Laatste Nieuws

Pagina:5

Vanwege het afscheid van burgemeester Tjapko Poppens van Wijk bij Duurstede, is er vanavond een feestelijke afscheidsbijeenkomst voor de inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties. Poppens wordt burgemeester van de gemeente Amstelveen. Dinsdag is ‘s avonds een bijzondere raadsvergadering. In deze vergadering neemt de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede afscheid van Poppens.…

Oud-wethouder Hans Nijhof van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is overleden. Hans was ruim een jaar ziek.
Hans was in de vorige periode van 2014 tot 2018 wethouder met de portefeuilles WMO, ouderen, welzijn, volksgezondheid, werk en inkomen, coördinatie sociaal domein, milieu, duurzaamheid en afval, dorpsgericht werken, kunst en cultuur, bibliotheken en cultuurhuizen en hij was dorpswethouder Leersum. Daarvoor is Hans enkele jaren raadslid geweest voor Open en de combinatie PvdA/GroenLinks.

Er is een condoleanceregister geopend:

https://nl.surveymonkey.com/r/condoleanceregisterhansnijhof

Donderdagmiddag is het nieuwe voetpad langs de Lekdijk Oost in Wijk bij Duurstede officieel in gebruik genomen.
De gemeente is een stukje veiliger en aantrekkelijker geworden voor wandelaars. Langs de Lekdijk Oost, vlakbij de seinpost van Rijkswaterstaat, ligt nu een voetpad van 300 meter. Dit pad werd officieel in gebruik genomen door Egbert Meindertsma, een van de initiatiefnemers, en wethouder Hans Marchal. Ze plaatsten hier samen een verkeersbord, dat het voetpad aangeeft.…

De eerste wedstrijd is het belangrijkst, daarom focussen de staf en het team van CDW zich helemaal op de thuiswedstrijd tegen FZO uit Zeist. Lange tijd leken de Zeistenaren roemloos ten onder te gaan, ze stonden er rond de winterstop zeer slecht voor. Nu zijn ze al weken lang aan een goede serie bezig en staan nu boven de nacompetitiestreep. Gelukkig beschikt coach Maurice Pot over een volledig fitte selectie waarin Jens van Doorn en Yoeri Lakerveld terugkeren. Rosh Rigter is de enige speler die zaterdag toe moet kijken na zijn gele prent bij Hees is hij 1 wedstrijd geschorst. Bart van de Leemkolk speelt zijn 100e wedstrijd in CDW 1. Zaterdag 14.30 uur op Mariënhoeve.…

Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het jaarverslag leerplicht 2017-2018 vastgesteld en zendt het ter kennisgeving aan de raad. Hiermee voldoet het college aan zijn verplichting om jaarlijks verslag uit te brengen aan de raad over de uitvoering van de leerplichttaak.

De focus van leerplicht is verplaatst van handhaving naar zorg. De positieve resultaten van deze aanpak blijkt uit de afname van de problematiek van de thuiszitters. Pilots voor thuiszitters, zoals Villa Revius en Re-flex, dragen bij aan een daling van het aantal thuiszitters in het afgelopen schooljaar.

De problematiek van jongeren lijkt steeds complexer te worden en daarom zetten de gemeentelijke leerplichtmedewerkers in op integrale samenwerking met scholen (Passend onderwijs), dorpsteams (Jeugdzorg) en ouders. Leerplicht hanteert daarbij de zogenaamde MAS (Methodische Aanpak Schoolverzuim)-methode, een preventieve aanpak, die moet voorkomen dat jongeren afglijden en de kans op het behalen van een startkwalificatie vergroot.…

Het ophalen van inzichten, suggesties en perspectieven voor een (mogelijk) coalitieakkoord. Dat was het doel van de ‘Meedenksessies Nieuwe Collegeperiode’ in het Huis voor de provincie.
Bekijk de vlog over de meedenksessie en waarin mede-formateur Jan Jacob van Dijk vertelt over het vervolg van de coalitiebesprekingen. De vlog is hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=d5ZJDtU6qd0…

LEADER Utrecht Oost is een programma van de Europese Unie, provincie Utrecht en gemeenten en heeft als doel de regionale plattelandseconomie te versterken.
Er kan subsidie worden aangevraagd voor plannen op het gebied van:

LOKAAL VOEDSEL: initiatieven die vraag en aanbod van lokale producten bij elkaar brengen.
EDUCATIE: initiatieven die informatie geven over voedselproductie, natuur en/of landschap.
RECREATIE: voor recreanten valt er op het platteland al veel te genieten. LEADER wil inzetten op (gezamenlijke) promotie en marketing hiervan. Zij willen recreanten en toeristen verleiden een bezoek te brengen aan het platteland.
SOCIALE INNOVATIE: vernieuwende initiatieven rondom de zorg voor elkaar.
DUURZAME ENERGIE: vernieuwende initiatieven op het platteland die betrekking hebben op het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie.

Wilt u meer weten?…

Ondernemer Jan Roelofsen heeft verschillende daken van zijn opstallen aan de Kooiweg in Renswoude beschikbaar gesteld aan ValleiEnergie voor een coöperatieve opwekinstallatie. Op een zonnige ochtend in april ondertekenden hij en penningmeester Roel Henderickx de intentieovereenkomst.
Het balletje is gaan rollen nadat de ondernemersvereniging van Renswoude geattendeerd was op de mogelijkheid van ValleiEnergie om samen met inwoners van Renswoude van hun dak een collectief zonnedak te maken. Jan reageerde meteen enthousiast en krap een maand later was de samenwerking beklonken.
Bewoners van de postcodes 3931, 3772, 3906, 3925, 3959, 6741, 6744 kunnen meedoen.…

De gemeenteraad van Zeist heeft een brief ontvangen van omwonenden Sportpark Austerlitz waarin zij bezwaar maken tegen de komst van een hondenclub naar Austerlitz. In 2016 is de Gemeente Zeist een proces gestart om te komen tot een Masterplan Buitensportaccommodaties voor toekomstbestendige sportverenigingen. Hierin staat dat op het terrein van sportpark Austerlitz de hondenclub ‘Kynologen Club Zeist & Omstreken’, afkomstig van sportpark Blikkenburg, wordt gevestigd. Wethouder Sander Jansen heeft aangegeven dat er gesprekken plaatsvinden met betrokkenen in Austerlitz om deze verhuizing (na de zomer van 2020) verder uit te werken.…

Wethouder Anne Brommersma (Duurzaamheid) heeft namens het college van de gemeente De Bilt de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ ondertekend. Zorginstellingen zijn een belangrijke partner van de gemeente in de samenwerking voor een gezonde samenleving. Zorginstellingen zijn ook grootverbruikers van energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer. Er is samen nog veel milieuwinst te behalen.

De milieuwinst wordt behaald door de inzet van de Milieuthermometer Zorg. Dit is een milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt. Gemeenten ondersteunen de zorginstelling in het werken met de Milieuthermometer. Ze bieden de zorginstelling advies-uren van experts en organiseren een kenniscommunity, waarin zorginstellingen van elkaar kunnen leren. De uitvoering ligt bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht.…


Current track

Title

Artist

Background