Natuur en recreatie

Pagina:4

Donderdagmiddag is het nieuwe voetpad langs de Lekdijk Oost in Wijk bij Duurstede officieel in gebruik genomen.
De gemeente is een stukje veiliger en aantrekkelijker geworden voor wandelaars. Langs de Lekdijk Oost, vlakbij de seinpost van Rijkswaterstaat, ligt nu een voetpad van 300 meter. Dit pad werd officieel in gebruik genomen door Egbert Meindertsma, een van de initiatiefnemers, en wethouder Hans Marchal. Ze plaatsten hier samen een verkeersbord, dat het voetpad aangeeft.…

LEADER Utrecht Oost is een programma van de Europese Unie, provincie Utrecht en gemeenten en heeft als doel de regionale plattelandseconomie te versterken.
Er kan subsidie worden aangevraagd voor plannen op het gebied van:

LOKAAL VOEDSEL: initiatieven die vraag en aanbod van lokale producten bij elkaar brengen.
EDUCATIE: initiatieven die informatie geven over voedselproductie, natuur en/of landschap.
RECREATIE: voor recreanten valt er op het platteland al veel te genieten. LEADER wil inzetten op (gezamenlijke) promotie en marketing hiervan. Zij willen recreanten en toeristen verleiden een bezoek te brengen aan het platteland.
SOCIALE INNOVATIE: vernieuwende initiatieven rondom de zorg voor elkaar.
DUURZAME ENERGIE: vernieuwende initiatieven op het platteland die betrekking hebben op het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie.

Wilt u meer weten?…

Het onderhoud van de bermen in Utrechtse Heuvelrug is in volle gang. De bermen die voorzien zijn van een halfverharding worden bijgewerkt. De machine trekt de overtollige korrels in de berm terug naar de kant van het asfalt. Indien nodig wordt het aangevuld met wat extra puin. Met de wielen wordt het aangedrukt en als laatste wordt het asfalt schoongeveegd. De wegen in het buitengebied zijn meestal 60 km-zones. De ervaring is dat er vaak te hard wordt gereden. Ook als er uitgeweken wordt naar de berm. Hierdoor ontstaan gaten langs het asfalt waardoor vaker onderhoud nodig is.…

Met een groep vrijwilligers is Tussen Heuvelrug & Wetering weer aan de slag in de Heidetuin Driebergen-Rijsenburg, vooral om dood hout uit de Rhododendrons te zagen. Deze hebben erg geleden onder de droogte van het afgelopen jaar. Gelukkig zijn er nog wel fris groene uitlopers te zien waardoor het geen complete kaalslag wordt. De Heidetuin is een van de groene oases in Driebergen-Rijsenburg waaraan de vereniging samenwerkt met de gemeente Utrechtse Heuvelrug om deze weer op goed ‘parel’niveau te brengen.…

Jarenlang heeft LTO Kromme Rijn en Heuvelrug het verzamelen van plastic gecoördineerd. Door een grote hoeveelheid aan te bieden kon dit kosteloos. Echter begin 2019 zijn de tarieven explosief gestegen (overaanbod afval door de groeiende economie en hoge heffingen vanuit de overheid), hierdoor is het niet gelukt een afnemer bereid te vinden plastic gratis of tegen een aantrekkelijk tarief op te halen.
LTO Kromme Rijn en Heuvelrug organiseert daarom dit jaar geen inzameling van landbouwplastic, wellicht dat het volgend jaar wel weer mogelijk is.…

Loslopende honden kunnen voor problemen zorgen in natuurgebieden. Zeker in het broedseizoen, wanneer veel dieren jongen krijgen. Daarom wordt hier de komende tijd strenger op gecontroleerd. De provincie werkt hiervoor samen met onder meer RUD, natuurbeheerders en particuliere landgoedeigenaren.

Loslopende honden kunnen de rust verstoren van dieren die binnenkort jongen krijgen. Reeën en dassen kunnen bijvoorbeeld in paniek raken en door de stress tegen een hek rennen of de weg oversteken. Vogels vliegen vaker op van hun nesten als er een hond in de buurt is. Dat kost veel energie, die zij daardoor niet kunnen steken in het uitbroeden van eieren.

Om de overlast door honden aan te pakken, gaan handhavers en toezichthouders extra controleren in de natuurgebieden. Hondenbezitters die zich niet aan de regels houden, kunnen een boete krijgen.…

Op zaterdag 17 en zondag 18 augustus kunnen wandelaars genieten van de veelzijdigheid van Soest en Baarn tijdens de tweede editie van het Soester Wandelweekend. Routes van 10, 20 en 30 km laten alle bijzondere plekken van de omgeving zien. Dit jaar kunnen wandelaars ook kiezen voor een rolstoelvriendelijke route van 3,5 km. De start en finish vindt plaats op het Gildeterrein in Soest, bekend van de Gildefeesten. De routes gaan door prachtige natuurgebieden en langs historische bezienswaardigheden. Le Champion organiseert het wandelevenement samen met Rotaryclub Soest-Baarn. Inschrijven voor het gehele weekend of een van beide dagen is vanaf nu mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.soesterwandelweekend.nl.
De inschrijving is geopend t/m maandag 5 augustus.…

De provincie Utrecht stelt een half miljoen euro subsidie beschikbaar voor agrarische collectieven om, in samenwerking met gemeenten, het landschap in het buitengebied mooier te maken met nieuwe kleine landschapselementen. Onder andere poelen, lanen, knotwilgen, houtwallen en bosjes geven het landschap karakter en zijn belangrijk voor de biodiversiteit.

Er wordt al geëxperimenteerd in een aantal gemeenten en met agrarische collectieven, verenigd in een platform. Zij bundelen hierin hun middelen, maken gebruik van elkaars netwerk en delen hun kennis en ervaringen. Omdat deze pilot succesvol is, gaat de provincie het platform uitbreiden met nieuwe collectieven en gemeenten.…

Vandaag wordt de Houtsingel langs het gele pad (Tarweveld) in Cothen gesnoeid. Tijdens de snoei wordt rekening gehouden met de vogelnesten die in de struiken zitten. Zeker de helft van de beplanting blijft staan ter bescherming van o.a. egels en het uitzicht.…

Afgelopen weekend is het eerste lammetje van het jaar geboren op landgoed Heidestein bij Zeist. Om dit te vieren kan je aankomende zondag beschuit met muisjes komen eten, en mag je om 15:30 helpen met het voeren van de schapen.

De komende maand worden er nog een aantal geboren, maar hoeveel dat er ongeveer zijn gaat men niet verklappen. Kinderen kunnen namelijk nog steeds proberen om dat aantal te raden. Lijkt het je leuk om mee te doen aan deze wedstrijd? Schrijf je dan op zondag in bij het informatiecentrum in de Schaapskooi. Tijdens het schapenscheerfeest op 8 juni wordt bekend gemaakt wie het goed had, en krijgt diegene een leuke verrassing.…


Current track

Title

Artist

Background