Natuur en recreatie

Page: 3

Loslopende honden kunnen voor problemen zorgen in natuurgebieden. Zeker in het broedseizoen, wanneer veel dieren jongen krijgen. Daarom wordt hier de komende tijd strenger op gecontroleerd. De provincie werkt hiervoor samen met onder meer RUD, natuurbeheerders en particuliere landgoedeigenaren.

Loslopende honden kunnen de rust verstoren van dieren die binnenkort jongen krijgen. Reeën en dassen kunnen bijvoorbeeld in paniek raken en door de stress tegen een hek rennen of de weg oversteken. Vogels vliegen vaker op van hun nesten als er een hond in de buurt is. Dat kost veel energie, die zij daardoor niet kunnen steken in het uitbroeden van eieren.

Om de overlast door honden aan te pakken, gaan handhavers en toezichthouders extra controleren in de natuurgebieden. Hondenbezitters die zich niet aan de regels houden, kunnen een boete krijgen.…

Op zaterdag 17 en zondag 18 augustus kunnen wandelaars genieten van de veelzijdigheid van Soest en Baarn tijdens de tweede editie van het Soester Wandelweekend. Routes van 10, 20 en 30 km laten alle bijzondere plekken van de omgeving zien. Dit jaar kunnen wandelaars ook kiezen voor een rolstoelvriendelijke route van 3,5 km. De start en finish vindt plaats op het Gildeterrein in Soest, bekend van de Gildefeesten. De routes gaan door prachtige natuurgebieden en langs historische bezienswaardigheden. Le Champion organiseert het wandelevenement samen met Rotaryclub Soest-Baarn. Inschrijven voor het gehele weekend of een van beide dagen is vanaf nu mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.soesterwandelweekend.nl.
De inschrijving is geopend t/m maandag 5 augustus.…

De provincie Utrecht stelt een half miljoen euro subsidie beschikbaar voor agrarische collectieven om, in samenwerking met gemeenten, het landschap in het buitengebied mooier te maken met nieuwe kleine landschapselementen. Onder andere poelen, lanen, knotwilgen, houtwallen en bosjes geven het landschap karakter en zijn belangrijk voor de biodiversiteit.

Er wordt al geëxperimenteerd in een aantal gemeenten en met agrarische collectieven, verenigd in een platform. Zij bundelen hierin hun middelen, maken gebruik van elkaars netwerk en delen hun kennis en ervaringen. Omdat deze pilot succesvol is, gaat de provincie het platform uitbreiden met nieuwe collectieven en gemeenten.…

Vandaag wordt de Houtsingel langs het gele pad (Tarweveld) in Cothen gesnoeid. Tijdens de snoei wordt rekening gehouden met de vogelnesten die in de struiken zitten. Zeker de helft van de beplanting blijft staan ter bescherming van o.a. egels en het uitzicht.…

Afgelopen weekend is het eerste lammetje van het jaar geboren op landgoed Heidestein bij Zeist. Om dit te vieren kan je aankomende zondag beschuit met muisjes komen eten, en mag je om 15:30 helpen met het voeren van de schapen.

De komende maand worden er nog een aantal geboren, maar hoeveel dat er ongeveer zijn gaat men niet verklappen. Kinderen kunnen namelijk nog steeds proberen om dat aantal te raden. Lijkt het je leuk om mee te doen aan deze wedstrijd? Schrijf je dan op zondag in bij het informatiecentrum in de Schaapskooi. Tijdens het schapenscheerfeest op 8 juni wordt bekend gemaakt wie het goed had, en krijgt diegene een leuke verrassing.…

’t Berghuis in Amerongen blijft behouden, in tegenstelling tot wat online in een petitie wordt gesteld. Daarin wordt beweerd dat het pand wordt gesloopt en vervangen door een modern gebouw. Dit is niet het geval. Utrechts Landschap wil de historische uitspanning op deze bijzondere plek behouden en juist kwalitatief verbeteren. Dat wil ze doen in samenwerking met een nieuwe horeca-uitbater, die duurzaamheid en kwaliteit nastreeft, en de waarde van het bijzondere natuurgebied onderschrijft.

Utrechts Landschap heeft het erfpachtcontract met de huidige exploitant niet verlengd. Het contract liep 30 oktober 2018 af, waarop de exploitant ’t Berghuis had moeten verlaten. Utrechts Landschap is niet verplicht om het erfpachtcontract te verlengen. Men heeft besloten om niet tot verlenging over te gaan omdat de huidige exploitant zich niet goed aan afspraken hield en er jarenlang geen goede samenwerking mogelijk was.…

Het ecoduct ‘Renée van Notten Wissel’ over de N227 bij Maarn is klaar. Zoogdieren waaronder reeën en marterachtigen, en reptielen als de zandhagedis en hazelworm kunnen nu veilig oversteken en profiteren van een groter leefgebied, doordat de natuurgebieden via ecoducten met elkaar zijn verbonden.

Gedeputeerde Mirjam Maasdam-Hoevers opende het ecoduct afgelopen week officieel en onthulde de naam van het ecoduct. Zij deed dit samen met de directeur van Huis te Maarn Goderd van Notten en de directeur-rentmeester van het Utrechts Landschap Saskia van Dockum.

Dit ecoduct verbindt de natuur van het centrale deel van de Utrechts Heuvelrug, via de ecoducten Mollebos en Rumelaar over de A12, met de natuur op de zuidelijke heuvelrug. “De ecoducten verbinden de door wegen en spoorlijnen versnipperde natuur van de Utrechtse Heuvelrug”, zegt gedeputeerde Mirjam Maasdam.…

Saskia van Dockum, directeur-bestuurder van Utrechts Landschap heeft de ‘Vrouw in de Media Award 2018 voor Utrecht’ in ontvangst genomen. De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden.

Van Dockum heeft zich in 2018 (volgens 34 procent van de stemmers) het beste in de media geprofileerd. Ze wordt door de stemmers geroemd om haar geweldige werk voor het behoud van de natuur. Volgens de stemmers is Van Dockum: ‘een bevlogen spreekster, blijft ze dicht bij zichzelf en is ze krachtig en helder in haar communicatie.…

Tien partijen hebben zich gemeld om mee te doen met de waterschapsverkiezingen voor het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden. Dat is één partij meer dan vier jaar geleden. Behalve de negen partijen die nu al in het algemeen bestuur vertegenwoordigd zijn, wil ook de partij 50PLUS meedoen:

Water Natuurlijk
VVD
CDA
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Partij voor de Dieren
Waterschap@Inwonersbelangen
AWP niet politiek, wel deskundig
ChristenUnie
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
50PLUS

Het centraal stembureau besluit op 8 februari in een openbare zitting of de partijen hebben voldaan aan alle wettelijke eisen om deel te kunnen nemen aan de waterschapsverkiezingen op 20 maart. De zitting is openbaar en is om 16.00 uur in het waterschapskantoor, Poldermolen 2 in Houten.…

De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan gedeputeerde staten over de voortschrijdende ontbossing die de provincie Utrecht in haar greep heeft. Door bezuinigingen op natuur, die hun oorsprong kennen in kabinet Rutte I, lijken natuur- en terreinbeherende organisaties steeds vaker genoodzaakt om natuurbos om te zetten in productiebos. Door de inkomsten van bomenkap worden deze bezuinigingen door natuurbeherende organisaties opgevangen.

Organisaties zoals Staatsbosbeheer moeten momenteel grotendeels in eigen inkomsten voorzien. Houtkap kan dan geld opleveren. Het probleem is dat natuurrijke bossen ingeruild worden voor productiebossen waar natuurwaarden een ondergeschikte rol spelen. Aanleiding voor de vragen zijn kritische geluiden van de oud-directeur van Staatsbosbeheer Frits van Beusekom in de media. Zo kampt volgens zeggen de Utrechtse Heuvelrug met kaalslag en verlies aan natuurbos.…


Current track

Title

Artist

Background