Utrechtse Heuvelrug

In verband met het Coronavirus is het tijdelijk niet meer mogelijk digitaal een afspraak voor het Publiekscentrum van Utrechtse Heuvelrug te maken. Zo wordt het risico beperkt voor medewerkers en kunnen de urgente zaken doorgang vinden.
De al geplande afspraken gaan nog wel door.…

De Rijksoverheid heeft op 23 maart een aanvullende reeks maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Overtreding van de maatregelen is strafbaar. Om de maatregelen te kunnen handhaven, heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht een nieuwe noodverordening ingesteld. Deze geeft invulling aan de eerder aangekondigde aanvullende maatregelen vanuit de Rijksoverheid.

Een ieder wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. Daarnaast is groepsvorming in de openbare ruimte verboden. Hiervan is sprake als 3 of meer personen zich in de openbare ruimte begeven die daarbij geen afstand van 1,5 meter houden. Dit geldt niet voor personen die een huishouden vormen.

De aanvullende maatregelen betekenen ook dat evenementen tot 1 juni verboden zijn, er niet langer non-food verkocht wordt op weekmarkten en het uitoefenen van contactberoepen niet langer is toegestaan.…

Volgens de laatstgepubliceerde cijfers van het RIVM heeft het coronavirus inmiddels 11 inwoners van Wijk bij Duurstede getroffen. In Utrechtse Heuvelrug zijn er momenteel 32 coronapatiënten te betreuren.…

Volgens de laatstgepubliceerde cijfers van het RIVM heeft het coronavirus 7 besmettingen veroorzaakt in Wijk bij Duurstede. In Utrechtse Heuvelrug zijn er momenteel 22 coronapatiënten.…

De gemeente Utrechtse Heuvelrug laat het huis-aan-huis-blad ‘samen duurzaam doen’ bezorgen; een bewaarkrant vol inspiratie en informatie om duurzamer te wonen, tuinieren en autorijden.
Huiseigenaren ontvangen een brief van de gemeente. Daarin staat hoe zij dit jaar eenmalig €70,- korting kunnen krijgen op energiebesparende maatregelen. De korting komt voort uit een subsidieregeling van de Rijksoverheid en er is beperkt budget. Het advies is dus om hier snel gebruik van te maken. In de brief staan de spelregels duidelijk uitgelegd. Meer informatie vinden huiseigenaren op www.winstuitjewoning.nl/utrechtseheuvelrug.

De gemeente, Heuvelrug Energie en de energieambassadeurs wilden in de maand april vijf informatiemarkten ‘samen duurzaam doen’ organiseren. Daar konden inwoners terecht voor informatie en inspiratie om duurzamer te wonen, tuinieren en rijden. In de krant ‘samen duurzaam doen’ worden die informatiemarkten aangekondigd.…

Binnenkort behandelt de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug waar wel en waar geen zonnevelden en windmolens mogen komen en hoeveel er nodig zijn. De SGP wil met een enquête input verzamelen voor de te maken keuzes wat betreft klimaatbeleid en energie-opwekking. https://nl.surveymonkey.com/r/3WMYCFZ

De William Schrikker Stichting (WSS) biedt jeugdbescherming en jeugdreclassering aan kinderen in heel Nederland. Sinds 2016 houdt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd extra toezicht op de jeugdbescherming van de WSS omdat er zorgen waren over de kwaliteit. Er zijn momenteel nog steeds zorgen over de veiligheid van kinderen in de jeugdbescherming van de WSS. Daarom heeft de inspectie besloten de WSS een aanwijzing te geven, zodat de veiligheid van kinderen binnen een half jaar zeker wordt gesteld.

In Utrechtse Heuvelrug ontvangen 45 kinderen jeugdbescherming van de WSS. D66 is ernstig bezorgd over de situatie van deze kinderen en de betrokken gezinnen. Daarom hebben zij een motie ingediend waarin ze deze bezorgdheid uitspreken. Ook spreken ze hun steun uit aan de wethouder om de kwaliteit van de jeugdbescherming te verbeteren, en vragen zij haar om de partij op de hoogte te houden van dit verbetertraject.…

Bij de zorgverleners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug dreigt een tekort aan verschillende medische hulpmiddelen. Zij doen daarom een noodoproep om bruikbare materialen in te leveren.

,,Heeft u nog voorraden mondkapjes, ook zelfgemaakte, handenalcohol, desinfectanten, beschermingsbrillen, plastic overjassen, plastic poncho’s of latex handschoenen liggen? Lever deze dan in, want onze zorgverleners dreigen tekort te komen en kunnen hun zorg aan de kwetsbaren en ouderen in de gemeente dan niet meer veilig uitvoeren”, aldus de huisartsen en thuiszorgverleners.

De spullen kunnen ingeleverd worden bij sport- en cultuurcentrum De Binder aan de Hoflaan 29 in Leersum. Dat kan op zaterdag 28 maart van 13.00 tot 15.00 uur en op woensdag 1 april van 10.00 tot 12.00 uur. Bij het inleveren dienen wel de aanwijzingen van het personeel opgevolgd te worden, zodat er veilig kan worden gewerkt.…

De GGD regio Utrecht heeft gemeld dat er een zesde persoon is besmet met het coronavirus in de gemeente Wijk bij Duurstede.
In Utrechtse Heuvelrug staat de teller inmiddels op 8.…

Op initiatief van de gezamenlijke huisartsen Utrechtse Heuvelrug is een tijdelijke centrale huisartsenpraktijk ingericht in Doorn om veilig patiënten te kunnen beoordelen als dat nodig is. Dit is voor de patiënten van huisartsen uit Doorn, Langbroek, Driebergen en in de nabije toekomst waarschijnlijk ook Maarn en Maarsbergen. De huisartsen uit Leersum en Amerongen hebben een centraal punt ondergebracht in samenwerking met de huisartsenpost in Ede.

De huisartsenpost is alleen voor beschikbaar voor mensen met een doorverwijzing van de eigen huisarts. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling daar zonder afspraak naar toe te gaan.
De tijdelijke locatie is geen testlocatie maar een tijdelijke centrale huisartsenpraktijk.

Op dit moment worden de patiënten uit Maarn gewoon nog in Maarn gezien; wanneer de N227 weer open is zal opnieuw gekeken worden of ook de patiënten uit Maarn naar de centrale locatie in Doorn komen.…


Current track

Title

Artist

Background