Laatste Nieuws

Pagina:6

Aan de Laan van Blommerweert in Driebergen heeft vanmorgen rond 11:40 uur een kleine brand gewoed. Oorzaak van de brand was een kapotte vaatwasser. De brand zorgde voor forse rookontwikkeling. Één persoon heeft rook ingeademd en is door ambulancepersoneel gecontroleerd.…

Vanmorgen zaten 948 huishoudens in Leersum en Amerongen ruim een half uur zonder stroom.
Rond 11:12 uur viel het licht uit. Monteurs van Stedin kwamen ter plaatse en wisten om 11:49 uur de storing te verhelpen.
Oorzaak van de storing was een defecte elektriciteitskabel.…

Gemeente Utrechtse Heuvelrug start met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Het College van burgemeester en wethouders heeft deze week ingestemd met de startnotitie hiervoor. In de Transitievisie Warmte komt te staan wanneer welke wijken van het aardgas gaan en wat de duurzame alternatieven zijn voor verwarming. De gemeente betrekt hierbij betrokken organisaties en partijen, bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden.

Het concept Klimaatakkoord geeft aan dat Nederland in 2050 geheel van het aardgas af moet zijn. De gebouwde omgeving maakt dan niet langer gebruik van aardgas voor verwarming en koken. Als eerste stap moeten alle gemeenten uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Hierin staat de planning wanneer welke wijk van het aardgas gaat in de periode tot 2050. Voor de wijken die voor 2030 van het aardgas af gaan, geeft de visie ook de voorkeursalternatieven aan.…

Op vrijdag 1 november start de bouw van een kleinschalig crematorium bij de Gemeentelijke Begraafplaats Zeist. Steeds meer mensen kiezen voor cremeren in plaats van begraven. Voor crematies moet nu gebruik worden gemaakt van crematoria in omliggende gemeenten. Daarom komt er een klein crematorium en wordt het aulacomplex verbouwd.
Het aulacentrum is van november tot en met medio april gesloten. De begraafplaats blijft bereikbaar en ook begraven blijft mogelijk.…

Deze week begon Van Kaathoven sloop- en grondwerken BV aan de sloop van de voormalige basisschool aan de David van Bourgondiëweg in Wijk bij Duurstede. De school maakt plaats voor 27 appartementen. Daarbij wordt de David van Bourgondiësingel verder verlengd.

Willem Joustra (Wethouder Wonen), gaf het officiële startsein van de sloop. “Na een aantal jaren tijdelijke bewoning van het pand is het nu eindelijk zover: Dit verouderde schoolgebouw verdwijnt uit het straatbeeld. Dit is de laatste locatie in een reeks van herontwikkelingen die de wijk de Engk (Noord) doormaakt.” De bouw van het complex duurt zo’n anderhalf jaar en vormt het sluitstuk van de wijk.

In het kader van de circulaire economie wordt het vrijgekomen puin bij de sloop op locatie gebroken en hergebruikt voor de fundatie van de nieuwbouw.…

In Wijk bij Duurstede worden eind oktober en begin november 130 nieuwe bomen geplant. Veel zieke bomen zijn al gekapt, vooral kastanjes en essen. Maar ook bomen die op een plek staan waar ze niet voldoende licht of voeding krijgen en daarom in slechte staat zijn, worden nog weggehaald.…

Er vindt momenteel onderzoek plaats in de ondergrond voor aardwarmte in onze regio.
De onderzoekslijn doorkruist de gemeente Utrechtse Heuvelrug in noord-zuidrichting in de omgeving van Maarn en Doorn. Het onderzoek duurt een aantal weken.
Het onderzoek in de ondergrond is een seismisch onderzoek. Het maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen.…

In Leersum vinden de komende periode weer rijbewijskeuringen plaats. Via RegelZorg rijbewijskeuringen kunnen automobilisten zich medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. Dat kan op 1 november en 6 december. De locatie is Sport- en Cultuurcentrum De Binder, aan de Hoflaan 29 in Leersum.…

Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de ontwikkellocatie in verkoop gebracht via TenderNed.nl onder ‘verkoop en ontwikkeling locatie Engweg 8-14 Driebergen’.
Inschrijvingen kunnen uiterlijk tot 19 januari 2020 worden aangemeld met in achtneming van het aanbestedingsdocument “(ver)koop en ontwikkeling van de Engweg 8-14 te Driebergen, 2019-034-OM” en daarbij behorende bijlagen.…

De provincie Utrecht stelt 17,4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor natuur. Het geld is onder meer bedoeld voor de kwaliteitsverbetering van bestaande natuurgebieden, het beheer van bestaande natuurgebieden en het omvormen van landbouwgrond naar natuur.
De subsidies zijn in 2020 beschikbaar. Het zal helpen om meer natuur aan te leggen en om de Utrechtse flora en fauna te verbeteren. Natuurinitiatieven die vallen binnen het zogenoemde Natuurbeheerplan 2020 kunnen aanspraak maken op subsidie. De natuurterreinen die met het geld nieuw aangelegd worden, gaan onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).…


Current track

Title

Artist

Background