Laatste Nieuws

Pagina:6

WereldKidz heeft op 30 januari een brief naar de gemeente Zeist gestuurd met het voorstel de openbare basisschool de Koppel te fuseren met de openbare basisschool Op Dreef. De reden is dat de Koppel te weinig leerlingen heeft. Het gevolg is dat basisschool de Koppel in Zeis-West wordt opgeheven.

De raad stemt in met het voorstel van WereldKidz. De verschillende fracties betreuren wel het vertrek van de openbare school uit Zeist-West. De gemeenteraad vindt een goede spreiding van openbaar onderwijs binnen de gemeente belangrijk. Ook al gaat het aantal locaties van het openbaar onderwijs in Zeist nu terug, zonder de Koppel is het openbaar basisonderwijs nog evenwichtig over de gemeente is verspreid.…

N.a.v. vragen van Gerard Migchels van de CDA-fractie Wijk bij Duurstede laat het college van burgemeester en wethouders weten geen invloed te hebben op de sluiting van de huisartsenpost in Houten. Ze wijst er wel op dat de verhuizing van de spoedpost naar Zeist ook voordelen heeft. De huisartsenspoedzorg heeft al jaren te kampen met een groot tekort aan gekwalificeerd personeel (triagisten). Zowel in het Diakonessenhuis Zeist als Utrecht is sprake van een volwaardig medisch centrum met alle faciliteiten. Indien noodzakelijk is vervolgzorg dus altijd beschikbaar. Dit is in Houten niet het geval.
De aanrijtijden voor visites en de reistijd voor patiënten uit de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede naar de posten Zeist en Utrecht vallen binnen de hiervoor gestelde richtlijnen.…

In Rhenen lag woensdag in de Nederrijn ter hoogte van de Loswal een zinkend schip. De duikers en een boot van Wijk bij Duurstede waren aanwezig, evenals de brandweer van Rhenen. Ook Rijkswaterstaat was met een boot aanwezig.
De bemanning heeft het schip op tijd verlaten. Er zaten drie gaten in het schip, die door de brandweer gedeeltelijk werden gedicht.
Vervolgens werd het schip van binnen leeggepompt.…

Zondag 12 mei rond 16.00 uur heeft er op de Karolingersweg t.h.v. Eetsalon De Heul in Wijk bij Duurstede een aanrijding tussen 2 fietsers plaatsgevonden. Mede door gebrekkige communicatie tussen de beide partijen is de identiteit van 1 van de beiden onbekend gebleven.
De politie is van deze aanrijding niet op de hoogte gebracht. Zij vraagt de jongeman, die bij dit ongeval betrokken is geweest, contact op te nemen met de politie Wijk bij Duurstede via 0900-8844. Voor de duidelijkheid, het betreft geen strafbaar feit.…

Aanstaande maandag heeft de raad de beeldvormende bespreking van het raadsvoorstel ‘Uitgangspunten en voorbereiding gebiedsontwikkeling Trompplein en Breeschotenlaan inclusief ontwikkeling MFA Maarn en woningbouw’.

Uiteraard was het de bedoeling om die bespreking in Maarn te houden. Gezien de belangstelling voor de informatiebijeenkomst van 8 mei moest de gemeente rekening houden met veel belangstelling. Toen het niet leek te lukken in Maarn een goed en veilig onderdak te vinden voor de bijeenkomst, heeft de agendacommissie ‘berust’ in een vergadering in de raadzaal. Die locatie is hier en daar dus ook gepubliceerd. De mensen van De Twee Marken vonden dat hun eer te na – met wat overleg en geschuif hebben ze maandag toch de grote zaal beschikbaar.

De beeldvormende bijeenkomst over Trompplein / MFA Maarn is maandagavond 20 mei aanstaande vanaf 20.15 uur in de grote zaal De Twee Marken.…

Het onderhoud van de bermen in Utrechtse Heuvelrug is in volle gang. De bermen die voorzien zijn van een halfverharding worden bijgewerkt. De machine trekt de overtollige korrels in de berm terug naar de kant van het asfalt. Indien nodig wordt het aangevuld met wat extra puin. Met de wielen wordt het aangedrukt en als laatste wordt het asfalt schoongeveegd. De wegen in het buitengebied zijn meestal 60 km-zones. De ervaring is dat er vaak te hard wordt gereden. Ook als er uitgeweken wordt naar de berm. Hierdoor ontstaan gaten langs het asfalt waardoor vaker onderhoud nodig is.…

Vrijdag starten in Werkhoven de filmopnames van de Nederlandse dramaserie ‘Het A-Woord’ op de locaties Jachtrustlaan, De Brink en de Beverweertseweg. Op deze dag zal ook een deel van de openbare weg worden gebruikt voor de opnames. Als gevolg van de afzettingen zijn er dan wat verkeersmaatregelen. De andere filmdagen in Werkhoven staan gepland op 27 en 28 mei, 8, 9, 14 (onder voorbehoud) en 25 juli. Naast bovenstaande filmlocaties zullen ook filmopnames op de locaties Rijnsoever in Bunnik en Rijnseweg in Odijk worden gemaakt.…

Na de eerdere afwijzing van de vestiging van een supermarkt op de locatie Breelaan heeft het college ingestemd met de uitbreiding van de supermarkten Jumbo en Aldi in het centrum van Scherpenzeel. Wethouder Tonnis van Dijk licht het besluit toe: “Met deze uitbreiding versterkt het Scherpenzeelse centrum haar positie als winkel- en boodschappencentrum. De supermarkten beschikken straks beide over een grotere, moderne en toekomstbestendige winkel. Dit is belangrijk voor de toekomst van Scherpenzeel en het functioneren van het centrum.”

Om deze uitbreiding mogelijk te maken, investeert de gemeente in de openbare ruimte. Zo zal de gemeente zorgdragen voor geschikte parkeervoorzieningen bij de supermarkten en wordt een tijdelijke huisvestingslocatie ter beschikking gesteld. Deze locatie is noodzakelijk om de sloop en nieuwbouw op de huidige Aldi-locatie mogelijk te maken.…

In de regio Midden-Utrecht zijn eind 2018 in het kader van de Banenafspraak 1.954 extra banen gerealiseerd, dat is 80% van de doelstelling. Gemeenten, UWV en sociale partners hadden in het samenwerkingsverband de Utrechtse Werktafel afgesproken om 2.452 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. In de regio daalde in april het aantal WW-uitkeringen met 3,2%. De sector detailhandel liet de afgelopen 12 maanden de sterkste daling van het aantal uitkeringen zien. In vergelijking met april 2018 is er in de regio Midden-Utrecht sprake van een daling van 17,2% van het aantal WW-uitkeringen.…

Aan de Tasveld in Rhenen is brand in een loods. De brand is begonnen bij een schutting en overgeslagen naar de loods. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Bij de brand komt veel rook vrij.
Als gevolg van de brand is het industrieterrein Remmerden afgesloten. Ook de N225 in beide richtingen tussen Rhenen en Elst is op dit moment dicht. De brand zelf wordt van buiten geblust, omdat het te gevaarlijk is voor de brandweer om naar binnen te gaan.…


Current track

Title

Artist

Background