Utrechtse Heuvelrug

Pagina:5

De gemeente Utrechtse Heuvelrug ontvangt, samen met de gemeente De Bilt, een subsidie van €241.200 over twee jaar om een nieuwe uitvoeringspraktijk te ontwikkelen in de aanpak van personen met verward gedrag. De subsidie wordt verleend door ZonMw, een organisatie die onderzoek en innovatie op het gebied van gezondheid en zorg stimuleert.

Vorig jaar heeft de gemeente in een overeenkomst samenwerkingsafspraken gemaakt met haar partners: de sociale dorpsteams, politie, huisartsen, woningbouwverenigingen en zorginstellingen. De inwoners moeten op alle vlakken goed geholpen worden en dit moet goed op elkaar afgestemd worden. De gemeente stelt daarbij de leefwereld van inwoners voorop en probeert een stabiele leefsituatie te creëren, zodat escalaties worden voorkomen.

Wethouder Hans Waaldijk: “Maar met alleen samenwerkingsafspraken zijn we er nog niet.…

Uit vragen van VVD-raadslid Tim Rooijakkers van Utrechtse Heuvelrug over de dyslexiezorg in de gemeente blijkt dat de kosten tussen 2017 en 2018 met 60% zijn toegenomen. Het aantal kinderen dat wordt behandeld binnen de ernstige enkelvoudige dyslexie is gestegen van 68 naar 114. In het jaar 2018 lag hier 220.000 euro aan kosten voor de gemeente.

Tim Rooijakkers stelde de vragen naar aanleiding van een artikel dat hij las bij Follow the Money (FTM). In dit artikel stelt FTM dat dyslexiebureaus geld verdienen aan de kinderen met lees- en spellingsproblemen. Er zou ook sprake zijn van belangenverstrengeling, aangezien de bureaus naast de diagnose ook de behandeling verzorgen.

Tijdens de raadsvergadering bleek dat regionaal totaal 21 bureaus actief zijn op het gebied van dyslexie.…

Gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt het belangrijk dat iedere inwoner mee kan doen en veilig gebruik kan maken van de openbare ruimte. Daarom organiseerde de gemeente het afgelopen jaar een aantal schouwen in een aantal dorpen met behulp van ervaringsdeskundige inwoners. Dit voorjaar was de voorlopig laatste schouw in deze reeks over de Traaij in Driebergen-Rijsenburg.

Er werden obstakels gefotografeerd en wensen geïnventariseerd met het oog op een toegankelijk winkelgebied voor mensen met een beperking. Zo liepen de ervaringsdeskundigen van onder meer Bartiméus op één ochtend tegen twintig knelpunten aan. De meeste knelpunten zaten in de bestrating en obstakels zoals paaltjes, hekjes en bloembakken. Ook geleidelijnen bleken niet allemaal te voldoen aan de eisen van de gebruikers.
De medewerkers van de afdeling Buitenruimte van de gemeente hebben de afgelopen maanden verschillende knelpunten aangepakt.…

Vanwege de hitte en meldingen van plakkend asfalt strooit de gemeente Utrechtse Heuvelrug vandaag nat zout om het asfalt te koelen. Door het vocht plakt het zout aan de weg en koelt het de weg.

De volgende wegen worden in ieder geval gestrooid.
In Driebergen: Arnhemsebovenweg en Langbroekerdijk.
In Maarn: Briedélaan, Ted Visserweg, Wethouder Noordamweg en Arie Boomweg.

Als er meer meldingen binnenkomen over smeltende en plakkende wegen, worden die ook gestrooid.…

Voor inwoners met een laag inkomen zijn er speciale regelingen om ervoor te kunnen zorgen dat ook zij kunnen meedoen in de dorpen, dat kinderen lid kunnen worden van sportverenigingen, dat inwoners naar de bibliotheek kunnen en dat zij via een regeling bijvoorbeeld minder gemeentebelasting hoeven te betalen. Ondanks de financieel moeilijke tijden voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug, stelt het college nu voor zonder wijziging door te gaan met het minimabeleid, omdat veel inwoners er baat bij hebben.

Wethouder Hans Waaldijk over het besluit:
“We zien dat steeds meer inwoners gebruik maken van onze regelingen. Vorig jaar zijn we gestart met een regeling waarmee kinderen uit een gezin dat moet rondkomen van een inkomen rond de armoedegrens kan gaan leszwemmen. In een jaar tijd zijn 91 kinderen begonnen.…

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs naar Rotterdam. Een team levert een sportieve prestatie om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.

Voor De Helden van Zeist was dit de vierde keer. De opbrengst van de Bosrun en van alle andere activiteiten gaat naar het goede dat hoort bij Stichting Roparun: palliatieve zorg voor mensen met kanker. Dit jaar doneren De Helden van Zeist een koppelbed aan hospice Heuvelrug. De Helden van Zeist hebben € 15.000 opgehaald.…

Via de meicirculaire informeert het Rijk de gemeenten hoeveel geld een gemeente extra of minder ontvangt om het voorzieningenniveau binnen een gemeente in stand te houden. Ook laat de meicirculaire zien hoeveel extra middelen de gemeente krijg van de 1 miljard euro die het Rijk beschikbaar stelt voor de Jeugdhulp. Voor Utrechtse Heuvelrug blijft er een aanzienlijk tekort bestaan.
Eind mei werd bekend dat het Rijk tot en met 2021 €1 miljard extra beschikbaar stelt voor de Jeugdhulp. De gemeente ontvangt daarvan circa €2 miljoen. In de periode 2017-2023 zijn de extra uitgaven voor het Sociaal Domein volgens de gemeente circa €33 miljoen. Het verschil tussen deze bedragen wordt door de gemeente in deze periode betaald uit de algemene middelen.…

Een kwalitatief hoogstaande leefomgeving, een toekomstgerichte houding en vitale dorpen. Met deze uitgangspunten willen inwoners, ondernemers en het college van B&W van de Utrechtse Heuvelrug de komende jaren de koers uitzetten voor hun gemeente.

De Hoofdlijnennotitie Omgeving komt niet uit de lucht vallen. Per 2021 moeten gemeenten voldoen aan de Omgevingswet. Deze wet moet de regelgeving rondom de fysieke leefomgeving inzichtelijker maken en meer ruimte bieden aan initiatieven die bijdragen aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. De Omgevingsvisie helpt hierbij door, samen met de samenleving, te bepalen wat voor soort gemeente Utrechtse Heuvelrug in de toekomst wil zijn en welke keuzes daarbij horen.

De Hoofdlijnennotitie Omgeving vormt alvast een eerste aanzet voor die Omgevingsvisie. Utrechtse Heuvelrug gebruikt hierbij haar groene imago als basis voor toekomstige ontwikkelingen.…

La Vuelta gaat in 2020 op vrijdag 14 augustus van start in de stad Utrecht. De tweede en derde etappe zijn op 15 en 16 augustus, waarbij het peloton door de provincies Utrecht en Noord-Brabant fietst. De organisator van La Vuelta, Unipublic, maakte deze data, in samenwerking met het Road Cycling Committee van de UCI, vandaag bekend. De Ronde van Spanje doorkruist in 2020 liefst 34 Nederlandse gemeenten in drie dagen. De organisatie is in handen van de steden Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Breda en provincies Utrecht en Noord-Brabant. De ploegenpresentatie is op donderdag 13 augustus in Utrecht. Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht: “Het is fijn dat de datum nu bekend is waarop de Vuelta van start gaat. Samen met alle inwoners en bezoekers van Utrecht en Noord-Brabant gaan we in 2020 een mooie zomer tegemoet.”…

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd de startnotitie Regionale Energiestrategie U16 goed te keuren. In deze notitie staat hoe Utrechtse Heuvelrug samen met 15andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht wil samenwerken aan energiebesparing en opwekken van duurzame energie. Het college vraagt akkoord te gaan met een werkwijze voor regionale samenwerking en uitgangspunten voor het opstellen van een zogenaamde energiestrategie. De gemeenteraad bespreekt de startnotitie donderdagavond 20 juni tijdens een beeldvormende avond; in juli volgen de oordeelsvorming en besluitvorming.…


Current track

Title

Artist

Background