Utrechtse Heuvelrug

Pagina:2

Een aantal winkels mag aanstaande maandag (Tweede Pinksterdag) de deuren openen. De gemeenten in onze regio besloten hiertoe.

Winkels die voeding, geneesmiddelen of andere essentiële zaken aanbieden, mogen op pinkstermaandag van negen tot negen open. Dit vanwege de bijzondere situatie als gevolg van Covid19. Doel is om gespreid boodschappen doen mogelijk te maken en drukte op andere dagen te voorkomen. Want ook nu geldt: houdt minimaal 1,5 meter afstand!

Het kan zijn dat niet alle winkeliers meedoen aan de verruiming van de openingstijden. Raadpleeg voor de zekerheid de websites van de betreffende winkels.…

De mogelijke komst van windmolens stuit op steeds meer verzet. De enorme hoogte is een heet hangijzer, maar de vraag is ook of de gemeenten de turbines echt nodig heeft om de doelstellingen te behalen.

Maandag werd er in de raad van Utrechtse Heuvelrug gesproken over de regionale energie strategie. De gemeenten en waterschappen verenigd in de U16 stelden de RES op om zo te kunnen voldoen aan de oplegde klimaatdoelstellingen.

Er is vooral discussie over de mogelijke plaatsing van windmolens. Omdat er in onze regio niet zoveel wind is, zouden de windmolens erg hoog moeten worden. Het zou gaan om bouwwerken tot 250 meter hoogte.

De CDA-fractie voelt sowieso niets voor plaatsing van hoge windmolens. De klimaatdoelstellingen kunnen volgens de partij ook op een andere manier bereikt worden.…

Het college van Utrechtse Heuvelrug presenteert voor 2021 een inventariserende Kadernota, met kaders en uitgangspunten voor de periode 2021-2024. De vooruitzichten zijn niet rooskleurig.

Het meerjarenperspectief geeft een beeld van de financiële situatie van de gemeente. Op dit moment is het toekomstbeeld niet sluitend. Door aanhoudende tegenwind blijft de financiële opgave groot. De gemeente stelt voor 2021 een basale begroting op, zonder nieuwe ombuigingen of andere grootschalige maatregelen.

Wethouder Boonzaaijer ziet een intensief proces en scherpe keuzes tegemoet. De bewindsman: ‘Zodra de corona-maatregelen dit toelaten, gaat de gemeente op een andere manier kijken naar de mogelijkheden om tot een gezonde begroting te komen. Het is dan heel belangrijk dat er ruimte is om tegenvallers of  nieuwe ontwikkelingen op te kunnen vangen zonder in te teren op de reserves’.…

Vorige week al berichtten we over de heropening van een aantal bibliotheken, ZOUT meldt dat volgende week meer vestigingen zullen volgen.

Vanaf 1 juni 2020 breidt ZOUT de openstelling uit. De locaties Cothen, Leersum, Maarn en Driebergen zullen dan weer gedeeltelijk openen. De dienstverlening blijft beperkt tot het lenen en inleveren van boeken, bijeenkomsten zullen er nog niet zijn.

De openstelling gaat gepaard met een aantal strikte maatregelen. Zoals een maximum aantal bezoekers, aangeraakte boeken moeten worden meegenomen en uiteraard het houden van de afstand van minimaal anderhalve meter. Teruggebrachte boeken gaan 72 uur in quarantaine, omdat nog niet duidelijk is hoelang het virus op papiermateriaal overleeft.…

Begin deze week was wethouder Gerrit Boonzaaijer te gast in het TV-programma EenVandaag om te spreken over de penibele financiële situatie in Utrechtse Heuvelrug.

Boonzaaijer (SGP) legde uit dat er al vóór de coronacrisis grote zorg was over de financiën. De gemeente krijgt van het Rijk onvoldoende middelen om alle wettelijk opgelegde taken te kunnen uitvoeren. Vooral waar het gaat om het sociale domein: de bijstand en jeugd- en ouderenzorg. Door de overheveling van deze taken heeft Utrechtse Heuvelrug al flink moeten bezuinigen.

De wethouder denkt dat het probleem alleen maar groter zal worden, de hulpvragen nemen toe en daarmee ook de rekening.…

Maandagavond besprak de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug de Regionale Energie Strategie (RES). Vooraf was al duidelijk dat de meningen in de beeldvormende raadsvergadering flink uiteen zouden lopen.

Het betreft een voorstel van de U16, een groep gemeenten plus de vier waterschappen in het gebied. Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede zijn twee van de U16-participanten. De U16 formuleerde een voorstel voor de provincie en het Rijk om de regionale energiebehoefte zelf te gaan opwekken, dit geheel in lijn met het klimaatakkoord.

De afgelopen dagen liepen raadsleden en anderen al warm via bijvoorbeeld Twitter, de tweets over met name de windmolens volgden elkaar in snel tempo op. In het raadsoverleg verwoordden enkele insprekers de bezorgdheid onder inwoners. Zoals over de hoogte en locatie van de windmolens en de gevolgen voor de natuur en het toerisme.…

Inwoners van Utrechtse Heuvelrug zijn jaarlijks relatief veel kwijt aan woonlasten. Wijk bij Duurstede is goedkoper, althans: voor huishoudens van twee of meer personen.

Recent verscheen de jaarlijkse Atlas van de Lokale Lasten, een uitgave van COELO. Dit onderzoeksbureau is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en verricht onderzoek naar economische en financiële aspecten van decentrale overheden.

COELO hanteert bij het bepalen van de woonlasten de totaalsom van onroerend zaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing, uitgaande van een woning van gemiddelde waarde. De eventuele heffingskorting wordt daarop in mindering gebracht. Zo ontstaat een goed vergelijkend beeld.

Woningeigenaren met huishoudens van twee of meer personen betalen in Utrechtse Heuvelrug dit jaar 1005 euro, eenpersoonshuishoudens zijn 887 euro kwijt. In Wijk bij Duurstede zijn de woonlasten 910 euro, maar opvallend genoeg betalen eenpersoonshuishoudens hier evenveel als twee- of meerpersoonshuishoudens.…

De afgelopen week gingen de meeste vestigingen van bibliotheek ZOUT weer open. Directeur Mariet Wolterbeek sprak in het programma 90 in de Regio over de openstelling.

‘De openstelling is aan hele, hele strenge regels gebonden’, zegt de directeur. ‘Eén persoon per tien vierkante meter, anderhalve meter afstand en aanpakken is meenemen. Je mag dus niet in een boek bladeren en het dan terugleggen. Ze weten ook niet precies hoe het virus zich verhoudt tot papier. Daarom moeten de boeken na terugbrengen ook 72 uur in quarantaine. Al die regels bij elkaar betekent dat we erg goed naar de verkeersstromen moesten kijken’. Aan de ingang van de vestigingen staan mandjes. Als de mandjes op zijn, mag er niemand naar binnen.

De vestiging in Driebergen kon daarom nog niet open.…

Sinds de coronamaatregelen is het aantal bezoekers van de milieustraat in Doorn met 80 procent toegenomen. Dat gevoegd bij de afstandsregels maakt dat er soms lange wachttijden ontstaan.

Bezoekers krijgen gedoseerd toegang, verkeersregelaars vangen de verkeersdrukte op. Toch moeten bezoekers soms drie kwartier op hun beurt wachten. Tweemaal ging de milieustraat zelfs tijdelijk dicht vanwege de drukte.

De gemeente adviseert de drukke tijden te vermijden. De sluiting op zaterdag blijft in elk geval tot 1 juni gelden.…

Veel sectoren gaan gebukt onder de coronasituatie, maar de buitenwerkzaamheden kunnen gewoon doorgaan. Wethouder Gerrit Boonzaaijer van Utrechtse Heuvelrug is daar content mee.

De wethouder: ‘Meerdere grote gemeentelijke projecten lopen heel goed. Het is zo belangrijk dat we doorgaan met het oog op de toekomst, zodat we met z’n allen kunnen blijven werken aan veilige en toegankelijke dorpen.’

Boonzaaijer is oprecht trots en dankbaar voor wat er mede door de inzet van bedrijven, organisaties, inwoners en medewerkers is bereikt. ‘We gaan graag voort, samen met u, in deze bijzondere tijd’, aldus de wethouder.…


Current track

Title

Artist

Background