Laatste Nieuws

Page: 5

De rugbyers van Pink Panthers zijn de komende weken te gast bij Dalto. Ze gebruiken het grasveld voor hun zomertrainingen, omdat hun eigen terrein tijdelijk niet beschikbaar is. Er wordt daar namelijk een nieuw rugbyveld aangelegd.

De Pink Panthers maken geen gebruik van andere faciliteiten, zoals de kantine, kleedkamer en materialen. Aan het grasveld hebben ze voldoende.

De rugbytrainingen worden gehouden van 19.00 uur tot ca 21.30 uur op de onderstaande dagen.
– Dinsdag 16 juli
– Donderdag 18 juli
– Dinsdag 23 juli
– Donderdag 25 juli
– Dinsdag 30 juli…

Gemeenten kunnen bij de provincie subsidie aanvragen voor het opstellen van een soortenmanagementplan (SMP). Op basis van het SMP kan de provincie een gebiedsgerichte ontheffing van de Wet natuurbescherming verlenen. In het SMP zijn maatregelen beschreven die moeten voorkomen dat beschermde dier- en plantensoorten door werkzaamheden verdwijnen. De provincie vergoedt tot 50 procent van de kosten van de planvorming en financiert maatregelen gericht op soortenbehoud tot een maximum van € 50.000.

De provincie is sinds 2017 het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming (Wnb). Veel inheemse plant- en diersoorten zijn beschermd onder de Wnb. Dit leidt tot een groot aantal aanvragen voor een ontheffing, omdat er bij veel werkzaamheden storende activiteiten gepland worden, waarmee wettelijke bepalingen overtreden worden.

Om te voorkomen dat er voor elke activiteit opnieuw ontheffing moet worden gevraagd, biedt de Wnb de mogelijkheid tot gebiedsontheffing, op basis van een soortenmanagementplan (SMP), voor een groter gebied en met de looptijd van 10 jaar.…

Vanaf 15 juli tot en met 2 augustus voert aannemer Mourik Infra b.v. groot asfaltonderhoud uit aan de N410 (Burgweg) in Bunnik, in opdracht van de provincie Utrecht. De weg wordt voorzien van innovatief en duurzaam asfalt met daaronder een laag van hergebruikt materiaal. Tijdens de werkzaamheden is de N410 afgesloten voor alle verkeer.

In dezelfde periode worden aanvullende maatregelen genomen ter verbetering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Door het groot onderhoud en de aanvullende maatregelen te combineren hoeft de weg maar één keer dicht waardoor er minder hinder is voor het verkeer en de omgeving.…

Op dinsdag 9 juli werd er op een parkeerplaats in Doorn een oude man aangereden door een voertuig. Er werd niet erg hard gereden, maar de chauffeur bleek een verlopen rijbewijs te hebben. Daarvoor werd door de politie een boete uitgedeeld.
Het is onbekend of de man letsel heeft opgelopen.…

Zes ondernemers in Leersum en Overberg mogen zich voortaan Dementievriendelijke ondernemer noemen.
Deze ondernemers kregen het certificaat dementievriendelijk en de sticker uitgereikt door wethouder Hans Waaldijk en door Fenny Wiss, regionaalvoorzitter Zeist en omstreken. Deze ondernemers zijn: De Blauwe Zone Voedingsadvies, Paramedisch Centrum Helix, Ergotherapie Eemheuvel, Become Healty, de Etos en Albert Heijn Leersum.

In september 2018 was er een workshop Dementievriendelijk. Ondernemers gingen aan de slag en volgden een ‘online’ training, met een positief resultaat. Zij zijn nu beter in staat klanten met dementie te herkennen en ze op de juiste wijze tegemoet te treden. Wethouder Hans Waaldijk hoopt dat nog veel ondernemers binnen de gemeente dit voorbeeld volgen.…

Provinciale Staten heeft zich gebogen over de toenemende overlast van de eikenprocessierups en wat de rol van de provincie hierin is. Hierop wordt aangegeven dat het niet de rol van de provincie Utrecht is om landelijk een trekkersrol te vervullen. Het Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD) heeft van het Rijk de taak gekregen om volgend jaar nieuwe bestrijdingsmethoden te onderzoeken.

De provincie Utrecht bestrijdt de eikenprocessierupsen op de bomen die binnen het (N-wegen) beheer van de provincie vallen en richt zich momenteel met name op de bomen direct langs voet- en fietspaden. Daar waar ernstige klachten zijn, wordt er voorrang gegeven aan bestrijding, maar om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken worden de N-wegen in zijn geheel afgewerkt. Hier zijn in deze fase specialistische bestrijdingsploegen voor ingezet die de rupsen opzuigen en afvoeren.…

De provincie Utrecht opent twee subsidieregelingen om bedreigde planten en dieren te beschermen en te behouden. Vanuit de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) is er € 8,6 ton te verdelen en vanuit de Uitvoeringsverordening biodiversiteit provincie Utrecht (USB) € 5 ton.

In de provincie Utrecht komen ruim 500 bedreigde planten- en diersoorten voor. De provincie wil de kwaliteit van de leefgebieden van deze zogenoemde aandachtsoorten verbeteren en hun aantal laten groeien.…

Donderdag 11 juli heeft Biga Groep officieel de sociale status onderstreept met een maximale score van 30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). PSO-(h)erkenning is hét keurmerk voor inclusief ondernemen waarmee zichtbaar wordt wat de bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

Yvonne Pot, manager re-integratie Biga Groep, vertelt: ”We hebben in 2018 ruim 50 mensen in dienst genomen uit de doelgroep en op dit moment meer dan 110 mensen met een indicatie Baanafspraak, beschut of WIA in dienst. Een mooie ontwikkeling naast het werk dat we al uitvoeren met 384 medewerkers met een SW-indicatie. Duurzame inzetbaarheid en social return zijn belangrijke thema’s bij Biga. Als sociaal werkbedrijf vullen we zoveel mogelijk vacatures in met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.…

Het college van burgemeester en wethouders van Zeist heeft de gemeenteraad gevraagd de startnotitie ‘Regionale Energiestrategie U16′ goed te keuren. In deze notitie staat hoe Zeist samen met 15 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht wil samenwerken aan energiebesparing en opwekken van duurzame energie. Het college vraagt de raad akkoord te gaan met een werkwijze voor regionale samenwerking en uitgangspunten voor het opstellen van een zogeheten ‘energiestrategie’. De gemeenteraad beslist naar verwachting in oktober of ze instemt met de startnotitie.

In Nederland werken in totaal 30 regio’s aan een energiestrategie. Zeist is onderdeel van regio U16. Hierin werken 16 Utrechtse gemeenten, provincie Utrecht en 4 waterschappen samen. De startnotitie ‘Regionale Energiestrategie U16’ is de eerste stap in samenwerken aan energiebesparing en opwekken van duurzame energie.…

Maranatha uit Doorn houdt op zaterdag 31 augustus haar jaarlijkse open-repetitieochtend in Doorn.
Maranatha is een landelijk, interkerkelijk gemengd koor, opgericht op 30 oktober 2010.
Er wordt maandelijks op zaterdag (in principe de laatste van de maand) gerepeteerd van 10.30 tot 14.00 uur onder leiding van dirigent Evert van de Veen in De Koningshof in Doorn.
Het repertoire bestaat uit vierstemmige liederen over geloof in God, hoop op de wederkomst van Christus en liefde voor Israël.
Meer informatie is te vinden op de website www.maranathadoorn.nl


Current track

Title

Artist

Background