 juli verschillende verduurzamingsprojecten van de drie woningcorporaties.
De burgemeester, een aantal wethouders, raads- en commissieleden stapten dinsdagmiddag samen met de commissarissen, bestuurders en werknemers van de woningcorporaties in de bus om de rondrit langs de projecten te maken. De eerste stop was in Rhenen. De aanpak in Rhenen gaat Rhenam Wonen ook in Amerongen uitrollen. Daarna bezocht het gezelschap het Centrumplan van Heuvelrug Wonen in Driebergen en de monumentale woningen in het Maarnse Tuindorp. Aan de orde kwamen de doelstellingen, aanpak, dilemma’s, maatregelen en planning.…

Op woensdag 25 september organiseert gemeente Utrechtse Heuvelrug samen met COC Midden-Nederland een regenboogbijeenkomst. Van 19.30 tot 22.00 uur zijn lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse (LHBTI) personen en andere geïnteresseerden van harte welkom in het gemeentehuis in Doorn. Tijdens deze avond kunnen ervaringen worden gedeeld en kan worden gesproken over welke acties nodig zijn om de acceptatie van LHBTI’s te bevorderen.

Tijdens deze avond wil de gemeente het gesprek aangaan en kijken wat de gemeente voor de LHBTI-inwoners kan betekenen. COC Midden-Nederland voorzitter Simon Timmerman leidt de avond. De bijeenkomst in het gemeentehuis (Kerkplein 2, Doorn) is laagdrempelig. Er is ruimte om ervaringen en ideeën te delen en waar het kan deze gezamenlijk uit te werken. Ook vertegenwoordigers van organisaties en verenigingen die in hun werk of activiteiten iets kunnen betekenen voor LHBTI’s zijn van harte welkom.…

Komende zomer vinden werkzaamheden plaats rondom het station Driebergen-Zeist. Zowel de Hoofdstraat als de Stationsweg zullen ter plaatse van het station afgesloten worden. Vooral het doorgaande verkeer tussen Zeist en de A12 kan hierdoor hinder ervaren. De trein blijft echter te allen tijde rijden, ook is het station inclusief de kiss-and-ride en de P+R gewoon bereikbaar.…

Zondag 17 november is het tijd voor de vierde editie van Gluren op de Heuvelrug.
Ter afsluiting van de Nationale Kunstweek verandert de hele Utrechtse Heuvelrug in een groot festivalterrein. Afgelopen jaar deden er zo’n 40 kunstenaars en artiesten mee.…

Staatsbosbeheer organiseert op zondag 21 juli een historische wandeling in boswachterij Austerlitz. Tijdens deze excursie vertelt een ervaren gids alles over het ontstaan van Austerlitz en haar bosrijke omgeving. Van de begintijd zijn nog vele tekens te zien in deze boswachterij.

Austerlitz was ooit deel van een groot heidegebied tussen Zeist en Amersfoort. In 1804 bouwde een garnizoen van het Franse leger hier Kamp Zeist. Voor omwonenden was het de eerste recreatieve voorziening in de natuur: soldaatjes kijken op het exercitieterrein. De tweede volgde al snel: de Pyramide van Austerlitz, een aarden piramide van 36 meter hoog ter herinnering aan de Franse overheersing van Nederland.

Austerlitz is vernoemd naar de plaats in voormalig Tsjechoslowakije waar Napoleons leger de Oostenrijkse en Russische troepen versloeg.…


Current track

Title

Artist

Background