Utrechtse Heuvelrug

Pagina:4

Voor inwoners met een laag inkomen zijn er speciale regelingen om ervoor te kunnen zorgen dat ook zij kunnen meedoen in de dorpen, dat kinderen lid kunnen worden van sportverenigingen, dat inwoners naar de bibliotheek kunnen en dat zij via een regeling bijvoorbeeld minder gemeentebelasting hoeven te betalen. Ondanks de financieel moeilijke tijden voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug, stelt het college nu voor zonder wijziging door te gaan met het minimabeleid, omdat veel inwoners er baat bij hebben.

Wethouder Hans Waaldijk over het besluit:
“We zien dat steeds meer inwoners gebruik maken van onze regelingen. Vorig jaar zijn we gestart met een regeling waarmee kinderen uit een gezin dat moet rondkomen van een inkomen rond de armoedegrens kan gaan leszwemmen. In een jaar tijd zijn 91 kinderen begonnen.…

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs naar Rotterdam. Een team levert een sportieve prestatie om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.

Voor De Helden van Zeist was dit de vierde keer. De opbrengst van de Bosrun en van alle andere activiteiten gaat naar het goede dat hoort bij Stichting Roparun: palliatieve zorg voor mensen met kanker. Dit jaar doneren De Helden van Zeist een koppelbed aan hospice Heuvelrug. De Helden van Zeist hebben € 15.000 opgehaald.…

Via de meicirculaire informeert het Rijk de gemeenten hoeveel geld een gemeente extra of minder ontvangt om het voorzieningenniveau binnen een gemeente in stand te houden. Ook laat de meicirculaire zien hoeveel extra middelen de gemeente krijg van de 1 miljard euro die het Rijk beschikbaar stelt voor de Jeugdhulp. Voor Utrechtse Heuvelrug blijft er een aanzienlijk tekort bestaan.
Eind mei werd bekend dat het Rijk tot en met 2021 €1 miljard extra beschikbaar stelt voor de Jeugdhulp. De gemeente ontvangt daarvan circa €2 miljoen. In de periode 2017-2023 zijn de extra uitgaven voor het Sociaal Domein volgens de gemeente circa €33 miljoen. Het verschil tussen deze bedragen wordt door de gemeente in deze periode betaald uit de algemene middelen.…

Een kwalitatief hoogstaande leefomgeving, een toekomstgerichte houding en vitale dorpen. Met deze uitgangspunten willen inwoners, ondernemers en het college van B&W van de Utrechtse Heuvelrug de komende jaren de koers uitzetten voor hun gemeente.

De Hoofdlijnennotitie Omgeving komt niet uit de lucht vallen. Per 2021 moeten gemeenten voldoen aan de Omgevingswet. Deze wet moet de regelgeving rondom de fysieke leefomgeving inzichtelijker maken en meer ruimte bieden aan initiatieven die bijdragen aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. De Omgevingsvisie helpt hierbij door, samen met de samenleving, te bepalen wat voor soort gemeente Utrechtse Heuvelrug in de toekomst wil zijn en welke keuzes daarbij horen.

De Hoofdlijnennotitie Omgeving vormt alvast een eerste aanzet voor die Omgevingsvisie. Utrechtse Heuvelrug gebruikt hierbij haar groene imago als basis voor toekomstige ontwikkelingen.…

La Vuelta gaat in 2020 op vrijdag 14 augustus van start in de stad Utrecht. De tweede en derde etappe zijn op 15 en 16 augustus, waarbij het peloton door de provincies Utrecht en Noord-Brabant fietst. De organisator van La Vuelta, Unipublic, maakte deze data, in samenwerking met het Road Cycling Committee van de UCI, vandaag bekend. De Ronde van Spanje doorkruist in 2020 liefst 34 Nederlandse gemeenten in drie dagen. De organisatie is in handen van de steden Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Breda en provincies Utrecht en Noord-Brabant. De ploegenpresentatie is op donderdag 13 augustus in Utrecht. Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht: “Het is fijn dat de datum nu bekend is waarop de Vuelta van start gaat. Samen met alle inwoners en bezoekers van Utrecht en Noord-Brabant gaan we in 2020 een mooie zomer tegemoet.”…

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd de startnotitie Regionale Energiestrategie U16 goed te keuren. In deze notitie staat hoe Utrechtse Heuvelrug samen met 15andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht wil samenwerken aan energiebesparing en opwekken van duurzame energie. Het college vraagt akkoord te gaan met een werkwijze voor regionale samenwerking en uitgangspunten voor het opstellen van een zogenaamde energiestrategie. De gemeenteraad bespreekt de startnotitie donderdagavond 20 juni tijdens een beeldvormende avond; in juli volgen de oordeelsvorming en besluitvorming.…

De Ronde van Spanje doorkruist in augustus 2020 niet minder dan 34 Nederlandse gemeenten in 3 dagen. De organiserende steden (Utrecht, ‘s-Hertogenbosch, Breda) en provincies (Utrecht, Noord-Brabant) presenteerden in Breda de routes van dit grote internationale evenement.

De eerste etappe is een ploegentijdrit in de stad Utrecht, van 23,7 kilometer. Er wordt gestart en gefinisht bij de Jaarbeurs en voert langs een aantal grote wijken van de stad. De tweede etappe (182,9 km, 19 gemeenten) loopt van ‘s-Hertogenbosch naar Utrecht en laat de wielrenners over kasseienstroken fietsen, maar ook langs de Zuiderwaterlinie en via de Grebbeberg en de Amerongse berg. De derde etappe begint in Breda met een start in het centrum op het Kasteelplein. Daarna passeert het peloton 15 Brabantse gemeenten om weer te finishen in het centrum van Breda.…

Rob Jorg, wethouder in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, roept de hulp in van inwoners en grondeigenaren om te zoeken naar plekken voor woningbouw. Tot ongeveer 2030 zijn er plannen voor ongeveer duizend nieuwe huizen. Die moeten voor een groot deel worden gebouwd op nieuwe locaties binnen de gemeente.

“Op korte termijn (tot ongeveer 2022) kunnen we het geplande aantal huizen bouwen”, stelt Jorg. “Om daarna in de vraag naar extra woningen te kunnen voorzien, zoeken we nieuwe bouwlocaties.” Hiervoor stelt de gemeente nu een Nota inbreidingslocaties op. Voor gemeentelijke grond zijn de gewenste ontwikkelingen bekend. Buiten de gronden is de gemeente afhankelijk van grondeigenaren en samenwerkingspartners, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties.…

Utrechtse Heuvelrug neemt deel aan het Platform Kleine Landschapselementen. Gisteren ondertekende wethouder Chantal Broekhuis de samenwerkingsovereenkomst. Tien gemeenten, waaronder de gemeente Utrechtse Heuvelrug en andere Stuurgroep Kromme Rijnlandschap-gemeenten, tekenen daarmee voor verbetering van het landschap. Dit doen zij samen met de agrarische collectieven, Vereniging Utrechts Particulier Grondbezit, Landschap Erfgoed Utrecht en de provincie.

Wethouder Chantal Broekhuis: “Kleine landschapselementen, zoals poelen en houtwallen zijn erg belangrijk voor de biodiversiteit en als verbinding voor planten en dieren. Ze geven ons landschap haar specifieke karakter en maken het landschap mooier. Door de jaren heen zijn veel landschapselementen verdwenen. Door nieuwe landschapselementen aan te leggen kunnen we die belangrijke waarden weer terugbrengen. Dus naast nuttig is dat vooral ook mooi.”…

In Parkhuys Rosarium in Doorn is op donderdag 13 juni afgetrapt met de PlasticVrij Challenge. Met dit project daagt burgerinitiatief Goed Volk inwoners, ondernemers en organisaties uit om te stoppen met het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik.

Onder de koplopers die de uitdaging zijn aangegaan behoren de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Tenniscenter Heuvelrug, Revius Lyceum, Eetwinkel Wat De Pot Schaft , Restaurant Het Wapen van Rijsenburg, Landgoed Zonheuvel, Tennisvereniging Ludenti, Onderwijsinstelling Maupertuus en Parkhuys Rosarium. De koplopers gaan collega-ondernemers en organisaties uitdagen om zich aan te sluiten bij het initiatief.

GoedVolk

Stichting GoedVolk onderneemt verschillende initiatieven om het zwerfafval in de gemeente Utrechtse Heuvelrug terug te dringen. Veel activiteiten zijn gericht op wat men noemt: “de  staart van de keten”. Zo ruimt het Prikkersgilde langs straten en wegen en werken vrijwilligers aan de ontwikkeling van meer bewustzijn in de dorpen.…


Current track

Title

Artist

Background