Laatste Nieuws

Pagina:5

Vanaf deze week zijn de openingstijden van het politiebureau Wijk bij Duurstede gewijzigd. De nieuwe openingstijden zijn:
Maandag en donderdag 09:00 uur – 12:00 uur.…

Het besluit scholen en kinderdagverblijven te sluiten heeft ook invloed op het werk van de GGD. Zolang de scholen dicht zijn, gaan daarom ook de gezondheids- en logopedische onderzoeken voor kinderen en jongeren niet door. Ook groepslessen en activiteiten van gezonde school-adviseurs komen (tijdelijk) te vervallen. De groepsvaccinaties zijn eerder al stopgezet. Scholen en ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.…

Ook de waterschappen leveren een bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te helpen. Dat geldt ook voor De Stichtse Rijnlanden.
Als ondernemers de aanslag waterschapsbelastingen niet kunnen betalen kunnen ze uitstel aanvragen. Deze en meer informatie staat op de website van de BghU, de organisatie die namens het waterschap de belastingen int.
Een andere maatregel is dat het waterschap facturen meteen betaalt, ruim binnen de betalingstermijn van 30 dagen.
Bij de beheer- en onderhoudswerkzaamheden van het waterschap kunnen de geldende voorschriften rond hygiëne, afstand etc, goed in acht worden genomen. Deze werkzaamheden gaan dan ook gewoon door. Ook de voorbereiding en uitvoering van projecten gaan zoveel mogelijk door.…

In Wijk bij Duurstede worden ongeveer 1.000 bomen gesnoeid. Iedere boom wordt 1x in de 3 jaar nagekeken. Van de bomen die extra aandacht nodig hebben is een lijst gemaakt. Bij de bomen die op de lijst staan gaat de gemeente nu de dode en risicovolle takken wegsnoeien.
Voordat er wordt gesnoeid wordt er eerst gekeken of er dieren/nesten of bijzondere planten staan. Als dat het geval is wordt de boom overgeslagen en komt die op de lijst te staan voor snoeien in het najaar.
De bomen die gesnoeid worden staan door de hele gemeente. Er is gestart in het buitengebied, men is ongeveer 5 weken bezig.…

De provincie Utrecht investeert bijna 4 miljoen euro uit het fonds Erfgoedparels in de restauratie van 14 rijksmonumenten. Zo worden onder andere het Tivolicomplex aan de Oudegracht in Utrecht en het Margaretha Turnorplein kasteel Amerongen gerestaureerd.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Dit bijzondere erfgoed vertelt een deel van de 2000 jaar oude geschiedenis van de regio Utrecht. We koesteren deze bijzondere monumenten en stimuleren verduurzaming, kennisdeling en nieuwe functies voor het erfgoed, zodat het behouden en toegankelijk blijft.”…

Binnenkort behandelt de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug waar wel en waar geen zonnevelden en windmolens mogen komen en hoeveel er nodig zijn. De SGP wil met een enquête input verzamelen voor de te maken keuzes wat betreft klimaatbeleid en energie-opwekking. https://nl.surveymonkey.com/r/3WMYCFZ

De William Schrikker Stichting (WSS) biedt jeugdbescherming en jeugdreclassering aan kinderen in heel Nederland. Sinds 2016 houdt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd extra toezicht op de jeugdbescherming van de WSS omdat er zorgen waren over de kwaliteit. Er zijn momenteel nog steeds zorgen over de veiligheid van kinderen in de jeugdbescherming van de WSS. Daarom heeft de inspectie besloten de WSS een aanwijzing te geven, zodat de veiligheid van kinderen binnen een half jaar zeker wordt gesteld.

In Utrechtse Heuvelrug ontvangen 45 kinderen jeugdbescherming van de WSS. D66 is ernstig bezorgd over de situatie van deze kinderen en de betrokken gezinnen. Daarom hebben zij een motie ingediend waarin ze deze bezorgdheid uitspreken. Ook spreken ze hun steun uit aan de wethouder om de kwaliteit van de jeugdbescherming te verbeteren, en vragen zij haar om de partij op de hoogte te houden van dit verbetertraject.…

Bij de zorgverleners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug dreigt een tekort aan verschillende medische hulpmiddelen. Zij doen daarom een noodoproep om bruikbare materialen in te leveren.

,,Heeft u nog voorraden mondkapjes, ook zelfgemaakte, handenalcohol, desinfectanten, beschermingsbrillen, plastic overjassen, plastic poncho’s of latex handschoenen liggen? Lever deze dan in, want onze zorgverleners dreigen tekort te komen en kunnen hun zorg aan de kwetsbaren en ouderen in de gemeente dan niet meer veilig uitvoeren”, aldus de huisartsen en thuiszorgverleners.

De spullen kunnen ingeleverd worden bij sport- en cultuurcentrum De Binder aan de Hoflaan 29 in Leersum. Dat kan op zaterdag 28 maart van 13.00 tot 15.00 uur en op woensdag 1 april van 10.00 tot 12.00 uur. Bij het inleveren dienen wel de aanwijzingen van het personeel opgevolgd te worden, zodat er veilig kan worden gewerkt.…

Volgens de laatste cijfers van het RIVM heeft het coronavirus 14 besmettingen veroorzaakt in Utrechtse Heuvelrug. In de gemeente Wijk bij Duurstede zijn 6 personen besmet met het coronavirus.…

Huisartsen in de gemeente Bunnik en in Wijk bij Duurstede en Cothen starten vanaf woensdag 25 maart een gezamenlijke centrale huisartsenpost in het Dorpshuis Odijk. Deze huisartsenpost is speciaal voor patiënten van wie het vermoeden bestaat dat zij besmet zijn met het coronavirus en dusdanig ziek zijn dat een huisarts hen moet onderzoeken. Patiënten kunnen hier alleen terecht na een afspraak via de eigen huisartsenpraktijk.

De huisartsenpost in het Dorpshuis van Odijk is op werkdagen geopend tussen 08.00 en 17.00 uur. ’s Avonds en in het weekend verwijzen de huisartsen patiënten van wie het vermoeden bestaat dat zij besmet zijn door naar de huisartsenpost in het Diakonessenhuis in Zeist.
De patiënten die de huisartsenpost bezoeken hebben alleen contact met het medisch personeel.…


Current track

Title

Artist

Background