Utrechtse Heuvelrug

Dinsdag maakte het RIVM de meest recente coronacijfers bekend. Het aantal coronabesmettingen nam flink toe, gelukkig waren er in Wijk en Utrechtse Heuvelrug geen ziekenhuisopnamen of sterfgevallen.

In Utrechtse Heuvelrug kwamen er 73 nieuwe besmettingen bij, Wijk bij Duurstede registreerde 26 positief geteste inwoners. Gemeten per 100.000 inwoners doet Wijk bij Duurstede het iets beter dan de Heuvelrug-gemeente.

Er is bezorgdheid bij de colleges van onze gemeenten. Zowel burgemeester Iris Meerts van Wijk bij Duurstede als haar collega Frits Naafs roepen de inwoners op de richtlijnen strak te volgen. Er is bezorgdheid bij de colleges van onze gemeenten. Ze sturen een brief naar inwoners en ondernemers, verder is er dagelijks een aantal malen een oproep via 90FM te horen.…

Wethouder Rob Jorg was te gast bij 90 in de Regio en sprak daar onder meer over de plannen voor nieuwe woningen binnen de bebouwde kom van de dorpen. Linksom of rechtsom, er zijn veel nieuwe huizen nodig.

Jorg: ‘Er wonen minder mensen in één huis, alleen daarom al moeten er meer woningen in de gemeente komen. Gebeurt dat niet, dan daalt het inwoneraantal. En dat heeft weer kwalijke gevolgen voor het onderwijs, de winkeliers, de sportclubs en ga zo maar door.’

‘Daarbij komt nog dat we ouder worden, de gemiddelde bevolking vergrijst’, legt Jorg uit. ‘Doordat er minder jonge mensen komen, koimt de mantelzorg in gevaar.’ Utrechtse Heuvelrug is volgens de VVD-politicus één van de meest ‘grijze’ gemeenten van de regio.…

De shortlist met veertig mogelijke bouwlocaties binnen de dorpsgrenzen stuit op verzet in de raad van Utrechtse Heuvelrug. Onlangs kwam het college met een lijst met opties voor ‘inbreiding’. Niet alleen inwoners kwamen met commentaar, ook de raad zet vraagtekens bij de opties.

In Driebergen vallen de geopperde Kraaybeekerhof en Valentijn niet in goede aarde. Bestaande huisjes voor ouderen aan de Valentijn zouden mogelijk plaats moeten maken. Ook de bouwplannen voor het voormalige Meubin-terrein en landgoed Plattenburg in Maarn stuiten op verzet. Dat geldt ook voor Kwartellaan in Leersum en de Boswijklaan in Doorn.

Wethouder Rob Jorg bij de bespreking van de plannen: ‘Als we zo doorgaan, denk ik dat we de ambities niet gaan halen’.…

Vrijdag overleed BVHLokaal-politicus Sybe Streekstra. Recent besloot hij te stoppen als fractieleider vanwege zijn tanende gezondheid.

Streekstra begon als raadslid voor de VVD. Totdat er binnen de fractie frictie ontstond op het punt van gemeentelijke herindeling. De van beroep historicus zei daarover tegen de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: ‘Ik zat voor de VVD in de raad toen de herindeling losbarstte. De VVD-fractie speelde daarin – naar mijn mening – een dubieuze rol. Toen ik dat ontdekte heb ik dit openbaar gemaakt en ben vervolgens uit de fractie gezet.’ Streekstra richtte vervolgens een nieuwe lokale partij op. ‘Daar moet het woord Burger centraal staan’, zei hij.

BVHLokaal kreeg al snel een vaste aanhang. Bij de verkiezingen van 2018 steeg de partij van drie naar vier zetels.…

De vooruitzichten waren somber, in de kaderbrief van juni voorzag het college nog een flink tekort. Desondanks zijn burgemeester en wethouders er in geslaagd om de begroting 2021-2024 financieel sluitend te krijgen.

De voorzieningen voor de inwoners inclusief zorg voor iedereen blijven behouden. Ook de OZB hoeft niet verder te stijgen. Toch ontkwam het college er niet aan om pijnlijke besluiten te nemen. Zo gaan in het voorstel de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting omhoog.

Het feit dat het Rijk onder druk van de gemeenten meer geld beschikbaar stelt voor Jeugdzorg en de gevolgen van corona, gaf wat extra ruimte.

De meerjarenbegroting heeft in 2021 een positief saldo van € 362.000. Ook voor de jaren daarna voorziet het college een positief saldo.…

In de afgelopen week ging het aantal positieve coronatests opnieuw omhoog. Landelijk steeg het aantal meldingen in één week met ruim de helft, ook in Wijk en Utrechtse Heuvelrug nam het aantal coronazieken toe.

Utrechtse Heuvelrug registreerde over de afgelopen twee weken 23 positieve testen. Gelukkig waren er geen ziekenhuisopnamen en sterfgevallen door corona. Wijk bij Duurstede scoorde over dezelfde periode 9 nieuwe Covid19-besmettingen. Ook hier werd niemand in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, er waren ook geen sterfgevallen.

Gemeten per 100.000 inwoners is de situatie in onze regio niet ongunstig. Maar dat kan zomaar keren, het in acht nemen van de richtlijnen blijft cruciaal.…

Zaterdag steken burgers, bedrijven en gemeenten gezamenlijk de handen uit de mouwen om de omgeving op te ruimen. Dit doen zij tijdens World Cleanup Day. Ook in onze omgeving zijn er tal van acties.

Het doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil. En vooral ook het krijgen van waardevolle informatie over het soort afval dat op straat en in het milieu ligt. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. Overigens: schoonmaken en schoonhouden doe je niet één keer per jaar, dat hoor je elke dag te doen.

Regio90 besteedde jongstleden dinsdag uitgebreid aandacht aan de schoonmaak. Presentator Hetty Thijssen sprak met actieve ‘cleaners’ uit zowel Wijk als Utrechtse Heuvelrug.…

Samen met 19 andere gemeenten vraagt Utrechtse Heuvelrug een structurele bijdrage van het Rijk voor de instandhouding van de Nationale Parken. Nu gebeurt dit slechts incidenteel.

Op dit moment dragen de gemeenten zelf – vaak met hulp van de provincie – de kosten van de parken. Terwijl het voor veel gemeenten steeds moeilijker wordt om hun eigen begroting sluitende te krijgen. Voor de doorontwikkeling en instandhouding op de lange termijn is structurele steun van het Rijk noodzakelijk, zo zeggen de twintig gemeenten.

Wethouder Chantal Broekhuis: ‘Willen we mensen in de toekomst blijvend een groene en natuurrijke omgeving bieden om in te recreëren, dan is het noodzakelijk dat het Rijk de Nationale Parken structureel financiert.’…

De ondernemers van centrum Driebergen en Leersum willen de bestaande bedrijveninvesteringszones voor een periode van vijf jaar verlengen. Onlangs werd een intentieovereenkomst daartoe getekend.

In een bedrijveninvesteringszone (BIZ) werken ondernemers in een bepaald gebied nauw samen en investeren gezamenlijk in de omgeving. Denk aan activiteiten in de openbare ruimte, maar ook online. Activiteiten die de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling in het betreffende gebied bevorderen.

Binnenkort spreekt de gemeenteraad over de BIZ-samenwerking. Vervolgens komt er ook nog een draagvlakmeting onder de ondernemers.…

Vorige zaterdag fietste Gijsbert Doornenbal langs de dertig potentiële woningbouwlocaties. Het SGP-commissielid wilde poolshoogte nemen bij de door het college opgesomde kansrijke bouwplaatsen.

Doornenbal had 60 fietskilometers nodig om alle locaties te bezoeken. Bij een aantal eventuele locaties sprak hij met onder meer omwonenden. ‘Het was zeker leerzaam. Zo hoorde ik van bewoners van de Valentijn in Driebergen over hun zorgen. Qua communicatie zou het beter gemogen hebben’, zegt de SGP-woordvoerder wonen. ‘Ook op andere locaties hoorde ik nieuwe punten, die zal ik zeker meenemen naar de raad’.

Het gaat om mogelijke locaties binnen de grenzen van de Heuvelrug-dorpen, ofwel inbreidingslocaties.…


Current track

Title

Artist

Background