Natuur en recreatie

Page: 4

Waterschap Vallei en Veluwe moet een klimaatschap worden. Dat stelt Water Natuurlijk in haar gepubliceerde verkiezingsprogramma. Door klimaatverandering zullen er grote extremen in het weer gaan optreden met zowel hevige buien als lange perioden van droogte. Het is bij uitstek de expertise van Waterschappen om daar goed mee om te gaan. Water Natuurlijk publiceert zijn verkiezingsprogramma in de aanloop naar de Waterschapsverkiezingen op 20 maart a.s.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de problemen die klimaatverandering veroorzaakt is het volgens Water Natuurlijk belangrijk dat het Waterschap de regie neemt. Water moet hét ordende principe voor de inrichting van Nederland worden. Zo vindt Water Natuurlijk dat steden werk moeten maken van ontstening van pleinen en tuinen, zodat neerslag de kans krijgt in de bodem weg te zakken.…

De manier waarop Staatsbosbeheer de Nederlandse bossen beheert is niet juist. Dat zegt voormalig directeur Frits van Beusekom van de natuurorganisatie, zo valt op te maken uit een uitgebreid artikel van Edith Hazelzet, deze week te lezen in Nieuwsblad De Kaap. Van Beusekom stelt dat Staatsbosbeheer, sinds het geld moet verdienen, roofbouw pleegt.

Van Beusekom verwijst in het artikel naar de werkzaamheden in Boswachterij de Amerongse Berg, die hij de afgelopen jaren nauwlettend volgde. Hij concludeerde dat deze meestal strijdig waren met het eigen beleid en de geldende normen voor duurzaam bosbeheer. Nu er in februari in deze bossen weer houtkap zal plaatsvinden, vindt hij het tijd om publiekelijk aan de bel te trekken.

In de volgende editie van Nieuwsblad De Kaap, zal Staatsbosbeheer inhoudelijk reageren op het verhaal van Frits van Beusekom.…

In Europa heerst de essentaksterfte. Dit is een boomziekte die essen aantast en waaraan veel essen uiteindelijk bezwijken. Ook in de gemeente Bunnik staan essen met de essentaksterfte.

De gemeente Bunnik heeft ongeveer 1.000 essen in eigendom. Deze essen worden jaarlijks beoordeeld op de aanwezigheid van de ziekte en de ernst ervan. Uit de inventarisatie in 2018 bleek dat 800 essen ziek zijn. 80 essen zijn zo ernstig aangetast dat ze gevaarlijk worden, omdat er takken kunnen afbreken. Deze essen staan vooral aan de Hollandewagenweg, Korte Zuwe, Rijnseweg, Parallelweg en Watertorenweg.

Niet alle zieke essen zijn kapvergunningsplichtig, zoals de bomen aan de Parallelweg en een gedeelte van de Hollandewagenweg. Voor de bomen die wel kapvergunningsplichtig zijn, wordt de komende week een kapvergunning aangevraagd.…

Het waterschap is bezig met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor het Langbroekerweteringgebied. Het ontwerp voor het nieuwe peilbesluit kan nu worden ingezien via de website van het waterschap. Deze digitale kaart biedt ook de mogelijkheid om op het ontwerp te reageren. Let wel: de ontvangen reacties zijn vrijblijvende reacties en geen officiële inspraakreacties. De officiële inzage-periode zal naar alle waarschijnlijkheid begin 2019 starten.
Meer informatie is te vinden op de website van het waterschap.…

Samen met de vrijwilligers van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede (VNMW), zijn kinderen krokusbollen aan het planten. Woensdag waren het de kinderen van de Windroos, donderdag De Horn en ’t Kompas en vrijdag de Werkschuit.…

Vandaag start in de gemeente Wijk bij Duurstede de actie ‘Mooie Wijk-Cothen-Langbroek, dat doen we met elkaar!’ In deze week planten leerlingen van alle basisscholen krokusbollen in het groen rondom hun schoolgebouwen. Samen met de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede heeft de gemeente deze actie opgezet.

Wethouder Hans Marchal is erg blij met deze leuke actie: ‘Het is prachtig dat leerlingen in de hele gemeente de zorg voor de natuur van dichtbij meemaken. Eerst leren ze over bollen, daarna mogen ze met een schepje hun krokusbolletjes planten. In het vroege voorjaar zorgen deze bollen voor een vrolijk straatbeeld!’

Inwoners vinden dat ze niet genoeg horen of zien van het onderhoud van de buitenruimte. Dat blijkt uit de Burgerpeiling 2017.…

Afgelopen zaterdag hebben circa 50 ‘natuurwerkers’ tientallen wilgen geknot. Dit gebeurde op de weilanden achter de boerderij ‘Het Lange Broek’ aan de Gooijerdijk in Langbroek.
De eigenaar Hanneke Hietink zorgde voor koffie, soep en broodjes. Het was prachtig weer, de sfeer was prima en jong en oud waren vertegenwoordigd. Wethouder Hans Marchal stak ook de handen uit de mouwen en bedankt zowel de Vereniging Natuur en Milieu als de landgoedeigenaar voor het organiseren van deze Natuurwerkdag.…

Kom slenteren over de eeuwenoude beukenlanen en kronkelige paden van Landgoed Broekhuizen. De gids van Staatsbosbeheer neemt je mee op een reis terug in de tijd en vertelt je verhalen over vroegere tijden op het landgoed.

Gebied: Utrechtse Heuvelrug
Datum: zondag 18 november
Van: 14:00 tot 15:30 uur
Prijs: € 5.00
Kind t/m 12 jaar: € 2.50
Leeftijd: alle leeftijden

Meer informatie bij boswachter Corien Koreman via c.koreman@staatsbosbeheer.nl…

Voor de Utrechtse natuur is volgend jaar ruim twintig miljoen euro beschikbaar. Voor natuurbehoud en het ontwikkelen van nieuwe natuur trekt de provincie volgend jaar bijna vijftien miljoen euro uit. Nieuw is dat er ruim 1,2 miljoen beschikbaar komt voor het verbeteren van weidevogelreservaten en kwaliteitsverbetering van natuurterreinen.

Verder steekt de provincie geld in de aanleg van nieuwe natuurterreinen, het herstellen en verbeteren van Natura 2000-gebieden en het beheer van natuurterreinen. Dat heeft het provinciebestuur op voorstel van gedeputeerde Mirjam Maasdam (natuur & landschap) besloten. “Met deze subsidies investeert Utrecht niet alleen in natuurbehoud, maar ook in nieuwe natuur”, aldus de gedeputeerde.…

A.s. zaterdag 27 oktober vanaf 08.45 uur gaan op initiatief van de vereniging Tussen Heuvelrug & Wetering vrijwilligers aan de slag in de Heidetuin Driebergen-Rijsenburg om de boel daar flink op te ruimen. De Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft toegezegd om de ooit fameuze Heidetuin weer in oude glorie te herstellen. Daarom gaan de vrijwilligers aan de slag om overzicht te creëren. Tijdens de droge zomer zijn veel soorten heide doodgegaan. Die heide moet o.a. verwijderd worden zodat er nieuwe heide kan worden geplant.

Mensen die het leuk vinden om te helpen met het opknappen van de Heidetuin kunnen contact opnemen met Lucas Servaas door te mailen naar secretariaat@tussenheuvelrugenwetering.nl…


Current track

Title

Artist

Background