Laatste Nieuws

Pagina:7

In Arnhem diende gisteren het hoger beroep dat het ‘Monster van Leersum’ aanspande tegen zijn veroordeling tot 3 maanden cel en een contact- en gebiedsverbod.
De 83-jarige Rudolf R. vernielde jarenlang spullen op het terrein van zijn buren en brak ook bij ze in. Toen hij een gebiedsverbod dat door de rechter was opgelegd negeerde moest hij een dwangsom van 300.000 euro betalen, wat hij ook deed.
Volgens de advocaat van de buren valt hij ze nog steeds lastig.
Een uitspraak in deze zaak volgt over 2 weken.…

De politie heeft dinsdag lesgegeven op basisschool De Sterrenboogschool in Doorn. De lessen werden gegeven aan leerlingen van groep 8. 2 klassen kregen bezoek van de politie. Zij werden door de agenten geïnformeerd over politiewerk, diefstal en Buro Halt en sociale media. “Altijd weer leuk om die enthousiaste kinderen les te geven!”, meldt de politie op Twitter.…

De brandweer van Driebergen-Rijsenburg werd dinsdagavond opgeroepen voor een brand aan de Lange Dreef. Daar was brand ontstaan in een keuken. Onbekend was of er nog mensen in de woning aanwezig waren. De brandweer heeft snel gehandeld. De brand was snel onder controle: het sein brand meester werd gegeven. Er is niemand gewond geraakt.…

De gemeente wil voorkomen dat vervoerders met gevaarlijke stoffen door de dorpskernen rijden. Daarom heeft de gemeente in 2007 een route gevaarlijke stoffen ingesteld die via de A12 loopt. Door gewijzigde landelijke wetgeving heeft het college besloten de route te actualiseren.

De gemeente vindt een gezonde leefomgeving voor inwoners belangrijk. De route zorgt ervoor dat de gemeentelijke- en provinciale wegen in de gemeente vrijgesteld zijn van transport van gevaarlijke stoffen. Hierdoor blijven de risico’s beperkt en beheersbaar. Wethouder Rob Jorg: ,, Transporteurs met een bestemming in de gemeente moeten een ontheffing aanvragen bij de ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht). Zo houden we zicht op het aantal transporten met gevaarlijke stoffen.”

In het ontwerp blijft de gewijzigde route (grotendeels) beperkt tot de snelweg.…

De voormalige Jeugdgevangenis in Overberg, die later een COA-locatie werd voor jonge asielzoekers staat alweer geruime tijd leeg. De panden worden antikraak bewoond en er was een tijdelijke schoollocatie. Eerder is op vragen van de VVD-fractie toegezegd dat er in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf met omwonenden een participatief traject zou worden opgestart. Inmiddels zijn we 1,5 jaar verder en heeft er nog niets plaatsgevonden.
VVD-Raadslid Tim Rooijakkers wil nu van de gemeente weten wat de huidige stand van zaken is.…

Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2019 en het Jaarverslag 2018 vastgesteld.

Het uitvoeringsprogramma is de eerste jaarlijkse uitwerking van het VTH-Beleidsplan 2019-2022 en geeft een omschrijving van de uitvoeringsorganisatie en bevat het jaarplan 2019 voor de vergunnings-, toezicht- en handhavingstaken. Deze taken strekken zich uit tot bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, openbare orde en veiligheid.

Het jaarverslag beschrijft welke taken de gemeente uit het Uitvoeringsprogramma 2018 op het gebied van vergunningen, toezicht, handhaving (hierna: VTH) en veiligheid heeft uitgevoerd en in hoeverre de uitgevoerde activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de doelen die zijn gesteld in het VTH-beleidsplan. In het jaarverslag wordt geconcludeerd dat de gemeente de doelstellingen die zij in het uitvoeringsprogramma 2018 heeft gesteld grotendeels heeft behaald.…

Van 25 maart tot met 18 april vond de vaccinatiecampagne tegen de meningokokkenziekte plaats bij GGD regio Utrecht. Jongeren geboren in 2001, 2002 en tussen 1 januari en 1 mei 2004 konden gratis de vaccinatie tegen Meningokokken ACWY halen. Gemiddeld heeft 80% van de uitgenodigde jongeren de vaccinatie gehaald. Dit zijn bijna 24.500 jongeren in de regio Utrecht. In juni kunnen jongeren geboren in 2003 en 2005 de vaccinatie halen bij GGD regio Utrecht.…

Op de agenda van de raad van aanstaande donderdag staat als punt 18 de herbenoeming van de vier leden van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz).
Over de benoeming zal in de vergadering van donderdag schriftelijk worden gestemd.
Het betreft een benoeming op voordracht. Dit betekent dat de gemeenteraad geen andere kandidaten kan benoemen, maar wel de voordracht kan afwijzen. Voorgesteld wordt om de stemming over alle vier kandidaten te doen via één biljet in één stemming. Er worden stembiljetten uitgereikt waarbij bij de vier kandidaten kan worden aangegeven of de raadsleden vóór of tegen de herbenoeming stemmen.…

De gemeente Wijk bij Duurstede stelt op dit moment beleid op voor zonnevelden: onder welke voorwaarden mogen zonnevelden worden aangelegd in de gemeente? Er zijn al verschillende voorwaarden vanuit wetten en vastgesteld beleid, bijvoorbeeld op het gebied van natuur en archeologie. U kunt dit conceptbeleid voor zonnevelden inzien op de website Zonnevelden Wijk bij Duurstede.

In het collegeprogramma 2018-2022 is de ambitie opgenomen om 16% duurzame energie op te wekken. Ook wil de gemeente in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. De eerste stap is om energie te besparen. Een volgende stap is om de daken vol te leggen met zonnepanelen. Hiermee kan ongeveer 20-25% van het totale energieverbruik duurzaam worden opgewekt. Daarom is het nodig om ook op andere manieren duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld via zonnevelden.…

Dit jaar was het hospice Heuvelrug als goed doel gekoppeld aan de Hoenderdaal Masters.
De Hoenderdaal Masters vond plaats op zaterdag 13 april jongstleden. Tussen de twee wedstrijden door werd er een “Blind neary” challenge gespeeld op de driving range. Deelnemers konden voor deze actie ballen kopen en proberen de “Blind neary” te slaan. Daarnaast stonden er collectebussen voor het hospice waar mensen een vrijwillige donatie in konden doen. In het totaal is er € 600,00 ingezameld.
Het bedrag wordt gebruikt voor het opknappen en herinrichten van het hospice.…


Current track

Title

Artist

Background