Natuur en recreatie

Page: 5

Staatsbosbeheer en K3 hebben het voornemen om de natuur in een deel van de Schalkwijker Buitenwaard door herinrichting in fases gevarieerder te maken. Daarom is er woensdag 7 november een inloopmiddag en –avond over het eerste schetsplan voor herinrichting van de Schalkwijker Buitenwaard. De inloopbijeenkomst is in Theetuin Antoniahoeve, Overeind 84 in Schalkwijk. Geïnteresseerden zijn tussen 16.00 en 20.00 uur op een voor hen geschikt moment welkom. Er is uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van reacties en suggesties op het plan. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

De Schalkwijker Buitenwaard is onderdeel van het Utrechtse natuurnetwerk en bestaat nu vooral uit graslanden. Dit gebied van 67 hectare kan veel opleveren voor planten, dieren en bezoekers als de invloed van het rivierwater een kans krijgt.…

Op donderdag 25 oktober worden er bollen gepland in de groenstrook op de Regge en op de Maarten Maartenstraat. Vanaf het vroege voorjaar komen dan eerst de krokussen op, gevolgd door narcissen en hyacinten. Zo kan er een lange tijd genoten worden van een mooi bloemenveld.

Wanneer het loof afgestorven is (wat nodig is om de bloembollen van voldoende voeding te voorzien zodat ze volgend jaar weer opkomen) wordt er weer gemaaid en blijft er groen gazon over. Doordat deze bollen verwilderen komen er ieder jaar meer bloemen bij.…

Het geplande ‘ontgroeningsritueel’ in Tuinwijk Sterrebosch is in volle gang. In de Sterrenboslaan, Weth.Teselinglaan en Rosariumlaan wordt momenteel een fors aantal oude zieke bomen preventief gekapt (vooral Paardenkastanjes). Een werkgroep vanuit de wijkvereniging is in nauw overleg met de Gemeente Utrechtse Heuvelrug om de actuele kaalslag in de bomenrijke straten weer zo snel als mogelijk teniet te doen. Door een actieve aanplant van nieuwe bomen zal het karakteristieke beeld van de straat/wijk op afzienbare termijn weer worden hersteld. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de lege plekken die door de gesneuvelde bomen tijdens de voorjaarsstorm eerder dit jaar zijn ontstaan.…

In de bosstrook tussen de Frans Halslaan, de Mesdaglaan en de Vincent van Goghlaan ligt een grafheuvel, die dringend onderhoud nodig heeft: de wortels van bomen en planten bedreigen het grafmonument en er is een pad ontstaan over de heuvel.
Daarom wil de gemeente Utrechtse Heuvelrug deze heuvel opknappen en in oude staat herstellen. Hiervoor zullen wel een tiental bomen moeten worden gekapt en zal de ingang vanaf de Frans Halslaan een ander aanzicht krijgen.
Hierover wil de gemeente graag met inwoners in gesprek tijdens de informatiebijeenkomst op zaterdag 10 november om 15.30 uur, op de hoek van de Frans Halslaan en de Mesdaglaan, tegenover Rembrandtstaete. Aanmelden is niet nodig.…

De natuur bereikbaar en beleefbaar. Daar maakt Staatbosbeheer zich hard voor. Iedereen moet kunnen genieten van natuur. Ook mensen met een rolstoel, rollator of scootmobiel. Op de Utrechtse Heuvelrug is het echter lastig om de omgeving te beleven als je aan wielen gebonden bent. Daarom zet Staatbosbeheer zich in voor een 4 kilometer lang mindervalidenpad door het Leersumse Veld.

Boswachter Corien Koreman kreeg vanuit bezoekers de wens voor meer rolstoeltoegankelijke natuur op de Utrechtse Heuvelrug. Natuur speelt ook een grote rol bij revalidatie, met een groene omgeving als onderdeel van het herstelproces. Daarnaast zorgt een vergrijzende bevolking voor een toename van natuur-liefhebbende rolstoelgebruikers. Kortom: bereikbare natuur is belangrijk, en wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. Om deze wensen te vervullen is een mindervalidenpad hoognodig, met een rolstoelvriendelijke parkeerplaats.…

De Makke Janne boom van Kasteel Amerongen is op de derde plek geëindigd bij de Boom van het Jaar verkiezing 2018. De Makke Janne vertegenwoordigde de provincie Utrecht in de strijd. De winnaar is de De Troeteleik in de berm A58 (Noord-Brabant). Deze eerste verkiezing heeft naast de 265 aangemelde verhalen ook nog eens tot ruim 11.000 stemmen geleid. Deze aantallen overtroffen de verwachting van SBNL Natuurfonds, de initiatiefnemer.

Kasteel Amerongen heeft zich samen met vrijwilliger en Makke Janne-enthousiast Ton Cornelisse volop ingezet voor de kastanjeboom. De boom genoot de afgelopen tijd veel aandacht en publiciteit. De boom vertelt namelijk een bijzonder verhaal. De tamme kastanje van Kasteel Amerongen is ruim 300 jaar oud en heeft heel wat overleefd: storm, hagel, regen, warmte, kou en de Duitste Keizer Wilhelm II die maar al te graag bomen omhakte in Amerongen.…

Inwoners van Wijk bij Duurstede die belangstelling hebben voor een bladkorf in de buurt, kunnen zich melden bij de gemeente.
Er zijn nog een aantal bladkorven beschikbaar voor andere locaties.

Een locatie moet wel aan de volgende eisen voldoen:

veel gemeentebomen in de directe omgeving
voldoende ruimte voor de vrachtwagen
de bladkorf heeft een afmeting van 120 x 150 centimeter en kan niet onder een boom worden geplaatst worden.…

400 basisschoolleerlingen uit verschillende gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug krijgen tijdens de buitenlesdagen van het natuureducatieprogramma ‘NatuurWijs in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug’ een ontdek-tasje. Zo ook de kinderen uit groep 5 van de Wilhelminaschool uit Amerongen. Maandag 15 oktober gingen zij voor hun eerste buitenles op pad in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Bij informatiecentrum de Tabaksschuur van Utrechts Landschap en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werden de leerlingen ontvangen door wethouder Chantal Broekhuis (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en voorzitter Janine Caalders (Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug). In het kader van het 15-jarig bestaan van het Nationaal Park deelden zij er speciale ontdek-tasjes uit. Voorzien van o.a. een loep, spiegeltje en zoekkaart waren de leerlingen nu klaar om samen met de NatuurWijzer van het Nationaal Park de natuur te ontdekken.…

Maandag 15 oktober wordt begonnen met het kappen van 79 bomen die niet langer veilig zijn. Dit komt door aantasting van parasitaire zwammen en de aanwezigheid van holtes en scheuren. De gemeente wil graag bomen duurzaam behouden, maar dat is bij deze bomen niet meer mogelijk.
Er wordt begonnen aan de Rosariumlaan in Driebergen-Rijsenburg. Nadat de bomen zijn gekapt, worden de stronken uit de grond gehaald. Hierdoor is er ruimte om nieuwe bomen te planten.…

De kans wordt steeds groter dat je tijdens een bezoek aan de Utrechtse natuur een boswachter of toezichthouder tegenkomt die in een hybride of elektrische auto rijdt. Met een beetje geluk rijdt hij of zij zelfs op een elektrische fiets of motor. Dat komt omdat Utrechts Landschap haar wagenpark stap voor stap gaat verduurzamen.

Utrechts Landschap heeft in haar beleidsplan 2018-2023 een aantal speerpunten geformuleerd, waaronder het verduurzamen van de organisatie. Natuur en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zet de natuurbeschermer zich maximaal in om bewust om te gaan met energie en grondstoffen. Een van de manieren om het energieverbruik van de organisatie te verminderen is het verder elektrificeren van het wagenpark.…


Current track

Title

Artist

Background