Utrechtse Heuvelrug

Pagina:3

Naar voorbeeld van het Amersfoorts Voetbalkampioenschap dat al sinds 1984 bestaat en is uitgegroeid tot een bijzonder serieus sportevenement in de stad Amersfoort waarbij alle 13 voetbalverenigingen in Amersfoort de sportieve degens kruisen komt er nu ook een Utrechtse Heuvelrug Voetbalkampioenschap.
Op initiatief van DEV Doorn hebben vorig jaar voetbalvertegenwoordigers van de “Heuvelrug”-verenigingen gebrainstormd of er niet zo’n soortgelijke opzet mogelijk gemaakt kon worden met de verenigingen DVSA, HDS, SVMM, FC Driebergen en DEV Doorn onder de blijvende noemer het Utrechtse Heuvelrug Voetbalkampioenschap (UHVK) voor het seizoen 2019/2020 voor de standaardteams.
Dit heeft er toe geleid dat er een begin wordt gemaakt met diverse verenigingen op weg richting de voorbereiding op het nieuwe seizoen.…

In de eerste zes maanden van 2019 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in gemeente Utrechtse Heuvelrug gestegen van 688 naar 725 (+5%). Dit ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018. De gemeente Utrechtse Heuvelrug scoort daarmee voor het eerst minder gunstig dan het regionaal gemiddelde dat een stijging laat zien van +1%. Opvallende stijgers zijn de aantallen geweldsmisdrijven en vernielingen.…

Het aantal huishoudens groeit in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De vraag naar woningen neemt hierdoor toe. Tot 2030 zijn bouwplannen bekend voor zo’n 1.000 woningen. Tot 2022 kan worden voorzien in de verwachte groei. Om ook daarna de vraag naar extra woningen te kunnen beantwoorden, zoekt de gemeente nieuwe bouwlocaties. Voor gemeentelijke grond zijn de gewenste ontwikkelingen bekend. Er zijn ook andere locaties waar woningen gebouwd kunnen worden. Zoals een open plek die geschikt is voor nieuwbouw of een leeg kantoor dat getransformeerd kan worden naar woningen. Het gaat om mogelijkheden binnen de bebouwde kom, de zogenaamde rode contouren, en om minimaal 4 woningen per aangedragen locatie. Al bekende (bouw)plannen hoeven niet opnieuw gemeld.

Graag hoort de gemeente waar volgens u woningbouw plaats kan vinden.…

De wachttijd voor een woning op de Utrechtse Heuvelrug is lang. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u doorgaans lang staan ingeschreven bij Woningnet. Als u een woning accepteert en ingeschreven wil blijven, begint uw inschrijfduur weer op nul. Voor veel woningzoekenden een reden om pas een woning te accepteren, als deze aan alle wensen voldoet. Hierdoor gaan mensen minder snel verhuizen. De gemeente en woningcorporaties willen graag dat mensen wonen in een huis dat past bij hun levensfase; een wat grotere woning voor een gezin en een seniorenwoning voor ouderen. Als mensen vaker verhuizen, komen er ook meer woningen vrij voor starters. Daarom is de regeling voor de inschrijfduur aangepast. Vanaf 1 juli krijgt u 75% van uw inschrijfduur terug als u een woning heeft gevonden.…

Op advies van de Veiligheidsregio Utrecht is er sinds 25 juli een algeheel stookverbod ingesteld in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit algeheel stookverbod geldt na de recente regenval alleen nog voor natuurgebieden.

Het is de laatste tijd erg droog en deze droogte is vorige week gepaard gegaan met hoge temperaturen. Daarom heeft de Veiligheidsregio Utrecht het natuurbrandrisico verhoogd naar fase 2. Dit betekent dat extra oplettendheid nodig is omdat er een verhoogde kans bestaat op snel uitbreidende natuurbranden. De komende tijd zijn lagere temperaturen met beperkte neerslag voorspeld.

Het is vanaf nu wel toegestaan om in de eigen tuin vuur te stoken of te barbecueën. Hierbij blijft het belangrijk om waakzaam te zijn en voorzorgsmaatregelen te treffen om (natuur)branden te voorkomen.…

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft besloten een brief te sturen aan Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het college verzoekt hiermee om versneld in actie te komen om medewerking te verlenen aan de overdracht en verkoop van de Vestia woningen in Leersum aan een lokale corporatie. Aanleiding hiervoor is de slechte staat van de woningen en het feit dat Vestia de prestatieafspraken over verduurzaming niet nakomt vanwege de reorganisatie van Vestia.

De gemeente is samen met de huurdersorganisatie van de Vestia woningen sinds het voorjaar 2018 in gesprek met Vestia over de klachten van de huurders over de woningen. De klachten gaan voornamelijk over tocht en vochtigheid; het beperkte onderhoud van de woningen en de slechte bereikbaarheid van Vestia voor het indienen en behandeling van klachten.…

Gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat werken aan een lokaal sportakkoord. Dit is een lokale uitwerking van het Nationaal Sportakkoord dat het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, sportkoepel NOC-NSF en de Vereniging Nederlandse Gemeenten gezamenlijk opstelden. Zij willen hiermee zorgen dat de sport toekomstbestendig is.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft subsidie gekregen voor het aanstellen van een sportformateur. De sportformateur stelt in samenwerking met betrokken partijen uit de sport, jeugd en onderwijs, sociaal domein, gemeente en bedrijfsleven een sportakkoord op. In samenwerking met Heuvelrug Sport Initiatief heeft de gemeente Henk Hack aangesteld als sportformateur. Hij gaat werken aan een sportakkoord voor Utrechtse Heuvelrug. Dit sportakkoord moet gedragen worden door alle partijen en richting geven voor de toekomst. De verwachting is dat het concept-akkoord in oktober gereed is.…

Op woensdag 25 september organiseert gemeente Utrechtse Heuvelrug samen met COC Midden-Nederland een regenboogbijeenkomst. Van 19.30 tot 22.00 uur zijn lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse (LHBTI) personen en andere geïnteresseerden van harte welkom in het gemeentehuis in Doorn. Tijdens deze avond kunnen ervaringen worden gedeeld en kan worden gesproken over welke acties nodig zijn om de acceptatie van LHBTI’s te bevorderen.

Tijdens deze avond wil de gemeente het gesprek aangaan en kijken wat de gemeente voor de LHBTI-inwoners kan betekenen. COC Midden-Nederland voorzitter Simon Timmerman leidt de avond. De bijeenkomst in het gemeentehuis (Kerkplein 2, Doorn) is laagdrempelig. Er is ruimte om ervaringen en ideeën te delen en waar het kan deze gezamenlijk uit te werken. Ook vertegenwoordigers van organisaties en verenigingen die in hun werk of activiteiten iets kunnen betekenen voor LHBTI’s zijn van harte welkom.…

Zondag 17 november is het tijd voor de vierde editie van Gluren op de Heuvelrug.
Ter afsluiting van de Nationale Kunstweek verandert de hele Utrechtse Heuvelrug in een groot festivalterrein. Afgelopen jaar deden er zo’n 40 kunstenaars en artiesten mee.…

De fracties van de VVD en D66 stelden tijdens de raadsvergadering van 11 juli opnieuw vragen over de vaccinatiegraad in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Alleen in Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Woudenberg liggen de percentages in de provincie Utrecht niet boven de 90%. Landelijk zijn cijfers gestabiliseerd en niet verder gedaald.

De vragen gingen ook over de vaccinatiegraad in de verschillende dorpen. Opvallend hierin is dat er geen cijfers zijn van Overberg en Maarsbergen, omdat hier te weinig kinderen wonen per postcodegebied om dit te kunnen zeggen. De dorpen Amerongen en Leersum laten de laagste percentages zien; in Maarn en Doorn zijn de vaccinatiegraden het hoogst. De redenen die gegeven zijn aan de GGDrU zijn vooral religieuze redenen, met name van reformatorische ouders.…


Current track

Title

Artist

Background