Natuur en recreatie

Pagina:5

‘t Berghuis in Amerongen blijft behouden, in tegenstelling tot wat online in een petitie wordt gesteld. Daarin wordt beweerd dat het pand wordt gesloopt en vervangen door een modern gebouw. Dit is niet het geval. Utrechts Landschap wil de historische uitspanning op deze bijzondere plek behouden en juist kwalitatief verbeteren. Dat wil ze doen in samenwerking met een nieuwe horeca-uitbater, die duurzaamheid en kwaliteit nastreeft, en de waarde van het bijzondere natuurgebied onderschrijft.

Utrechts Landschap heeft het erfpachtcontract met de huidige exploitant niet verlengd. Het contract liep 30 oktober 2018 af, waarop de exploitant ‘t Berghuis had moeten verlaten. Utrechts Landschap is niet verplicht om het erfpachtcontract te verlengen. Men heeft besloten om niet tot verlenging over te gaan omdat de huidige exploitant zich niet goed aan afspraken hield en er jarenlang geen goede samenwerking mogelijk was.…

Het ecoduct ‘Renée van Notten Wissel’ over de N227 bij Maarn is klaar. Zoogdieren waaronder reeën en marterachtigen, en reptielen als de zandhagedis en hazelworm kunnen nu veilig oversteken en profiteren van een groter leefgebied, doordat de natuurgebieden via ecoducten met elkaar zijn verbonden.

Gedeputeerde Mirjam Maasdam-Hoevers opende het ecoduct afgelopen week officieel en onthulde de naam van het ecoduct. Zij deed dit samen met de directeur van Huis te Maarn Goderd van Notten en de directeur-rentmeester van het Utrechts Landschap Saskia van Dockum.

Dit ecoduct verbindt de natuur van het centrale deel van de Utrechts Heuvelrug, via de ecoducten Mollebos en Rumelaar over de A12, met de natuur op de zuidelijke heuvelrug. “De ecoducten verbinden de door wegen en spoorlijnen versnipperde natuur van de Utrechtse Heuvelrug”, zegt gedeputeerde Mirjam Maasdam.…

Saskia van Dockum, directeur-bestuurder van Utrechts Landschap heeft de ‘Vrouw in de Media Award 2018 voor Utrecht’ in ontvangst genomen. De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden.

Van Dockum heeft zich in 2018 (volgens 34 procent van de stemmers) het beste in de media geprofileerd. Ze wordt door de stemmers geroemd om haar geweldige werk voor het behoud van de natuur. Volgens de stemmers is Van Dockum: ‘een bevlogen spreekster, blijft ze dicht bij zichzelf en is ze krachtig en helder in haar communicatie.…

Tien partijen hebben zich gemeld om mee te doen met de waterschapsverkiezingen voor het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden. Dat is één partij meer dan vier jaar geleden. Behalve de negen partijen die nu al in het algemeen bestuur vertegenwoordigd zijn, wil ook de partij 50PLUS meedoen:

Water Natuurlijk
VVD
CDA
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Partij voor de Dieren
Waterschap@Inwonersbelangen
AWP niet politiek, wel deskundig
ChristenUnie
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
50PLUS

Het centraal stembureau besluit op 8 februari in een openbare zitting of de partijen hebben voldaan aan alle wettelijke eisen om deel te kunnen nemen aan de waterschapsverkiezingen op 20 maart. De zitting is openbaar en is om 16.00 uur in het waterschapskantoor, Poldermolen 2 in Houten.…

De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan gedeputeerde staten over de voortschrijdende ontbossing die de provincie Utrecht in haar greep heeft. Door bezuinigingen op natuur, die hun oorsprong kennen in kabinet Rutte I, lijken natuur- en terreinbeherende organisaties steeds vaker genoodzaakt om natuurbos om te zetten in productiebos. Door de inkomsten van bomenkap worden deze bezuinigingen door natuurbeherende organisaties opgevangen.

Organisaties zoals Staatsbosbeheer moeten momenteel grotendeels in eigen inkomsten voorzien. Houtkap kan dan geld opleveren. Het probleem is dat natuurrijke bossen ingeruild worden voor productiebossen waar natuurwaarden een ondergeschikte rol spelen. Aanleiding voor de vragen zijn kritische geluiden van de oud-directeur van Staatsbosbeheer Frits van Beusekom in de media. Zo kampt volgens zeggen de Utrechtse Heuvelrug met kaalslag en verlies aan natuurbos.…

Waterschap Vallei en Veluwe moet een klimaatschap worden. Dat stelt Water Natuurlijk in haar gepubliceerde verkiezingsprogramma. Door klimaatverandering zullen er grote extremen in het weer gaan optreden met zowel hevige buien als lange perioden van droogte. Het is bij uitstek de expertise van Waterschappen om daar goed mee om te gaan. Water Natuurlijk publiceert zijn verkiezingsprogramma in de aanloop naar de Waterschapsverkiezingen op 20 maart a.s.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de problemen die klimaatverandering veroorzaakt is het volgens Water Natuurlijk belangrijk dat het Waterschap de regie neemt. Water moet hét ordende principe voor de inrichting van Nederland worden. Zo vindt Water Natuurlijk dat steden werk moeten maken van ontstening van pleinen en tuinen, zodat neerslag de kans krijgt in de bodem weg te zakken.…

De manier waarop Staatsbosbeheer de Nederlandse bossen beheert is niet juist. Dat zegt voormalig directeur Frits van Beusekom van de natuurorganisatie, zo valt op te maken uit een uitgebreid artikel van Edith Hazelzet, deze week te lezen in Nieuwsblad De Kaap. Van Beusekom stelt dat Staatsbosbeheer, sinds het geld moet verdienen, roofbouw pleegt.

Van Beusekom verwijst in het artikel naar de werkzaamheden in Boswachterij de Amerongse Berg, die hij de afgelopen jaren nauwlettend volgde. Hij concludeerde dat deze meestal strijdig waren met het eigen beleid en de geldende normen voor duurzaam bosbeheer. Nu er in februari in deze bossen weer houtkap zal plaatsvinden, vindt hij het tijd om publiekelijk aan de bel te trekken.

In de volgende editie van Nieuwsblad De Kaap, zal Staatsbosbeheer inhoudelijk reageren op het verhaal van Frits van Beusekom.…

In Europa heerst de essentaksterfte. Dit is een boomziekte die essen aantast en waaraan veel essen uiteindelijk bezwijken. Ook in de gemeente Bunnik staan essen met de essentaksterfte.

De gemeente Bunnik heeft ongeveer 1.000 essen in eigendom. Deze essen worden jaarlijks beoordeeld op de aanwezigheid van de ziekte en de ernst ervan. Uit de inventarisatie in 2018 bleek dat 800 essen ziek zijn. 80 essen zijn zo ernstig aangetast dat ze gevaarlijk worden, omdat er takken kunnen afbreken. Deze essen staan vooral aan de Hollandewagenweg, Korte Zuwe, Rijnseweg, Parallelweg en Watertorenweg.

Niet alle zieke essen zijn kapvergunningsplichtig, zoals de bomen aan de Parallelweg en een gedeelte van de Hollandewagenweg. Voor de bomen die wel kapvergunningsplichtig zijn, wordt de komende week een kapvergunning aangevraagd.…

Het waterschap is bezig met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor het Langbroekerweteringgebied. Het ontwerp voor het nieuwe peilbesluit kan nu worden ingezien via de website van het waterschap. Deze digitale kaart biedt ook de mogelijkheid om op het ontwerp te reageren. Let wel: de ontvangen reacties zijn vrijblijvende reacties en geen officiële inspraakreacties. De officiële inzage-periode zal naar alle waarschijnlijkheid begin 2019 starten.
Meer informatie is te vinden op de website van het waterschap.…

Samen met de vrijwilligers van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede (VNMW), zijn kinderen krokusbollen aan het planten. Woensdag waren het de kinderen van de Windroos, donderdag De Horn en ‘t Kompas en vrijdag de Werkschuit.…


Current track

Title

Artist

Background