Laatste Nieuws

Page: 7

Raadsleden Jorrit Linders en Tim Rooijakkers van de VVD en Carmen Rietdijk van D66 vragen naar de actuele cijfers van de vaccinatiegraad in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze bleek vorig jaar 84% te zijn, terwijl voor de volksgezondheid minimaal 95% vereist is. Er is toen toegezegd dat de GGDrU, die het vaccinatiebeleid opstelt en uitvoert, sterker zou inzetten op voorlichting, om zo de vaccinatiegraad omhoog te krijgen.

Sindsdien is de lage vaccinatiegraad in heel Nederland een actueel onderwerp gebleven. Uitbraken van de mazelen komen vaker voor, zoals recent in Den Haag, Leiden en op Urk. Ongevaccineerde kinderen (en volwassenen) kunnen hierdoor ernstig ziek worden, met in sommige gevallen blijvende beperkingen of zelfs overlijden tot gevolg.

Begin juli 2019 heeft de commissie Vermeij de regering het advies uitgebracht dat de overheid een harde ondergrens moet vaststellen voor de vaccinatiegraad in Nederland.…

Er is onbegrip onder weggebruikers over hoe de verkeersregeling op de Hoofdstraat in Driebergen werkt. De voornaamste oorzaak voor het onbegrip is dat weggebruikers niet weten dat er sprake is van een groene golf bij 30 km/uur. Daarom is het belangrijk om weggebruikers hierover te informeren. Hiervoor wordt binnenkort aan beide zijden van het 30 km/u gebied (Hogesteeg en Traaij) een bord ‘groene golf bij 30’ geplaatst.…

De provincie Utrecht zamelde in 2018 621.000 kilogram huishoudelijk afval in, 479 kilo per inwoner. De inzameling van hout en textiel neemt sinds de afloop van de economische crisis toe.…

Syntus heeft na een moeizaam startjaar in de provincie Utrecht duidelijk de weg omhoog gevonden als het gaat om op tijd rijden. In 2018 reden veel meer Syntus-bussen op de klok van de dienstregeling dan in het jaar daarvoor. Het percentage bussen dat op tijd reed steeg van 75% naar 85%. Het aantal bussen van U-OV dat te laat aankwam is, ondanks diverse werkzaamheden in de stad Utrecht, licht gedaald. Maar het aantal bussen van U-OV dat (iets) te vroeg van de halte vertrok, steeg. Bij U-OV steeg het aantal ritten dat uitviel of dat niet volledig werd afgemaakt om grotere vertraging op de terugweg te voorkomen. Syntus wist vorig jaar de rituitval flink terug te dringen.…

In de gemeente Bunnik vind je verschillende plekken waar je gewassen mag plukken of rapen.
In Odijk staan er fruitbomen in het Jochem Janszplantsoenen bij de Barbeellaan waar je zelf mag plukken.
Aan de Singel in Odijk vind je een aantal walnotenbomen net als in het Singelpark bij het gemeentehuis. Deze noten mag je rapen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je de noten uit de boom slaat.
Aan de Weteringsdijk en de Vinkenburgweg in Odijk staan pruimenbomen in de wegberm die geplukt mogen worden.
In Bunnik is ook een hoogstamboomgaard aangeplant. Als de bomen wat groter zijn dan is de opbrengst ook voor gezamenlijk gebruik.
Ook is er in Bunnik een bestaand pruimenboomgaardje dat momenteel nog verder ontwikkeld wordt met meer eetbare producten als bessen, hazelnoten en andere vruchten.…

Burgemeester Sjoerd Potters van de gemeente De Bilt blikt terug op een geslaagde economische missie naar India. Samen met een delegatie van stichting Utrecht Science Park (USP), Invest Utrecht en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), bezocht hij de stad Pune in India.

Doel van deze missie was het bevorderen van handel en het stimuleren van de doorontwikkeling van de kenniseconomie in de regio Utrecht en in het bijzonder het Life Sciences cluster. Eén van de bereikte resultaten is de ondertekening van een intentieovereenkomst over de ontwikkeling van USP Bilthoven.…

Ook na de zomervakantie zet de gemeente Veenendaal het Raadhuispleinconcert voort: iedere eerste maandag van de maand van 12.30 tot 13.00 uur.

Begin van het jaar werd bekend gemaakt dat het Raadhuispleinconcert voorlopig zou stoppen. Dit was voor velen zo’n grote teleurstelling, dat dit besluit voorlopig is teruggedraaid. De afgelopen maanden is er gezocht naar een alternatieve vorm en invulling, maar de gemeente is toch tot de conclusie gekomen dat de huidige vorm behouden moet blijven.…

Op 31 augustus is er alweer het 6e oogstfeest Kromme Rijnstreek. Dit twee-jaarlijkse evenement laat verschillende agrarische bedrijven in de Kromme Rijnstreek zien. Een akkerbouwbedrijf, een melkveebedrijf en een fruitteeltbedrijf vormen de basis van dit evenement.

De Stuurgroep Kromme Rijnlandschap geeft informatie over de Beedeals en de bloemenmengsels voor bijen.

Surf voor meer informatie naar: www.oogstfeestkrommerijnstreek.nl

De 16-jarige Jippe Hoogeveen uit Odijk is één van de deelnemers aan de Internationale Wiskunde Olympiade.
De leerling van het Openbaar Lyceum Zeist behoort tot de 7 Nederlandse deelnemers aan het evenement.
Op de finale van de Nederlandse Wiskunde Olympiade afgelopen november bereikte hij de eerste plaats van alle vierdeklassers.
De Internationale Wiskunde Olympiade is de meest prestigieuze wiskundewedstrijd ter wereld en bestaat uit opgaven die ook professionele wiskundigen nog behoorlijk lastig vinden.
Jippe zat vorig jaar ook al in het team, hij behaalde toen een bronzen plak.…

Op 3 juli omstreeks 12.45 uur kreeg de politie een melding dat er een jongen met een steekwapen rondliep op de Van Reenenstraat in Zeist. Politieagenten konden direct na de melding op aangeven van een getuige de betreffende jongen aanhouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau. Iets verderop in de buurt troffen politiemensen op straat een gewonde jongen aan die vermoedelijk door de net aangehouden jongeman was mishandeld.
De politie wil graag weten wat er precies is gebeurd, hoe de jongeman zijn verwondingen heeft opgelopen en wie er bij de mishandeling betrokken waren.…


Current track

Title

Artist

Background