Laatste Nieuws

Pagina:7

De fracties van D66 en ChristenUnie maken gebruik van de mogelijkheid tot het inbrengen van vragen voor de Open Agenda van de raadscommissie Bestuur & Middelen van 16 januari.

De inbreng vloeit voort uit de aankondiging vanuit de Provincie dat ze de financiële situatie van de Utrechtse Heuvelrug als zorgelijk beschouwen en de controle gaat intensiveren. De Provincie heeft de Raad een brief gestuurd met aankondiging dat (kort gezegd) de provincie binnenkort een reactie verwacht op hun opmerkingen over de realiteitszin van ombuigingen en taakstellingen en het omgaan met de schuldpositie van de gemeente. De provincie wil daarmee de inkomsten en uitgaven van de gemeente telkens onder het vergrootglas leggen.

Voor de fracties van D66 en CU is dat reden uitgebreider geïnformeerd te willen worden over de beleidsopvattingen van de provincie en wil dat de Raad daarover wordt geïnformeerd.…

Het financiële plaatje van de provincie ziet er gezond uit. De inkomsten van de provincie stijgen de komende jaren naar verwachting, doordat het provinciefonds stijgt. Ook zullen de opcenten voor de motorrijtuigenbelasting meer opleveren, omdat het college voorstelt jaarlijks de CBS-prijsindex toe te passen. Dat is 1,4 procent in 2020.
De begroting 2020 sluit met een positief saldo van 6,6 miljoen euro. Voor de jaren 2021 en 2022 is een negatief saldo voorzien, dat kan worden betaald uit de saldireserve. De meerjarenbegroting sluit in 2023 positief af, met een overschot van 8,4 miljoen euro.…

Zondagavond heeft er een auto-ongeluk plaatsgevonden op de Haarweg in Leersum.
De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak meerdere bomen. De wagen kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand.
2 slachtoffers zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.…

Aan de Wethouder Vernooijstraat in Cothen stond zaterdag een schuur in brand. De brandweer bluste de brand van buitenaf en was met meerdere voertuigen aanwezig. Door kordaat optreden heeft de brandweer overslag naar de woning en een naastgelegen transformatorhuisje voorkomen. Niemand is gewond geraakt.…

Op 13 januari presenteren de kandidaten van de “Ondernemer van het Jaar”-verkiezing Utrechtse Heuvelrug zich voor de jury.
Dat doen ze met een pitch van maximaal 2 minuten. De jury beoordeelt de 15 genomineerden op ondernemerschap, voorbeeldfunctie, organisatie, vitaliteit en continuïteit van de onderneming.
Uiterlijk eind deze maand maakt de jury bekend welke 3 ondernemers per categorie door zijn naar de laatste ronde.…

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een bestuurlijk standpunt ingenomen over de openbaarheid van het Maarnse Voetpad in Doorn. Na uitvoerig onderzoek is de conclusie dat het onlangs afgesloten voetpad niet tot de openbaarheid behoort en dat de afsluiting daardoor rechtmatig is.

Het ‘Maarnse Voetpad’ is al geruime tijd onderwerp van gesprek. De feitelijke ligging van het voetpad werd al in de jaren negentig gewijzigd. Het voetpad liep sindsdien met instemming van de toenmalig eigenaar deels over een privaat woonperceel. De gemeente Utrechtse Heuvelrug ontving na de verkoop van het woonperceel enkele meldingen dat het ‘Maarnse Voetpad’ in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening is afgesloten. De melders en enkele geïnteresseerden hebben in oktober 2019 in een persoonlijk gesprek met burgemeester Frits Naafs de gemeente verzocht om de afsluiting van het voetpad ongedaan te maken.…

De VVD draagt de heer Eric Balemans als wethouder voor. Conform de Gemeentewet gaat de raad over de benoemingen van wethouders.

Door een afvaardiging van de raad wordt gekeken of de kandidaat-wethouder ook daadwerkelijk kan worden benoemd (onderzoek van de ‘geloofsbrieven’) en daarna is de installatie.

Onlangs vertrok wethouder Willem Joustra omdat hij zich niet meer kon vinden in de lijn van de partij. Joustra heeft daarbij ook zijn lidmaatschap opgezegd.

De voordracht van de nieuwe kandidaat-wethouder staat voor de raadsvergadering van 28 januari op de agenda.…

Het Energiespreekuur in Driebergen wordt hervat op vrijdag 10 januari.
In de koffiehoek van Boekhandel Jacques Baas, Traaij 4c, kunt u tussen 19.00-20.00 uur vragen stellen aan de energieambassadeurs. Tot en met eind juni kunt u wekelijks op vrijdagavond op het Energiespreekuur terecht.…

De politie Utrechtse Heuvelrug heeft op Facebook een foto geplaatst van een aantal fietsen, waarvan men graag wil weten wie de eigenaars zijn. Men vraagt op Facebook: Bent u of kent u de eigenaar van deze fietsen? Wilt u dit dan laten weten. Delen wordt gewaardeerd..…

De naam ‘Zeister Bosrust’ is gekozen door de vereniging van betrokkenen van de begraafplaats, de publieksarchivaris en de portefeuillewethouder. Deze naam geeft in hun ogen het beste de functie en de plek weer.

Wethouder Marcel Fluitman: “Mooi dat er veel suggesties zijn aangedragen voor een nieuwe naam. Daaruit blijkt dat er interesse is voor de begraafplaatsen en het crematorium. Naast de suggestie ‘Zeister Bosrust’ is ‘Bosrust’ een aantal keer ingediend. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de suggestie Zeister Bosrust omdat daarin de gemeentenaam wordt genoemd.”

De gemeente ontving 175 suggesties voor een nieuwe naam voor de gemeentelijke begraafplaats Zeist.…


Current track

Title

Artist

Background