Utrechtse Heuvelrug

Pagina:4

‘Mantelzorgers verrassen’. Dat is ook dit jaar het thema van de Week van de Mantelzorg, vertelt Bertine van den Bosch, sociaal makelaar van de Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug. ,,Mantelzorg is niet vanzelfsprekend. In de week van 4 t/m 10 november laten organisaties, buurtinitiatieven, ondernemers, onze stichting en de gemeente hun waardering voor mantelzorgers zien door acties en activiteiten.” Tijdens de Week van de Mantelzorg zijn er speciale Mantelzorginlopen van de Sociale Dorpsteams in de dorpen.

Buurtinitiatieven, ondernemers en organisaties kunnen zich voor 15 augustus opgeven om mee te doen. Voorgaande jaren waren mantelzorgers blij verrast door allerlei initiatieven. Van den Bosch: ,, Alle activiteiten en acties vermelden wij in de speciale Week van de Mantelzorgeditie van het mantelzorgblad VoorElkaar, op sociale media, in het Gemeentenieuws en kranten.”…

Kunt u niet naar de milieustraat om uw grof afval weg te brengen? Dan kunt u een afspraak maken om het op te laten halen. De kosten voor deze service bedragen € 15,- per keer.
Het werkt als volgt:

U gaat naar de App AfvalWijzer of naar www.mijnafvalwijzer.nl en logt in met uw postcode en huisnummer; bij Menu (3 horizontale streepjes) klikt u op Bestellen; controleer bij de aanbiedvoorwaarden wat u kunt meegeven, en klik op de knop “bestellen”; selecteer de ophaaldag en klik weer op de knop “bestellen”; vul uw gegevens aan. In het veld “Opmerkingen” geeft u aan wat u wilt meegeven en klik vervolgens op “Order bevestigen”; u ontvangt een mail met een beveiligde link om de betaling van € 15,- via iDEAL te doen; op het moment dat u heeft betaald, is de afspraak bevestigd; op de afgesproken dag zet u het grof afval voor uw woning aan de weg; medewerkers van de Biga Groep halen dit in de loop van de dag op en brengen het naar de milieustraat.…

Met bijna 2 miljoen overnachtingen in hotels, op campings en in vakantieparken is de Heuvelrug goed voor ruim 60% van het verblijfstoerisme in de provincie Utrecht. Op de Heuvelrug is het economisch belang met een toegevoegde waarde van 675 miljoen euro per jaar zelfs ruim hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast biedt de gastvrijheidseconomie zo’n 20.000 mensen werk en levert de sector een grote bijdrage aan het voorzieningenniveau in de dorpen en steden. In een aantal gemeenten verdubbelt het aantal ‘tijdelijke’ inwoners in de zomermaanden.…

Heb je altijd al een das willen zien, maar ben je er nog nooit een tegen gekomen? Dat is niet zo gek, want dassen zijn vooral ’s avonds laat en ’s nachts actief. De dag brengen ze slapend door in hun burcht. Dankzij video-opnames van de Dassenwerkgroep is het nu mogelijk om een dassenfamilie ’s nachts in actie te zien in een van de gebieden van Utrechts Landschap.

De dassenburcht in het gebied van Utrechts Landschap heet De Eik. Met een aantal wildcamera’s wordt deze burcht op de Utrechtse Heuvelrug non-stop gevolgd gedurende meer dan een jaar. De eerste videobeelden van de burcht zijn nu te zien op YouTube en een tweede video zal halverwege deze maand volgen. Een van de initiatiefnemers Ronald Stiefelhagen vertelt: ‘’Wij willen dat zoveel mogelijk mensen in de provincie Utrecht kennis kunnen maken met dit mooie en mysterieuze dier.…

Inwoners kunnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug ook bereiken via WhatsApp: 06 34 86 24 47. Dit is een makkelijke en snelle manier om vragen te stellen of iets door te geven. Maak voor meldingen in de openbare ruimte gebruik van: www.heuvelrug.nl/melding.…

Voor iedereen die deze zomer op de Heuvelrug verblijft, lanceert Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei “Vier de Zomer als een VIP op de Heuvelrug”. Bezoekers kunnen gebruik maken van diverse aanbiedingen bij attracties, musea en restaurants. De kortingsactie is (beperkt) verkrijgbaar bij de lokale VVV-informatiepunten, campings en hotels op de Heuvelrug.

Met de zomeractie wil het RBT bezoekers en bewoners inspireren om er op uit te trekken in eigen land. In de zomerperiode worden er veel activiteiten georganiseerd zoals wandel- en fietsevenementen, culinaire- en culturele festivals en bijzondere markten. De “Vier de zomer als een VIP op de Heuvelrug” actie inspireert om de Heuvelrug te ontdekken en als een VIP te genieten van de zomer.…

Raadsleden Jorrit Linders en Tim Rooijakkers van de VVD en Carmen Rietdijk van D66 vragen naar de actuele cijfers van de vaccinatiegraad in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze bleek vorig jaar 84% te zijn, terwijl voor de volksgezondheid minimaal 95% vereist is. Er is toen toegezegd dat de GGDrU, die het vaccinatiebeleid opstelt en uitvoert, sterker zou inzetten op voorlichting, om zo de vaccinatiegraad omhoog te krijgen.

Sindsdien is de lage vaccinatiegraad in heel Nederland een actueel onderwerp gebleven. Uitbraken van de mazelen komen vaker voor, zoals recent in Den Haag, Leiden en op Urk. Ongevaccineerde kinderen (en volwassenen) kunnen hierdoor ernstig ziek worden, met in sommige gevallen blijvende beperkingen of zelfs overlijden tot gevolg.

Begin juli 2019 heeft de commissie Vermeij de regering het advies uitgebracht dat de overheid een harde ondergrens moet vaststellen voor de vaccinatiegraad in Nederland.…

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug stemt in met de nota ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie, een gedeelde verantwoordelijkheid – Herijkt onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022’ en vraagt de gemeenteraad om de nota vast te stellen. Ook stemt het college in met de bijbehorende subsidieregeling ‘Peuteropvang Voorschoolse educatie Utrechtse Heuvelrug’, onder voorbehoud dat de gemeenteraad het nieuwe beleid goedkeurt.
De herijking van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is nodig omdat het Rijk nieuwe wettelijke en financiële kaders stelt.

Met het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid zet de gemeente vooral in op het verhogen van de kwaliteit van de voorschoolse educatie (VE). Peuters met een risico op taalachterstand krijgen meer VE-uren aangeboden. Om deze peuters beter te bereiken, biedt de gemeente de VE aan daar waar de achterstand het hoogst is.…

Tot 2040 groeit het aantal huishoudens in gemeente Utrechtse Heuvelrug en verandert de samenstelling hiervan. Hierdoor neemt de vraag naar woningen toe. Tot ca. 2030 zijn plannen bekend voor ongeveer 1.000 woningen. Deze zijn deels al vastgesteld en worden gebouwd. Daarnaast zijn er nog niet vastgestelde plannen zoals voor de bouw van woningen op het Mariniersterrein in Doorn. Op korte termijn (tot ca. 2022) kan de gemeente voorzien in de verwachte groei. Om daarna in de vraag naar extra woningen te kunnen voorzien zoekt de gemeente nieuwe bouwlocaties. Hiervoor stelt de gemeente een Nota inbreidingslocaties op.…

De Traayweg en de Traaij krijgen een nieuw fietspad. Het huidige fietspad is te smal om elkaar goed te kunnen passeren. Daarom wordt het fietspad verbreed. De werkzaamheden starten op maandag 1 juli en duren naar verwachting tot en met woensdag 31 juli.

Gedurende de werkzaamheden is het fietspad gesloten en maken fietsers gebruik van de rijbaan. Daarom geldt hier tijdelijk een maximale snelheid van 30km/uur en wordt weggebruikers gevraagd om extra rekening met elkaar te houden. Het is de bedoeling dat het fietspad op 1 augustus weer open gaat.

Het fietspad is gelegen binnen de gemeenten Zeist, Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug. De uitvoering voor de komende weken betreft het gedeelte van de gemeenten Zeist en Woudenberg. De onderdoorgang met de A12, dat gedeelte is gelegen in buurgemeente Utrechtse Heuvelrug, wordt in 2020 aangepast.…


Current track

Title

Artist

Background