Utrechtse Heuvelrug

De negen finalisten van de Ondernemer van het Jaar verkiezing 2019 op de Utrechtse Heuvelrug zijn bekend. De gelukkige ondernemers kwamen maandagochtend op uitnodiging van jurylid Wim van Vliet bijeen op Accountantskantoor Van Ree om elkaar te feliciteren. Op 24 maart worden drie winnaars verkozen op een feestelijke avond in Parc Broekhuizen in Leersum.

Door: Gizella Komondy (BDU/Nieuwsblad De Kaap) / Foto: Jan Slettenhaar

Maandag 13 januari presenteerden 15 genomineerden zich met een korte pitch aan de onafhankelijke jury. Juryleden notaris Gijs Alferink, voormalig Ondernemer van het Jaar Roeland Smits en directeur van Van Ree Accountants, Wim van Vliet beoordeelden de kandidaten op ondernemerschap, voorbeeldfunctie, organisatie, lokale betrokkenheid, vitaliteit, en continuïteit van de onderneming. Na rijp beraad kozen ze eind vorige week negen finalisten.…

Vrijdag 18 januari zijn op twee gemeentelijke daken in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 939 zonnepanelen officieel in gebruik genomen. 703 stuks op sport- en cultuurcentrum De Binder in Leersum en 236 panelen op de brandweerkazerne in Maarn-Maarsbergen.

Het is het resultaat van een postcoderoosproject waarin bewoners kunnen investeren in zonnepanelen op daken van openbare gebouwen of verenigingen. Met beide daken wordt naar verwachting ongeveer 252.000 kWh energie opgewekt. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse gebruik van ongeveer 70 huishoudens.

Zon op Heuvelrug, onderdeel van de energiecoöperatie Heuvelrug Energie, heeft de zonnepanelen eind 2019 op beide locaties geplaatst. De inwoners die hebben geïnvesteerd, door certificaten te kopen, profiteren van een korting op de eigen elektriciteits-rekening én van de verkoop van de opgewekte energie.…

De totale criminaliteit in Utrechtse Heuvelrug is gestegen van 1415 registraties in 2018 naar 1516 registraties in 2019 (+7%). De gemeente scoort daarmee minder gunstig dan het regionaal gemiddelde dat een stijging laat zien van +3%. Opvallende stijgers zijn het aantal voorvallen van huiselijk geweld, fraude en vernielingen.

Het Integraal Veiligheidsplan blijft richtinggevend om een veilige gemeente te behouden, zo stelt de burgemeester. “We wonen en leven in een mooie, maar bovenal veilige gemeente. Jarenlange inzet heeft geresulteerd in een sterk verbeterde veiligheidssituatie. Nu de absolute aantallen laag zijn, lijken de criminaliteitscijfers zich te stabiliseren. Dat is geen reden voor zorg. Het is van belang om doelgericht in te blijven zetten op het behoud van een veilige gemeente. Niet alleen, maar samen.…

Het afgelopen jaar zijn recreatie en toerisme op de Utrechtse Heuvelrug  opnieuw gegroeid. Door de sterke economie en een aanhoudende toename van recreatie in eigen land en regio was er in 2019 zowel veel dagbezoek als verblijfsbezoek in hotels en vakantieparken. Hoewel ook steeds meer buitenlandse toeristen de Heuvelrug weten te vinden, blijven Nederlandse bezoekers en bewoners van de Randstad en de regio Utrecht de grootste groepen.

Met een opbrengst van zo’n 700 miljoen euro per jaar en werkgelegenheid voor 20.000 mensen zijn toerisme en recreatie van groot belang voor de regio, niet alleen economisch maar ook voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van het gebied. Na de stad Utrecht (40%) is de Utrechtse Heuvelrug (25%) de grootste toeristische bestemming in de provincie Utrecht, samen met Amersfoort (15%) zijn de gebieden goed voor 80% van de totale provinciale vrijetijdseconomie.…

De fracties van D66 en ChristenUnie maken gebruik van de mogelijkheid tot het inbrengen van vragen voor de Open Agenda van de raadscommissie Bestuur & Middelen van 16 januari.

De inbreng vloeit voort uit de aankondiging vanuit de Provincie dat ze de financiële situatie van de Utrechtse Heuvelrug als zorgelijk beschouwen en de controle gaat intensiveren. De Provincie heeft de Raad een brief gestuurd met aankondiging dat (kort gezegd) de provincie binnenkort een reactie verwacht op hun opmerkingen over de realiteitszin van ombuigingen en taakstellingen en het omgaan met de schuldpositie van de gemeente. De provincie wil daarmee de inkomsten en uitgaven van de gemeente telkens onder het vergrootglas leggen.

Voor de fracties van D66 en CU is dat reden uitgebreider geïnformeerd te willen worden over de beleidsopvattingen van de provincie en wil dat de Raad daarover wordt geïnformeerd.…

Op 13 januari presenteren de kandidaten van de “Ondernemer van het Jaar”-verkiezing Utrechtse Heuvelrug zich voor de jury.
Dat doen ze met een pitch van maximaal 2 minuten. De jury beoordeelt de 15 genomineerden op ondernemerschap, voorbeeldfunctie, organisatie, vitaliteit en continuïteit van de onderneming.
Uiterlijk eind deze maand maakt de jury bekend welke 3 ondernemers per categorie door zijn naar de laatste ronde.…

De politie Utrechtse Heuvelrug heeft op Facebook een foto geplaatst van een aantal fietsen, waarvan men graag wil weten wie de eigenaars zijn. Men vraagt op Facebook: Bent u of kent u de eigenaar van deze fietsen? Wilt u dit dan laten weten. Delen wordt gewaardeerd..…

Ook dit jaar kunnen weer ondernemers worden genomineerd voor de ‘Ondernemer(s) van het Jaar 2019’. De verkiezing stimuleert, inspireert, verbindt en geeft bekendheid aan goed ondernemerschap, aldus de gemeente. Dinsdagavond 24 maart, tijdens de avond voor ondernemers op Parc Broekhuizen, maakt de jury de winnaars bekend.
Inwoners kunnen voor 3 verschillende categoriën nomineren: ‘starters’, ‘klein/ZZP’ en ‘midden/groot’.…

Het voorontwerpbestemmingsplan recreatieterreinen en de beleidsnota niet-recreatief gebruik van de gemeente Utrechtse Heuvelrug ligt ter inzage. Inwoners kunnen een reactie daarop indienen. De stukken zijn t/m donderdag 16 januari in te zien. Op http://heuvelrug.nl/terinzage is te zien waar de stukken kunnen worden ingezien en op welke manier geïnteresseerden kunnen reageren.…

Burgemeester Frits Naafs heeft gereageerd op aantijgingen in het AD/Utrechts Nieuwsblad. In een opinieverhaal stelt inwoner Toon van de Sande uit Driebergen dat burgerlijke verworvenheden in de gemeente onder druk staan. Bezwaarmakers is een recht afgenomen, zo stelt de Drieberger.

Sinds 1 januari 2020 kan een bezwaarmaker niet meer met een mailtje de geluidsopname opvragen van een openbare hoorzitting bij de adviescommissie bezwaarschriften. Het wordt volgens Van de Sande daardoor lastiger om bezwaar te maken. De geluidsopname zou een essentieel bewijsstuk zijn in een verdere bezwaarprocedure.

In het programma 90 in de Regio reageerde Burgemeester Frits Naafs maandagavond, overigens weinig verrassend, ontkennend op de aantijging. Volgens de burgemeester is het verslag juist belangrijker, omdat daarin staat wat de adviescommissie van de zaak vindt.…


Current track

Title

Artist

Background