Natuur en recreatie

Page: 6

Utrechts Landschap is een actie gestart om geld te werven voor 100.000 nieuwe stinsenbollen met als doel dat de komende jaren de landgoederen (weer) een lappendeken van geuren en kleuren worden. In totaal heeft Utrechts Landschap € 31.000 nodig waarvan al € 25.000 geworven is vanuit vermogensfondsen en giften. De organisatie vraagt inwoners van de provincie Utrecht om een bijdrage om de resterende € 6.000 te realiseren. Voor elke euro die gedoneerd wordt kunnen 5 bollen geplant worden.

Stinsenplanten geven insecten een voedselbron in de voedselarme eerste maanden van het jaar, en zijn een lust voor het oog voor de bezoekers van landgoederen. Om een mooie variatie te creëren is er gekozen voor een aantal verschillende soorten bollen, waaronder de bekende sneeuwklokjes en wilde hyacinten.…

Maandag 8 oktober organiseert Tuinwijk Sterrebosch een avond voor bewoners in Driebergen Rijsenburg om mee te komen praten over de bomen in de wijk. Dat vind plaats in gebouw Nieuw Salem, achter de Grote kerk op de Hoofdstraat.

Men wil stilstaan bij de visie van de bewoners van de wijk en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug op de toekomst van de fraaie bomenlanen, zowel op de korte als de lange termijn, de staat waarin de huidige lanen verkeren, wanneer en hoe bomen worden vervangen, mogelijkheden voor behoud en wat de gemeente en de buurt zelf kan doen. Hiervoor is Alex Bos, beheerder bomen, bos en natuurterreinen van de gemeente en Lucas Servaas van de vereniging Tussen Heuvelrug & Wetering uitgenodigd.
De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.…

Utrechts Landschap is een actie gestart om nieuwe Beschermers te werven. Juist in deze tijd van het jaar trekken veel mensen erop uit om te genieten van een herfstwandeling in de natuur. In de provincie heeft Utrechts Landschap zo’n 5.000 hectare natuur veiliggesteld. De stichting wil daar met de steun van nieuwe Beschermers de komende jaren nóg 500 hectare natuur aan toevoegen.

Een harmonieuze omgeving voor mens, dier en plant ontstaat niet vanzelf. Utrechts Landschap beschermt de natuur al meer dan negentig jaar en zorgt dat iedereen daarvan kan blijven genieten. De stichting koopt lokaal erfgoed en landschap aan en beschermt en beheert het voor altijd.

Liefhebbers van natuur en erfgoed kunnen al voor € 2,50 per maand Beschermer worden via www.utrechtslandschap.nl/bescherm.…

Oktober is wandelmaand en RBT Heuvelrug & Vallei speelt hierop in door on- en offline campagne te voeren in samenwerking met o.a. Route.nl en Routebureau Utrecht. Op de website wandelen.opdeheuvelrug.nl vind je de belangrijkste thema’s terug die het DNA van de Heuvelrug weergeven (natuur, Kastelen & Buitenplaatsen en stilte & schone lucht) met een greep uit de mooiste routes met hierbij informatie en verhalen over de Utrechtse Heuvelrug. Van bezienswaardigheden, vergezichten en tips tot leuke wandelweetjes. Door samenwerking met ondernemers, gemeentes, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en provincie Utrecht is het mogelijk om extra aandacht te generen voor wandelen op de Heuvelrug in combinatie met leuke winacties.…

Een andere inrichting van weidegebied, beter waterbeheer, het creëren van schuilplekken tegen roofdieren, een betere lokalisering en bescherming van nesten en meer boeren die meedoen aan het weidevogelbeheer. Dat zijn de opvallendste maatregelen waarmee de provincie Utrecht het alsmaar kleiner worden van de weidevogelstand tot staan wil brengen.

“Ingrijpen is hard nodig”, zegt gedeputeerde Mirjam Maasdam (Natuur & Landschap). “Elk jaar zijn er vijf procent minder weidevogels.” Zij heeft nu een Actieplan Weidevogels laten opstellen om het tij te keren. “In 2016 telde Utrecht bijvoorbeeld nog maar een kleine 1.800 paar grutto’s. Dit plan zorgt ervoor dat de achteruitgang wordt gestopt en de populatie weer wat kan groeien, tot zo’n 1.850 gruttoparen in 2023.”

Maasdam neemt maatregelen in de reservaten en in het agrarisch gebied.…

Onlangs kwamen zo’n 20 actieve bewoners bij elkaar om te vertellen hoe ze hun buurt afgelopen jaar nog groener en natuurlijker hadden gemaakt. Groen aan de Buurt, een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht in samenwerking met de gemeente Wijk bij Duurstede, gaf ze de kans om hun ideeën voor een groenere buurt ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen. Iedereen die goede ideeën had voor een groener en aantrekkelijker Wijk bij Duurstede was welkom om deze in te brengen tijdens 2 bewonersavonden. De avonden leverden vele ideeën op en uiteindelijk zijn 8 ideeën uitgekozen waar bewoners de afgelopen tijd mee aan de slag zijn geweest.…

De mannen van Schoon Wijk zijn weer met hun rondje trappen begonnen, de eerste trap is onder handen genomen.
‘Schoon Wijk’ is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Wijk bij Duurstede en de Wijkse Loods. Het project ‘Schoon Wijk’ bestaat inmiddels twee jaar. Doel van het project is om mensen die niet zo gemakkelijk aan een baan komen, werk aan te bieden. Het gaat om jongeren, ouderen en mensen met een uitkering of zorgbudget.…

Vrijdag 21 september 2018 is het Keep it Clean Day, een dag waarop veel mensen de handen ineen slaan tegen zwerfafval. Ook in Wijk bij Duurstede ruimen vrijwilligers die dag op verschillende plekken zwerfafval op. De werkgroep Opgeruimd Wijk van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede hoopt zoveel mogelijk deelnemers op de been te krijgen om zwerfvuil op te ruimen.

De werkgroep bestaat inmiddels uit ruim 40 vrijwilligers, de ‘Opgeruimde Wijkenaren’, die het hele jaar door hun eigen woonomgeving vrij houden van zwerfvuil. Tijdens deze Keep It Clean Day gaan ze vooral aan de slag op de plekken waarvoor zich nog geen vrijwilliger heeft gemeld.

Deelnemers verzamelen vanaf 9.45 uur in het theatercafé van het Calypso Theater (Markt 4) en starten rond 10.15 uur met het opruimen op verschillende locaties.…

Vorig jaar was de oproep om ideeën in te dienen rondom meer natuur spelen en -beleven in Wijk bij Duurstede. Een speciaal opgerichte werkgroep koos uit de inzendingen 9 ideeën die een bijdrage krijgen vanuit Bouw Beleef Geniet voor de uitvoering. De aanleiding van het project is een schenking van de voormalige stichting De Speelhoek uit Cothen aan de gemeente Wijk bij Duurstede.

“Het proces eindigt niet bij het bedenken van ideeën,” vertelt wethouder Wil Kosterman, “het begint pas echt bij het bouwen. De initiatiefnemers hebben dus een grote rol in het uitwerken en uitvoeren van hun idee, het betrekken van andere enthousiastelingen voor de uitvoering en het bijbehorende onderhoud.” De gemeente is als eigenaar van de openbare ruimte en opdrachtnemer wel eindverantwoordelijk en ondersteunt bij de aanleg en het onderhoud.…

Dit najaar laat de gemeente Wijk bij Duurstede als pilot enkele stukken gras langs de Kromme Rijnstrook, Geerweg en Romeinenbaan staan. De gemeente wil onderzoeken of in de winter hier meer insecten overwinteren dan in het korte gras. Mocht dit succesvol blijken dan kijkt de gemeente of er structureel wat overhoeken kunnen blijven staan ten gunste van de insecten.

De gemeente Wijk bij Duurstede beheert de bermen door ze twee keer per jaar te maaien en af te voeren. Door dit maaibeheer al tientallen jaren zo uit te voeren heeft de gemeente op meerdere plekken bloemrijke bermen. Zo staan er langs de Geerwerg elk jaar gevlekte orchissen te bloeien. En kun je langs de Langbroekerdijk de kleine pimpernel aantreffen.
De gemeente wil echter ook maatregelen treffen voor insecten.…


Current track

Title

Artist

Background