Laatste Nieuws

Pagina:3

Volgens de laatstgepubliceerde cijfers van het RIVM heeft het coronavirus inmiddels 11 inwoners van Wijk bij Duurstede getroffen. In Utrechtse Heuvelrug zijn er momenteel 32 coronapatiënten te betreuren.…

Zondag even voor 12 uur werd de brandweer opgeroepen voor een boom die omgewaaid was boven op een auto te Klein Amsterdam in Maarn. Deze is door de brandweerlieden verwijderd, zodat de onfortuinlijke eigenaar weer bij de auto kon.
Ruim een half uur later moest het brandweerkorps van Maarn-Maarsbergen wederom uitrukken wegens een omgevallen boom, dit keer aan de Rumelaarseweg in Woudenberg.…

Vandaag gaat de aannemer de grasbetontegels in de berm op de Singel (tussen de Hoogstraat en de Rijnstraat) herstellen. Dit zorgt voor enige verkeershinder.
Als het weer meezit en er geen extra maatregelen komen in verband met het coronavirus, duren deze werkzaamheden 2 dagen.…

Aan de Boerenbuurt in Leersum is vrijdag een tijdelijk hospice geopend voor terminaal zieke patiënten in de gemeente. Dit kan zo snel omdat het om een noodsituatie gaat. Het is bedoeld voor ouderen met een verdenking op het Coronavirus of een bevestigde infectie, die niet meer gereanimeerd willen worden, niet naar de intensieve zorg van een ziekenhuis willen of kunnen en die thuis onvoldoende zorg kunnen krijgen.
Vanuit de Veiligheidsregio Utrecht is de opdracht gekomen om een tijdelijke voorziening te realiseren. De huisartsen R. Koole en M. Wiegand hebben met twee zorgcoördinatoren van zorgcentrum Nieuw Boschzicht de voorbereidingen getroffen.

Burgemeester Frits Naafs: ”In onze gemeente hebben we dit hospice kunnen openen, waar kwetsbare ouderen in hun laatste levensfase, intensieve liefdevolle zorg krijgen.…

Volgens de laatstgepubliceerde cijfers van het RIVM heeft het coronavirus 7 besmettingen veroorzaakt in Wijk bij Duurstede. In Utrechtse Heuvelrug zijn er momenteel 22 coronapatiënten.…

Zoals bekend vinden er voorlopig geen sportwedstrijden en/of trainingen plaats. Echter is het buiten verenigingsactiviteiten verboden om gebruik te maken van clubvelden. Deze regels gelden normaliter ook, maar op dit moment is het beleid strenger.
Bijna dagelijks worden er door diverse sportclubs jongeren waargenomen op de velden. Zowel de afdeling Handhaving van de gemeente als de wijkagent controleren en zijn bevoegd om op basis van artikel 461 van het wetboek van strafrecht bekeuringen uit te delen.…

Zaterdag 28 maart gaat de inzameling van oud papier binnen de bebouwde kom in Driebergen (Zuid) en Maarn en Maarsbergen niet door.
Het oud papier wordt nu ingezameld op:
Maandag 30 maart: in Driebergen (Zuid)
Dinsdag 31 maart: in Maarn en Maarsbergen…

De milieustraat in Wijk bij Duurstede blijft open, maar de regels zijn aangescherpt:
Er mogen nog maar 4 auto’s (in plaats van 8) tegelijk op het terrein van de milieustraat aanwezig zijn. (Maximaal 2 personen per auto).
Fietsers en voetgangers (met kruiwagens) worden niet meer toegelaten.
Inwoners moeten zelf hun afval lossen, de medewerkers helpen daar niet bij.
Alle overige aanbiedingsregels van 17 maart zijn ook nog steeds van toepassing.…

De besturen van de drie lokale omroepen in de gemeenten De Bilt, Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede gaan nauw samenwerken.
Lokale omroep Regio90 uit Leersum (Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede) sluit zich aan bij de overkoepelende stichting Samenwerkende Publieke Mediadiensten. In deze stichting werken de lokale omroepen Slotstad RTV (Zeist en Bunnik) en Regio TV De Bilt/Roulette FM (De Bilt) al sinds 2017 samen.

De stap past in de actuele landelijke ontwikkeling rond de lokale omroepen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de NLPO, de landelijke organisatie van lokale publieke omroepen, streven naar het opnemen van de lokale publieke omroepen in een groter streekverband. Lokale publieke omroepen zijn volgens de beide organisaties van groot belang voor de lokale samenleving en de lokale democratie.…

De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op Rijkswegen levert stikstofruimte op in de provincie Utrecht. De provincie kan de vrijgekomen ruimte nu gebruiken voor het verlenen van vergunningen aan bouwers van woningen.
Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “De provincie Utrecht streeft naar een goede balans tussen robuuste natuur en economische ontwikkelingen. De vrijgekomen stikstofruimte maakt op korte termijn de noodzakelijke woningbouwprojecten mogelijk en dat is erg belangrijk voor de provincie.”…


Current track

Title

Artist

Background