Utrechtse Heuvelrug

Pagina:3

Inwoners kunnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug ook bereiken via WhatsApp: 06 34 86 24 47. Dit is een makkelijke en snelle manier om vragen te stellen of iets door te geven. Maak voor meldingen in de openbare ruimte gebruik van: www.heuvelrug.nl/melding.…

Voor iedereen die deze zomer op de Heuvelrug verblijft, lanceert Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei “Vier de Zomer als een VIP op de Heuvelrug”. Bezoekers kunnen gebruik maken van diverse aanbiedingen bij attracties, musea en restaurants. De kortingsactie is (beperkt) verkrijgbaar bij de lokale VVV-informatiepunten, campings en hotels op de Heuvelrug.

Met de zomeractie wil het RBT bezoekers en bewoners inspireren om er op uit te trekken in eigen land. In de zomerperiode worden er veel activiteiten georganiseerd zoals wandel- en fietsevenementen, culinaire- en culturele festivals en bijzondere markten. De “Vier de zomer als een VIP op de Heuvelrug” actie inspireert om de Heuvelrug te ontdekken en als een VIP te genieten van de zomer.…

Raadsleden Jorrit Linders en Tim Rooijakkers van de VVD en Carmen Rietdijk van D66 vragen naar de actuele cijfers van de vaccinatiegraad in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze bleek vorig jaar 84% te zijn, terwijl voor de volksgezondheid minimaal 95% vereist is. Er is toen toegezegd dat de GGDrU, die het vaccinatiebeleid opstelt en uitvoert, sterker zou inzetten op voorlichting, om zo de vaccinatiegraad omhoog te krijgen.

Sindsdien is de lage vaccinatiegraad in heel Nederland een actueel onderwerp gebleven. Uitbraken van de mazelen komen vaker voor, zoals recent in Den Haag, Leiden en op Urk. Ongevaccineerde kinderen (en volwassenen) kunnen hierdoor ernstig ziek worden, met in sommige gevallen blijvende beperkingen of zelfs overlijden tot gevolg.

Begin juli 2019 heeft de commissie Vermeij de regering het advies uitgebracht dat de overheid een harde ondergrens moet vaststellen voor de vaccinatiegraad in Nederland.…

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug stemt in met de nota ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie, een gedeelde verantwoordelijkheid – Herijkt onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022’ en vraagt de gemeenteraad om de nota vast te stellen. Ook stemt het college in met de bijbehorende subsidieregeling ‘Peuteropvang Voorschoolse educatie Utrechtse Heuvelrug’, onder voorbehoud dat de gemeenteraad het nieuwe beleid goedkeurt.
De herijking van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is nodig omdat het Rijk nieuwe wettelijke en financiële kaders stelt.

Met het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid zet de gemeente vooral in op het verhogen van de kwaliteit van de voorschoolse educatie (VE). Peuters met een risico op taalachterstand krijgen meer VE-uren aangeboden. Om deze peuters beter te bereiken, biedt de gemeente de VE aan daar waar de achterstand het hoogst is.…

Tot 2040 groeit het aantal huishoudens in gemeente Utrechtse Heuvelrug en verandert de samenstelling hiervan. Hierdoor neemt de vraag naar woningen toe. Tot ca. 2030 zijn plannen bekend voor ongeveer 1.000 woningen. Deze zijn deels al vastgesteld en worden gebouwd. Daarnaast zijn er nog niet vastgestelde plannen zoals voor de bouw van woningen op het Mariniersterrein in Doorn. Op korte termijn (tot ca. 2022) kan de gemeente voorzien in de verwachte groei. Om daarna in de vraag naar extra woningen te kunnen voorzien zoekt de gemeente nieuwe bouwlocaties. Hiervoor stelt de gemeente een Nota inbreidingslocaties op.…

De Traayweg en de Traaij krijgen een nieuw fietspad. Het huidige fietspad is te smal om elkaar goed te kunnen passeren. Daarom wordt het fietspad verbreed. De werkzaamheden starten op maandag 1 juli en duren naar verwachting tot en met woensdag 31 juli.

Gedurende de werkzaamheden is het fietspad gesloten en maken fietsers gebruik van de rijbaan. Daarom geldt hier tijdelijk een maximale snelheid van 30km/uur en wordt weggebruikers gevraagd om extra rekening met elkaar te houden. Het is de bedoeling dat het fietspad op 1 augustus weer open gaat.

Het fietspad is gelegen binnen de gemeenten Zeist, Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug. De uitvoering voor de komende weken betreft het gedeelte van de gemeenten Zeist en Woudenberg. De onderdoorgang met de A12, dat gedeelte is gelegen in buurgemeente Utrechtse Heuvelrug, wordt in 2020 aangepast.…

De gemeente Utrechtse Heuvelrug ontvangt, samen met de gemeente De Bilt, een subsidie van €241.200 over twee jaar om een nieuwe uitvoeringspraktijk te ontwikkelen in de aanpak van personen met verward gedrag. De subsidie wordt verleend door ZonMw, een organisatie die onderzoek en innovatie op het gebied van gezondheid en zorg stimuleert.

Vorig jaar heeft de gemeente in een overeenkomst samenwerkingsafspraken gemaakt met haar partners: de sociale dorpsteams, politie, huisartsen, woningbouwverenigingen en zorginstellingen. De inwoners moeten op alle vlakken goed geholpen worden en dit moet goed op elkaar afgestemd worden. De gemeente stelt daarbij de leefwereld van inwoners voorop en probeert een stabiele leefsituatie te creëren, zodat escalaties worden voorkomen.

Wethouder Hans Waaldijk: “Maar met alleen samenwerkingsafspraken zijn we er nog niet.…

Uit vragen van VVD-raadslid Tim Rooijakkers van Utrechtse Heuvelrug over de dyslexiezorg in de gemeente blijkt dat de kosten tussen 2017 en 2018 met 60% zijn toegenomen. Het aantal kinderen dat wordt behandeld binnen de ernstige enkelvoudige dyslexie is gestegen van 68 naar 114. In het jaar 2018 lag hier 220.000 euro aan kosten voor de gemeente.

Tim Rooijakkers stelde de vragen naar aanleiding van een artikel dat hij las bij Follow the Money (FTM). In dit artikel stelt FTM dat dyslexiebureaus geld verdienen aan de kinderen met lees- en spellingsproblemen. Er zou ook sprake zijn van belangenverstrengeling, aangezien de bureaus naast de diagnose ook de behandeling verzorgen.

Tijdens de raadsvergadering bleek dat regionaal totaal 21 bureaus actief zijn op het gebied van dyslexie.…

Gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt het belangrijk dat iedere inwoner mee kan doen en veilig gebruik kan maken van de openbare ruimte. Daarom organiseerde de gemeente het afgelopen jaar een aantal schouwen in een aantal dorpen met behulp van ervaringsdeskundige inwoners. Dit voorjaar was de voorlopig laatste schouw in deze reeks over de Traaij in Driebergen-Rijsenburg.

Er werden obstakels gefotografeerd en wensen geïnventariseerd met het oog op een toegankelijk winkelgebied voor mensen met een beperking. Zo liepen de ervaringsdeskundigen van onder meer Bartiméus op één ochtend tegen twintig knelpunten aan. De meeste knelpunten zaten in de bestrating en obstakels zoals paaltjes, hekjes en bloembakken. Ook geleidelijnen bleken niet allemaal te voldoen aan de eisen van de gebruikers.
De medewerkers van de afdeling Buitenruimte van de gemeente hebben de afgelopen maanden verschillende knelpunten aangepakt.…

Vanwege de hitte en meldingen van plakkend asfalt strooit de gemeente Utrechtse Heuvelrug vandaag nat zout om het asfalt te koelen. Door het vocht plakt het zout aan de weg en koelt het de weg.

De volgende wegen worden in ieder geval gestrooid.
In Driebergen: Arnhemsebovenweg en Langbroekerdijk.
In Maarn: Briedélaan, Ted Visserweg, Wethouder Noordamweg en Arie Boomweg.

Als er meer meldingen binnenkomen over smeltende en plakkende wegen, worden die ook gestrooid.…


Current track

Title

Artist

Background