Natuur en recreatie

Page: 2

De parkeerplaatsen rondom het Henschotermeer zijn vol. De politie raad bezoekers aan om niet meer met de auto te komen. De parkeerplaatsen zijn afgesloten. Parkeeroverlast wordt verwacht.…

Deze week zou eigenlijk de oude kastanje op de Markt in Wijk bij Duurstede gesnoeid worden, maar er zit een eksternest in. Om het jonge gezin niet te storen, zal de kastanje later gesnoeid worden.…

Met een liveverbinding naar een natuurles in het bos, rinkelende fietsbellen én een lijntje naar minister Carola Schouten in Den Haag vierden de partners in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) op Europese Nationaal Parken Dag, dat de stichting NPUH in een zelfstandiger organisatievorm verder gaat. Bij de oprichting van het Nationaal Park ruim 15 jaar geleden waren Nationale Parken nog primair een zaak van de rijksoverheid. Inmiddels heeft de regio dat stokje overgenomen.

Tijdens de bijeenkomst in het Beauforthuis in Austerlitz presenteerden de trekkers van projecten en programma’s de zichtbare resultaten van de samenwerking. Recreanten in de natuurgebieden dragen bij aan beheer en onderhoud via bijvoorbeeld vignetten voor mountainbikers. Een ander initiatief is Heuvelrugtuinen. Bewoners worden uitgenodigd om van hun tuin een stukje Nationaal Park te maken en zo meer natuurkwaliteit toe te voegen aan hun tuin en buurt.…

Op Hemelvaartsdag (30 mei) zetten 7 deelnemende bedrijven van Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust hun deuren open. Van 10.00 tot 16.00 kunt u een kijkje nemen op verschillende agrarische bedrijven in de Kromme Rijnstreek. Met eigen ogen zien waar de melk vandaan komt. Door de boomgaard lopen. Kijken waar straks een appel of peer gaat groeien of een kijkje nemen op een modern melkgeitenbedrijf. Het kan allemaal op de Open Boerderijendag.

Deelnemende bedrijven zijn dit jaar:

Biologische Melkgeitenhouderij Zuylestein (Leersum)
Melkveebedrijf familie Lekkerkerker (Amerongen)
Melkveebedrijf de Nacht (Cothen)
Fruitteeltbedrijf familie Uijttewaal (’t Goy)
Melkveebedrijf Bioboerderij Miltenburg (Schalkwijk)
Fruitbedrijf Van Wijk Fruit (’t Goy)
Hofstede Rhijnauwen (Bunnik)…

Onlangs werd de bij- en vlindervriendelijke beplanting in Cothen onthuld. Deze strook ligt bij het sportterrein aan het Overrijnseveld, tussen een sportveld en tennisvereniging TC De Kamp in.

SVF-voorzitter Erwin Rieff legde bij de onthulling uit hoe dit stukje natuur dankzij onderlinge samenwerking tussen SVF, ondernemers, het Wellantcollege en de gemeente tot stand is gekomen. Wethouder Hans Marchal bedankte iedereen voor de inzet bij dit duurzame project. Vervolgens werd een informatiebord onthuld.

De beplantingsstrook moet nog flink groeien en bloeien, maar straks zijn vele bijen en vlinders hier vast druk bezig. De helft van de wilde bijensoorten wordt met uitsterven bedreigd. Omdat ze gewassen bestuiven, zijn bijen echter heel belangrijk voor onze voedselvoorziening. Daarom zijn deze bloeiende planten erg welkom. Een hoveniersbedrijf doet het eerste jaar het onderhoud; daarna nemen vrijwilligers dit werk over.…

Donderdagmiddag is het nieuwe voetpad langs de Lekdijk Oost in Wijk bij Duurstede officieel in gebruik genomen.
De gemeente is een stukje veiliger en aantrekkelijker geworden voor wandelaars. Langs de Lekdijk Oost, vlakbij de seinpost van Rijkswaterstaat, ligt nu een voetpad van 300 meter. Dit pad werd officieel in gebruik genomen door Egbert Meindertsma, een van de initiatiefnemers, en wethouder Hans Marchal. Ze plaatsten hier samen een verkeersbord, dat het voetpad aangeeft.…

LEADER Utrecht Oost is een programma van de Europese Unie, provincie Utrecht en gemeenten en heeft als doel de regionale plattelandseconomie te versterken.
Er kan subsidie worden aangevraagd voor plannen op het gebied van:

LOKAAL VOEDSEL: initiatieven die vraag en aanbod van lokale producten bij elkaar brengen.
EDUCATIE: initiatieven die informatie geven over voedselproductie, natuur en/of landschap.
RECREATIE: voor recreanten valt er op het platteland al veel te genieten. LEADER wil inzetten op (gezamenlijke) promotie en marketing hiervan. Zij willen recreanten en toeristen verleiden een bezoek te brengen aan het platteland.
SOCIALE INNOVATIE: vernieuwende initiatieven rondom de zorg voor elkaar.
DUURZAME ENERGIE: vernieuwende initiatieven op het platteland die betrekking hebben op het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie.

Wilt u meer weten?…

Het onderhoud van de bermen in Utrechtse Heuvelrug is in volle gang. De bermen die voorzien zijn van een halfverharding worden bijgewerkt. De machine trekt de overtollige korrels in de berm terug naar de kant van het asfalt. Indien nodig wordt het aangevuld met wat extra puin. Met de wielen wordt het aangedrukt en als laatste wordt het asfalt schoongeveegd. De wegen in het buitengebied zijn meestal 60 km-zones. De ervaring is dat er vaak te hard wordt gereden. Ook als er uitgeweken wordt naar de berm. Hierdoor ontstaan gaten langs het asfalt waardoor vaker onderhoud nodig is.…

Met een groep vrijwilligers is Tussen Heuvelrug & Wetering weer aan de slag in de Heidetuin Driebergen-Rijsenburg, vooral om dood hout uit de Rhododendrons te zagen. Deze hebben erg geleden onder de droogte van het afgelopen jaar. Gelukkig zijn er nog wel fris groene uitlopers te zien waardoor het geen complete kaalslag wordt. De Heidetuin is een van de groene oases in Driebergen-Rijsenburg waaraan de vereniging samenwerkt met de gemeente Utrechtse Heuvelrug om deze weer op goed ‘parel’niveau te brengen.…

Jarenlang heeft LTO Kromme Rijn en Heuvelrug het verzamelen van plastic gecoördineerd. Door een grote hoeveelheid aan te bieden kon dit kosteloos. Echter begin 2019 zijn de tarieven explosief gestegen (overaanbod afval door de groeiende economie en hoge heffingen vanuit de overheid), hierdoor is het niet gelukt een afnemer bereid te vinden plastic gratis of tegen een aantrekkelijk tarief op te halen.
LTO Kromme Rijn en Heuvelrug organiseert daarom dit jaar geen inzameling van landbouwplastic, wellicht dat het volgend jaar wel weer mogelijk is.…


Current track

Title

Artist

Background