Natuur en recreatie

Pagina:2

In het bijzondere natuurgebied Overlangbroek , tussen Wijk bij Duurstede en Leersum, zijn maatregelen genomen om de verdroging van het gebied tegen te gaan. Zo kan het zeldzame vochtige rivierkleibos met o.a. bijzondere mossen en korstmossen behouden blijven.

In het natuurgebied zijn stuwen en duikers geplaatst. Nieuwe en opgeschoonde watergangen voeren overtollig verzurend regenwater af. Hierdoor kan kwel, grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt, beter naar boven stromen. Om het vochtige rivierkleibos beter te kunnen beheren, zijn onderhoudspaden aangelegd en bestaande paden opgeknapt.…

Een gids van Staatsbosbeheer neemt geïnteresseerden op zaterdag 24 augustus mee het bos in en vertelt alles over vleermuizen. Dit zijn misschien een beetje enge, maar vooral hele interessante dieren. Hoe leven ze eigenlijk, wat eten ze en hoe werkt dat nou met die echolocatie? Dit is dé kans voor jong en oud om meer te weten te komen over vleermuizen.

Vleermuizen kijken met hun oren: een vleermuis zendt tijdens het vliegen voortdurend korte geluidjes uit. Met haar zeer gevoelige oren kan zij aan de echo horen hoe haar omgeving eruit ziet. De kleinste vleermuis in Nederland is de dwergvleermuis. Hij past in een lucifersdoosje en weegt net zoveel als een suikerklontje.

Datum: zaterdag 24 augustus; Start: Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, 3711 AB Austerlitz; Tijd: 20.00 uur; Duur: ca.…

Omdat het natuurbrandgevaar is afgenomen door de recente regenval is het algeheel stookverbod op advies van de Veiligheidsregio Utrecht ingetrokken. Zowel de tijdelijke als permanente ontheffingen voor het stookverbod kunnen weer worden verleend.
Het advies is gebaseerd op de weersverwachtingen en de droogte-index. Deze index geeft de droogtegraad van natuurgebieden aan. De weersverwachtingen en de droogte-index geven aan dat de kans op natuurbrand momenteel normaal is. Daardoor wordt het verkenningsvliegtuig van de brandweer niet langer ingezet voor het opsporen van natuurbranden.…

In de Surfvijver in Veenendaal is blauwalg aangetroffen.
Bij de Surfvijver staan waarschuwingsborgen met daarop de tekst ‘gevaarlijk blauwalg’. Het gaat om een lichte drijflaag aan de kant van het baggerdepot (zuidwesthoek en de noordwesthoek). De laag kan zich door de wind verplaatsen.

Vermijd contact met het water en laat ook uw huisdieren er niet in zwemmen of uit drinken.

Kenmerken blauwalg
Bacterie groeit snel bij warmte.
Herkenbaar aan een drijflaag op het water die blauw, groen, wit of geel kan zijn.
De drijflaag bestaat uit kapotte algen. Uit de afstervende alg komt een gifstof vrij.
Deze kan tot huidirritatie, maag- en darmklachten, hoofdpijn, oorpijn leiden.
Hoge concentraties kunnen ook leiden tot de dood van bijvoorbeeld (water)vogels.
Blauwalgen kunnen niet worden bestreden maar moeten vanzelf weer verdwijnen.…

In verband met de aanhoudende droogte vliegt de Veiligheidsregio Utrecht weer met het verkenningsvliegtuig (Charly). Het risico voor natuurbranden is opgeschaald naar Fase 2 (oranje).
Bij een melding van een natuurbrand zal er versterkt worden uitgerukt.…

Provinciale Staten heeft zich gebogen over de toenemende overlast van de eikenprocessierups en wat de rol van de provincie hierin is. Hierop wordt aangegeven dat het niet de rol van de provincie Utrecht is om landelijk een trekkersrol te vervullen. Het Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD) heeft van het Rijk de taak gekregen om volgend jaar nieuwe bestrijdingsmethoden te onderzoeken.

De provincie Utrecht bestrijdt de eikenprocessierupsen op de bomen die binnen het (N-wegen) beheer van de provincie vallen en richt zich momenteel met name op de bomen direct langs voet- en fietspaden. Daar waar ernstige klachten zijn, wordt er voorrang gegeven aan bestrijding, maar om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken worden de N-wegen in zijn geheel afgewerkt. Hier zijn in deze fase specialistische bestrijdingsploegen voor ingezet die de rupsen opzuigen en afvoeren.…

De provincie Utrecht opent twee subsidieregelingen om bedreigde planten en dieren te beschermen en te behouden. Vanuit de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) is er € 8,6 ton te verdelen en vanuit de Uitvoeringsverordening biodiversiteit provincie Utrecht (USB) € 5 ton.

In de provincie Utrecht komen ruim 500 bedreigde planten- en diersoorten voor. De provincie wil de kwaliteit van de leefgebieden van deze zogenoemde aandachtsoorten verbeteren en hun aantal laten groeien.…

Heb je altijd al een das willen zien, maar ben je er nog nooit een tegen gekomen? Dat is niet zo gek, want dassen zijn vooral ’s avonds laat en ’s nachts actief. De dag brengen ze slapend door in hun burcht. Dankzij video-opnames van de Dassenwerkgroep is het nu mogelijk om een dassenfamilie ’s nachts in actie te zien in een van de gebieden van Utrechts Landschap.

De dassenburcht in het gebied van Utrechts Landschap heet De Eik. Met een aantal wildcamera’s wordt deze burcht op de Utrechtse Heuvelrug non-stop gevolgd gedurende meer dan een jaar. De eerste videobeelden van de burcht zijn nu te zien op YouTube en een tweede video zal halverwege deze maand volgen. Een van de initiatiefnemers Ronald Stiefelhagen vertelt: ‘’Wij willen dat zoveel mogelijk mensen in de provincie Utrecht kennis kunnen maken met dit mooie en mysterieuze dier.…

In de gemeente Bunnik vind je verschillende plekken waar je gewassen mag plukken of rapen.
In Odijk staan er fruitbomen in het Jochem Janszplantsoenen bij de Barbeellaan waar je zelf mag plukken.
Aan de Singel in Odijk vind je een aantal walnotenbomen net als in het Singelpark bij het gemeentehuis. Deze noten mag je rapen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je de noten uit de boom slaat.
Aan de Weteringsdijk en de Vinkenburgweg in Odijk staan pruimenbomen in de wegberm die geplukt mogen worden.
In Bunnik is ook een hoogstamboomgaard aangeplant. Als de bomen wat groter zijn dan is de opbrengst ook voor gezamenlijk gebruik.
Ook is er in Bunnik een bestaand pruimenboomgaardje dat momenteel nog verder ontwikkeld wordt met meer eetbare producten als bessen, hazelnoten en andere vruchten.…

Bij de beplanting op landgoederen denk je al snel aan gazons als golfbanen, strak geschoren hagen, rododendrons en laanbomen. Dat dit maar een deel van het gehele terrein uitmaakt blijkt bijvoorbeeld op De Breul in Zeist. Utrechts Landschap is hier begonnen met een ander maaibeheer: strakke gazons maken plaats voor kleurrijke bloemenweides. Hierdoor kunnen veel insecten en vlinders er voedsel vinden en hebben zij plaats om te schuilen en zich voort te planten.

Naast insecten en vlinders profiteert ook de bodem van het langere gewas dat erop groeit. De grond droogt minder snel uit, waardoor ook bodemleven meer kansen heeft. Het ingezette beheer heeft nog niet overal het beoogde effect, maar dat is een kwestie van tijd en onder invloed van het klimaat.…


Current track

Title

Artist

Background