Natuur en recreatie

Pagina:6

Met 4.730 deelnemende wandelaars kent de eerste editie van het Soester Wandelweekend een grote belangstelling. Maandag sloot de inschrijving van dit nieuwe wandelevenement georganiseerd door Le Champion in samenwerking met Rotaryclub Soest-Baarn. Op zaterdag 18 augustus doen 2.525 wandelaars mee aan de Soester Duinenroute en op zondag zijn er 2.205 wandelaars op de Baarnse Bossenroute. De start- en finishlocatie is beide dagen op het Gildeterrein in Soest, voorafgaande aan de jaarlijkse Gildefeesten. De burgemeesters van Soest en Baarn geven het startschot voor de eerste editie van het Soester Wandelweekend. De opbrengsten van het Soester Wandelweekend gaan naar de Stichting Semmy en Openluchttheater Cabrio in Soest.…

Oude rododendrons in onze regio zijn 80 tot 100 jaar oud en hebben door een oppervlakkig wortelstelsel extra water hard nodig, om de droogte te overleven. Daarom verzorgen vrijwilligers de oude rododendrons op diverse landgoederen van water. Daarnaast zorgt een aannemer inmiddels al twee maanden voor bewatering van planten voor Utrechts Landschap. Om verkwisting van water te voorkomen kiest Utrechts Landschap voor vloeien, oftewel gericht water geven.…

Omdat het al geruime tijd warm en droog weer is heeft de gemeente Zeist besloten het groenonderhoud aan te passen. Zo worden momenteel geen gazons gemaaid en is er extra water voor jonge aanplant. Het gaat hierbij om jonge bomen die de afgelopen 2 a 3 jaar geplant zijn. Planten en bomen die wat ouder zijn zijn doorgaans beter bestand tegen de huidige weerssituatie.…

Om het waterniveu van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede op peil te houden plaatst Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden twee tijdelijke pompen bij gemaal Caspargouw aan het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Cothen. Dat is nodig vanwege de lage rivierstand in de Neder-Rijn als gevolg van de droogte. Als het peil op de Neder-Rijn nog verder zakt, kan er geen water meer ingelaten worden in de Kromme Rijn. De pompen hebben een gezamenlijke capaciteit van 3.000 liter per seconde. De buizen die het water uit het Amsterdam-Rijnkanaal pompen komen over de Kanaaldijk Noord te liggen. Daarom is de weg afgesloten voor alle verkeer, zolang de pompen nodig zijn.…

De gemeente Wijk bij Duurstede gaat een hekwerk op de Gravenbol, oftewel de Sandenburgerwaard plaatsen. Doel is de natuur in dit gebied te beschermen. Honden hebben een verstorend effect op de natuur en met name op vogels. Het besluit is genomen na overleg met de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede, Stichting WijkNogLeuker, Het Utrechts Landschap en Gebiedscoöperatie O-gen. Het hekwerk wordt waarschijnlijk in de week van 20 tot 26 augustus 2018 geplaatst.

De Gravenbol, de Lunenburgerwaard en de Sandenburgerwaard behoren tot het waardevolle Europees natuurgebied: Natura-2000 Rijntakken. In dat natuurgebied ligt het dagrecreatieterrein de Gravenbol en een hondenlosloopterrein. De afgelopen jaren was het hele gebied eigendom van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Vallei- en Kromme Rijn. De begrenzing van het hondenlosloopgebied was niet duidelijk in het veld te zien.…

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt komt er een landelijk verbod op (huis)kattenjacht in de provincies Utrecht en Friesland. Jagers in deze provincies hebben in de afgelopen 3,5 jaar zeker duizend katten doodgeschoten.

PvdD Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten heeft Kamervragen gesteld en zegt dat het handelen van de jagers veel dierenleed en verdrietige kattenbaasjes tot gevolg heeft. In november 2013 nam de Tweede Kamer al een motie van de Partij voor de Dieren aan die de regering verzocht om het afschieten van katten niet langer toe te staan. Deze motie is echter tot op de dag van vandaag niet uitgevoerd. Desondanks is een groot aantal van de zeven provincies, die in 2013 nog kattenjacht toestonden, overgestapt op diervriendelijke alternatieven om overlast van vermeende verwilderde katten tegen te gaan.…

In het water bij het Van der Valk Hotel Veenendaal is blauwalg geconstateerd. De bacterie kan tot maag- en darmklachten en irritaties aan ogen en huid leiden. Het waterschap adviseert daarom contact met het water te vermijden. Blauwalg is te herkennen als een kolonie groene bolletjes of vlokjes die in het water zweven. Het water krijgt er een lichte visgeur door. Wanneer de blauwalg meer ontwikkeld is, verandert die in een verfachtige laag die op een groene soep lijkt en wordt de vislucht sterker. Blauwalg in een vergevorderd stadium laat wit of blauw schuim zien en ruikt naar rottende planten. Mensen kunnen ziek worden van blauwalg, dieren kunnen er zelfs aanoverlijden. De gemeente plaatst waarschuwingsborden bij het water.…

De langdurig aanhoudende droogte heeft een enorm effect op de natuur, ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het gebrek aan regenwater eist z’n tol van bomen, grasvelden en ander groen. De gemeente wil de schade zoveel mogelijk beperken. Sportvelden worden dagelijks besproeid om ervoor te zorgen dat er na de zomer weer gesport kan worden.
Ook nieuw aangelegd groen krijgt extra aandacht om ervoor te zorgen dat het de droogte overleeft. Zo krijgen op dit moment 150 jonge bomen twee keer per week extra water; 80 liter per boom. Ook nieuwe plantvakken met jonge aanplant krijgen extra water.…

De gemeente Scherpenzeel heeft blauwalgen aangetroffen in de vijver aan de Parklaan in Scherpenzeel. Vermijd contact met water en laat huisdieren niet zwemmen of het water drinken.
De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst voor de blauwalg. Meer informatie over blauwalg is te vinden op de website van Vallei en Veluwe.…

De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij de vissen in de wateren van Landgoed Broekhuizen.

Omdat het landgoed op de flank van de Heuvelrug ligt, is de vijver grotendeels afhankelijk van regenwater. Door het uitblijven van regen daalt de waterstand dermate dat het nijpend leek te worden voor de vissen. Bezorgde burgers deden bij Staatsbosbeheer navraag wat er met de situatie gedaan werd.

Gerrit Rijneveld, beheerder van Staatsbosbeheer: “Aangezien er behoorlijk veel vis in de vijver zit, het opengesteld wandelgebied is wat goed bezocht wordt en aan een horecaonderneming grenst, de brandkraan om de hoek zit hebben we in overleg met de brandweer gekeken of we iets aan de lage waterstand konden veranderen. Echter in korte tijd bleek wel dat met de opgepompte hoeveelheden er niet zo snel verandering is aan te brengen.”

Aangezien de weersvoorspellingen wijzen op aanhoudende droogte, zal de vijver vermoedelijk meer droog vallen.…


Current track

Title

Artist

Background