Utrechtse Heuvelrug

Pagina:2

Gemeenten, politie, Omgevingsdienst Utrecht en Stedin voerden op donderdag 12 september een controle uit bij verschillende autobedrijven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Bij deze integrale controle hebben de inspecteurs naar verschillende aspecten gekeken, zoals de naleving van milieu- en bouwvoorschriften en het gebruik van elektriciteit.
Zowel in Wijk bij Duurstede als in Utrechtse Heuvelrug is gebleken dat bijna alle gecontroleerde bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. In beide gemeenten zijn bij één bedrijf enkele milieuovertredingen geconstateerd. In Wijk bij Duurstede zijn bij een ander bedrijf enkele kleine verbeterpunten op het gebied van brandveiligheid geconstateerd. Verder zijn er geen bijzonderheden geconstateerd.…

Op 29 mei heeft de Raad van State een streep getrokken door het vergunningensysteem Programma Aanpak Stikstof (PAS). Landelijk zijn projecten als de verbreding van de A27 en de aanleg van vliegveld Lelystad daardoor stil komen te liggen. De gemeenteraad heeft het college gevraagd naar de gevolgen van dit besluit voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

In de beantwoording geeft het college aan dat er mogelijk een probleem in de gemeente kan ontstaan, omdat in de gemeente twee Natura 2000-gebieden zijn: de uiterwaarden van de Lek en Kolland. Voor activiteiten zoals woningbouw die een stikstofeffect op Natura 2000 gebieden hebben, was tot 29 mei een Wnb (Wet natuurbescherming) vergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig. De provincie gaf als bevoegd gezag deze vergunningen uit, die waren gebaseerd op het PAS.…

Het aantal huishoudens groeit in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De vraag naar woningen neemt hierdoor toe. Tot 2030 zijn bouwplannen bekend voor zo’n 1.000 woningen. Tot 2022 kan worden voorzien in de verwachte groei. Om ook daarna de vraag naar extra woningen te kunnen beantwoorden, zoekt de gemeente nieuwe bouwlocaties. Voor gemeentelijke grond zijn de gewenste ontwikkelingen bekend. Er zijn ook andere locaties waar woningen gebouwd kunnen worden. Zoals een open plek die geschikt is voor nieuwbouw of een leeg kantoor dat getransformeerd kan worden naar woningen. Het gaat om mogelijkheden binnen de bebouwde kom, de zogenaamde rode contouren, en om minimaal 4 woningen per aangedragen locatie. Al bekende (bouw)plannen hoeven niet opnieuw gemeld.

Graag hoort de gemeente waar volgens u woningbouw plaats kan vinden.…

Op 24 augustus begeleide de ecoloog van Utrechts Landschap een aantal studenten over ecoduct Mollebos tijdens hun Walk for Wildlife. De Wageningse studenten wandelden van Zeist naar Rhenen om aandacht te vestigen op obstakels voor dieren in het mozaïek van aangrenzende natuurgebieden op de Utrechtse Heuvelrug.

In twee dagen legden de studenten een route van 50 kilometer af en wilden zij aandacht genereren voor de effecten van hekken, wegen en andere obstakels voor dieren. Tijdens hun wandeling voegden verschillende experts op het gebied van natuurbescherming zich bij de studenten om hun visie te geven op het verder ontsluiten van de natuur.…

Bijna 500 huurders van Heuvelrug Wonen gaven met een enquête aan of ze tevreden zijn over de woning en buurt waar ze wonen. Gemiddeld scoort de woning een 6,8 en de buurt een 7,1.

Veiligheid en weinig overlast wordt in de buurt als meest belangrijk ervaren. De leefomgeving wordt (zeer) goed beoordeeld, als mensen er naar eigen zeggen prettig wonen en zich er thuis voelen. Huurders vinden een rustige en groene buurt ook belangrijk. Bewoners beoordelen de buurt slecht, als ze overlast van buren, criminaliteit of verkeer ervaren.…

Burgerinitiatief stichting Geopark Heuvelrug i.o. krijgt een subsidie van 20.000 euro van de provincie Utrecht.
Met deze bijdrage kan het burgerinitiatief de mogelijkheden voor een geopark verder onderzoeken.
Deskundigen gaan in opdracht van de stichting aan de slag met een voorstel voor de begrenzing van het park, aan de hand van de Unesco-richtlijnen voor een geopark. Zij willen komen tot een voorstel van “geo-sites” in het beoogde park. Dit zijn bijzondere gebieden in het geopark met erkende en te bezichtigen waarden. Het geopark vertelt het hele verhaal over het gebied en haar ontstaan.…

De verkiezing voor beste fietsstad van Nederland is begonnen. Alle gemeenten in Nederland strijden tot en met 31 oktober om de titel: Fietsstad 2020. “Naast de kans op de felbegeerde titel is het ook de ideale manier om een goed beeld te krijgen van het fietsklimaat in onze gemeente” aldus de gemeente Utrechtse Heuvelrug. “Met het resultaat dat fietsen voor inwoners, forensen en toeristen nog veiliger en comfortabeler wordt”.
Ook de gemeente Veenendaal wil deze titel graag in de wacht slepen en roept inwoners op om de enquête in te vullen.
Wie de enquête invult maakt kans op een elektrische fiets: https://enquete.fietsstad.nl/zs/kEB82d…

Oud-verzetsstrijder Loek Caspers is afgelopen donderdag op 95-jarige leeftijd overleden. Ze was in de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet op de Utrechtse Heuvelrug. ‘Loek’ was haar schuilnaam; later is ze die naam blijven gebruiken. Haar echte naam is onbekend.
Caspers behoorde tot de kleine groep van nog levende verzetsstrijders in Nederland. Tot 3 jaar geleden kwam deze groep elk jaar op 31 augustus bijeen op de “Dag van het Verzet”. Daarna is deze traditie beëindigd omdat er nog maar weinig overlevenden waren of in staat waren te komen.…

Heeft u de jaarlijkse subsidieaanvraag voor 2020 al ingediend? Aanvragen kan nog tot 1 september. Aanvragen (jaarlijkse subsidies) die na 31 augustus binnenkomen zal de gemeente Utrechtse Heuvelrug niet meer in behandeling nemen.
Online aanvragen heeft de voorkeur van de gemeente. Uw aanvraag is dan direct binnen. Wilt u toch nog liever een aanvraag op papier doen dan kunt u het aanvraagformulier downloaden, invullen en sturen naar info@heuvelrug.nl (let op: de aanvraag moet vóór 1 september binnen zijn). Aanvragen kunnen uiterlijk op vrijdag 30 augustus ook afgegeven worden bij de receptie van het gemeentehuis.…

Uit verschillende dorpen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug komen meldingen binnen van ongevraagde (reclame)post van Nextdoor. Deze brief bevat een uitnodiging om lid te worden van deze buurtapp en is zogenaamd namens een buurtbewoner verstuurd. In meerdere gevallen worden ook achternaam en zelfs de straatnaam van deze bewoners genoemd in de brief. Bij navraag blijkt dat deze persoon van niets weet. De brief is in werkelijkheid verstuurd door het bedrijf zelf.

Nextdoor is een buurtapp die qua doelstelling en functie vergelijkbaar is met de WhatsApp-buurtpreventiegroepen die actief zijn binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Gebruikers van Nextdoor worden op basis van locatiegegevens ingedeeld in buurtgroepen. Wie de app gebruikt, geeft Nextdoor toestemming om zijn of haar persoonlijke informatie te gebruiken voor promotionele doeleinden.…


Current track

Title

Artist

Background