Utrechtse Heuvelrug

Pagina:4

De verhuur van een deel het gemeentekantoor van Utrechtse Heuvelrug is akkoord, maar een investering zoals het college aanvankelijk vroeg is van de baan.

VVD-raadslid Judith van Roij houdt zich al langer bezig met dit dossier: ‘We hebben het college al veel eerder gevraagd of het mogelijk zou zijn één van de panden te verhuren of verkopen, dat was de aanleiding. Vervolgens heb ik al in de beeldvormende vergadering over de verhuur aan Quarijn, nog voor corona dus, het digitaal werken aangekaart’.

Inmiddels, gedwongen door de praktijk, werkt het ambtenarenapparaat vooral vanuit huis. De raad wees op de mogelijkheden op langere termijn. ‘Het college was het daarmee eens. De verhuur is prima, maar er is geen sprake van extra geld’, aldus Van Roij in gesprek met 90 In de Regio.…

Bij het begroten van de kosten en opbrengsten van de afvalverwerking voor het jaar 2019, is de gemeente naar nu blijkt uitgegaan van te positieve vooruitzichten. Hierdoor zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing te laag vastgesteld, met alle gevolgen van dien.

Voor 2019 moet de gemeente Utrechtse Heuvelrug vanuit de algemene middelen een aanvullend bedrag van € 224.000 inzetten om het tekort op de post afval te dekken.

Ook de vooruitzichten voor dit en volgende jaren zijn niet positief. De markt voor gerecyclede grondstoffen blijft moeizaam. Dit geldt niet alleen voor papier: over de hele linie blijft de vraag naar gerecyclede grondstoffen achter. De historisch lage olieprijs helpt hier niet bij.…

Sinds vorige week mag de jeugd weer in de buitenlucht sporten, deze week openden de basisscholen hun deuren. In beide gevallen was er een pittige logistieke uitdaging, maar volgens wethouder Chantal Broekhuis is het goed verlopen.

Mevrouw Broekhuis heeft onder meer sport en onderwijs in haar portefeuille. In een radiogesprek met Regio90 complimenteert ze de basisscholen, sportverenigingen én ouders in Utrechtse Heuvelrug. ‘Ik heb geen totaaloverzicht van hoe het gegaan is, maar ik wil wel alvast zeggen dat we trots kunnen zijn’.

De CDA-wethouder benadrukt dat kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging, via het project Sjors Sportief toch kunnen deelnemen aan de trainingen.…

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug heeft vragen gesteld over de leegstand en verpaupering op verschillende plaatsen in de gemeente. Zoals enkele panden langs de Rijksstraatweg in Leersum, maar ook enkele panden in Maarsbergen.

De bevolking van de dorpen, aldus de VVD, stoort zich steeds meer aan de leegstand en verwaarlozing van de panden. De verpaupering leidt tot aantasting van de leefomgeving, de fractie vraagt daarom om snelle en concrete stappen van het college.…

Burgemeester Frits Naafs van Utrechtse Heuvelrug verwacht eind mei weer aan het werk te kunnen gaan. Het herstel van de corona-infectie heeft tijd nodig, maar de revalidatie gaat naar wens.

Aldus Naafs aan het begin van de online-vergadering van de gemeenteraad, afgelopen donderdag. Hij vertelde uitgebreid over het ziekteproces en zei dankbaar te zijn voor het herstel. Locoburgemeester Gerrit Boonzaaijer neemt nog even de honneurs waar.…

Verhuur aan Quarijn is wat betreft de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug geen probleem, maar een grote meerderheid wil daar geen extra geld voor uittrekken.

Op voorstel van het college stemde de raad donderdagavond in met verhuur van gebouw De Hoeve, maar dat kan ook zonder een extra krediet. Het college kreeg als opdracht te onderzoeken of de huidige kantoorruimtes efficiënter kunnen worden benut. Onder meer door meer vanuit huis te werken, zoals dat nu in de coronatijd al gebeurt.…

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug is akkoord met het bestemmingsplan Buitengebied. Wijzigingsvoorstellen over de percelen aan het Kloosterlaantje haalden het niet.

Over deze percelen was vooraf nogal wat commotie. Het gaat om panden die illegaal een woonbestemming kregen, het aannemen van het bestemmingsplan betekent legalisering van de bewoning. Amendementen van BVHlokaal en D66 haalden geen meerderheid.…

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil de Lekdijk transformeren tot een fietsstraat. Er is geen geld voor een alternatief.

Het Hoogheemraadschap begon in 2017 met de voorbereidingen van de dijkversterking tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen, inclusief een herinrichting van de weg. Een vrijliggend fietspad bovenop de dijk bleek financieel niet haalbaar, daarvoor is de dijk te smal.

De gemeente pleit nu voor een (dijk)fietsstraat, een veilige fietsverbinding op de Lekdijk kan daarmee kosteloos voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug gerealiseerd worden.…

Het college wil gebouw De Hoef verhuren aan zorginstelling Quarijn. Voor de verbouwing en automatisering heeft het college €1,5 miljoen euro nodig. Een meerderheid van de gemeenteraad is daar op tegen.

VVD, CDA, D66, SGP en ChristenUnie zijn van mening dat medewerkers in de toekomst minder vaak op kantoor hoeven te zijn. Daardoor is er minder kantoorruimte nodig, dat maakt de voorgestelde verbouwingen een overbodige luxe.

Een amendement wordt donderdag 7 mei besproken tijdens de gemeenteraad.…

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft burgemeester Frits Naafs zijn jaarlijkse toespraak gehouden in het kader van dodenherdenking. Volgens Naafs ervaren veel van ons nu voor het eerst een wereld waarin veel van onze vrijheden tijdelijk ingeperkt zijn, waarin we niet vrijuit kunnen gaan en staan waar we willen, vrienden en familie kunnen omhelzen of bezoeken of kunnen genieten van horeca, cultuur of sport. “Vrijheden die in de loop van de jaren volkomen vanzelfsprekend zijn geworden. Mensen die wél in oorlogssituaties hebben geleefd, kunnen in deze tijd extra last van verdrietige en nare herinneringen hebben. Het is belangrijk dat we daar aandacht voor blijven houden,” aldus Naafs.…


Current track

Title

Artist

Background