Laatste Nieuws

Page: 3

Aan de Beuningenlaan in Maarsbergen stond woensdag een schuur volledig in brand. Deze staat los van de woning. In verband met dichtbij staande bomen en waterwinning werd er een extra blusvoertuig opgeroepen.
De brand in de schuur was binnen een uur onder controle.…

Het plan om de bibliotheken in Maarn en Amerongen te sluiten is van tafel. Dat heeft wethouder Waaldijk gezegd in de gemeenteraadsvergadering.
Vanwege door de gemeente Utrechtse Heuvelrug aangekondigde bezuinigingen zouden de bibliotheken moeten sluiten.
Wethouder Boonzaaijer liet eerder in De Volkskrant al weten, dat het college er over nadacht om het idee van de bibliotheeksluitingen niet verder uit te werken.
Actiegroep Red de Bieb startte een petitie om de bibliotheken in Maarn en Amerongen te behouden.…

Onlangs is het ‘Goede doelen diner’ weer georganiseerd door Rotary Driebergen.
Het motto was “Heel Driebergen kookt”.
Dit jaar ging de opbrengst van dit diner naar het hospice Heuvelrug.
Henk Vermeulen van de Stichting Vrienden hospice Heuvelrug nam de cheque van € 3.000,- in ontvangst.…

De havo bovenbouw bestaat 10 jaar. Reden dus voor een reünie.
Deze reünie zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 11 oktober, aanvang 15.00 uur, einde circa 17.00 uur.
Ben jij (oud-)leerling of (oud-)collega en betrokken bij de havo bovenbouw, meld je dan nu aan via reviuswijk@reviuswijk.nl.…

De gemeente Bunnik heeft klachten ontvangen over parkeer- en geluidsoverlast veroorzaakt door bezoekers van Stichting Hondenspeelparadijs Midden-Nederland aan de Achterdijk 28-30 in Bunnik. De gemeente neemt deze klachten zeer serieus.

De gemeente heeft de locatie onderzocht. Volgens de klachten is er sprake van parkeer- en geluidsoverlast in de omgeving. Bovendien is volgens het bestemmingsplan geen hondenspeelparadijs mogelijk. Daarom heeft het bestuur van de hondenschool een vooraankondiging dwangsom ontvangen. Dit betekent dat het bestuur en andere belanghebbenden de komende periode de gelegenheid hebben om een zienswijze in te dienen tegen de dwangsom. Als de gemeente alle zienswijzen heeft ontvangen, kan zij alle belangen inventariseren en zorgvuldig afwegen. Vervolgens zal het college hierover een besluit nemen.

De gemeente beseft dat het veel doet met het bestuur en de gebruikers van het hondenspeelparadijs en staat open voor reacties in de vorm van zienswijzen.…

De fracties van de VVD en D66 stelden tijdens de raadsvergadering van 11 juli opnieuw vragen over de vaccinatiegraad in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Alleen in Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Woudenberg liggen de percentages in de provincie Utrecht niet boven de 90%. Landelijk zijn cijfers gestabiliseerd en niet verder gedaald.

De vragen gingen ook over de vaccinatiegraad in de verschillende dorpen. Opvallend hierin is dat er geen cijfers zijn van Overberg en Maarsbergen, omdat hier te weinig kinderen wonen per postcodegebied om dit te kunnen zeggen. De dorpen Amerongen en Leersum laten de laagste percentages zien; in Maarn en Doorn zijn de vaccinatiegraden het hoogst. De redenen die gegeven zijn aan de GGDrU zijn vooral religieuze redenen, met name van reformatorische ouders.…

Er is een motie ingediend om meer woningen op de kerklocatie Driebergen te realiseren dan gepland stonden.
Er lag een plan om 37 woningen te bouwen maar onder druk van omwonenden is dit teruggebracht tot slechts 20.
Er is in de gemeente een groot tekort aan betaalbare woningen terwijl deze juist hier uitstekend gebouwd zouden kunnen worden.
Het grote terrein is voor de helft eigendom van woningbouwvereniging Heuvelrug Wonen en de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Door de motie geeft de gemeenteraad nu het college opdracht om met een plan te komen waarin tussen de 30 en 40 woningen gepland staan. Het plan van 20 woningen is dus nu van tafel. Met uitzondering van D66 hebben alle partijen voor de motie gestemd.…

De snelfietsroute Utrecht-Veenendaal is weer een stap dichter bij de uitvoering. In een fietscafé in Amerongen ondertekenden de bestuurders van de betrokken partijen op 15 juli een intentieverklaring om samen vaart te zetten achter de realisatie van deze route over de Utrechtse Heuvelrug. Deze route gaat tevens plaats bieden aan het Fietspad van de Toekomst.

De intentieverklaring gaat vooraf aan de uitvoeringsovereenkomst die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 gereed is. In de uitvoeringsovereenkomst wordt het exacte tracé en de vormgeving van de route vastgelegd. Een aannemer kan dan aan de slag om de diverse aanpassingen, omleggingen en uitbreidingen op de route uit te voeren.…

De politie geeft momenteel les aan toekomstige verkeersbrigadiers van basisschool De Kameleon in Doorn. En daarbij hoort, ook gewoon in de regen, een praktijkles op straat. In het nieuwe cursusjaar kunt u ze op straat tegenkomen, aldus de politie op Facebook.…

Veel kinderen gaan naar de kinderopvang. Soms heeft een kind meer aandacht en zorg nodig. ‘Kinderen met een Plus’ is een pilot in Driebergen waarbij sinds begin 2018 voorschoolse vroegtijdige educatie (VVE) voor kinderen met een taal en/of sociaal emotionele achterstand gecombineerd wordt met dagbehandeling, voor kinderen met ontwikkelingsvragen op meerdere gebieden. Binnen Dikkertje Dap groep, geleid door VVE-pedagogisch medewerker Wendy (SKDD) en jeugdzorgwerker Anouk (Youké), is plek voor zes VVE-kinderen en vier kinderen met een (jeugd)zorgindicatie.

Steeds meer kinderen uit de gemeente werden met busjes vervoerd naar dagbehandelingsgroepen in Amersfoort of Veenendaal. Tegelijk kwamen er binnen de VVE-doelgroep steeds vaker kinderen met een extra zorgvraag. De koppeling tussen Youké en SKDD was logisch, maar uniek. Landelijk is dit een voorloper.…


Current track

Title

Artist

Background