Natuur en recreatie

Pagina:7

De Makke Janne boom van Kasteel Amerongen is op de derde plek geëindigd bij de Boom van het Jaar verkiezing 2018. De Makke Janne vertegenwoordigde de provincie Utrecht in de strijd. De winnaar is de De Troeteleik in de berm A58 (Noord-Brabant). Deze eerste verkiezing heeft naast de 265 aangemelde verhalen ook nog eens tot ruim 11.000 stemmen geleid. Deze aantallen overtroffen de verwachting van SBNL Natuurfonds, de initiatiefnemer.

Kasteel Amerongen heeft zich samen met vrijwilliger en Makke Janne-enthousiast Ton Cornelisse volop ingezet voor de kastanjeboom. De boom genoot de afgelopen tijd veel aandacht en publiciteit. De boom vertelt namelijk een bijzonder verhaal. De tamme kastanje van Kasteel Amerongen is ruim 300 jaar oud en heeft heel wat overleefd: storm, hagel, regen, warmte, kou en de Duitste Keizer Wilhelm II die maar al te graag bomen omhakte in Amerongen.…

Inwoners van Wijk bij Duurstede die belangstelling hebben voor een bladkorf in de buurt, kunnen zich melden bij de gemeente.
Er zijn nog een aantal bladkorven beschikbaar voor andere locaties.

Een locatie moet wel aan de volgende eisen voldoen:

veel gemeentebomen in de directe omgeving
voldoende ruimte voor de vrachtwagen
de bladkorf heeft een afmeting van 120 x 150 centimeter en kan niet onder een boom worden geplaatst worden.…

400 basisschoolleerlingen uit verschillende gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug krijgen tijdens de buitenlesdagen van het natuureducatieprogramma ‘NatuurWijs in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug’ een ontdek-tasje. Zo ook de kinderen uit groep 5 van de Wilhelminaschool uit Amerongen. Maandag 15 oktober gingen zij voor hun eerste buitenles op pad in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Bij informatiecentrum de Tabaksschuur van Utrechts Landschap en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werden de leerlingen ontvangen door wethouder Chantal Broekhuis (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en voorzitter Janine Caalders (Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug). In het kader van het 15-jarig bestaan van het Nationaal Park deelden zij er speciale ontdek-tasjes uit. Voorzien van o.a. een loep, spiegeltje en zoekkaart waren de leerlingen nu klaar om samen met de NatuurWijzer van het Nationaal Park de natuur te ontdekken.…

Maandag 15 oktober wordt begonnen met het kappen van 79 bomen die niet langer veilig zijn. Dit komt door aantasting van parasitaire zwammen en de aanwezigheid van holtes en scheuren. De gemeente wil graag bomen duurzaam behouden, maar dat is bij deze bomen niet meer mogelijk.
Er wordt begonnen aan de Rosariumlaan in Driebergen-Rijsenburg. Nadat de bomen zijn gekapt, worden de stronken uit de grond gehaald. Hierdoor is er ruimte om nieuwe bomen te planten.…

De kans wordt steeds groter dat je tijdens een bezoek aan de Utrechtse natuur een boswachter of toezichthouder tegenkomt die in een hybride of elektrische auto rijdt. Met een beetje geluk rijdt hij of zij zelfs op een elektrische fiets of motor. Dat komt omdat Utrechts Landschap haar wagenpark stap voor stap gaat verduurzamen.

Utrechts Landschap heeft in haar beleidsplan 2018-2023 een aantal speerpunten geformuleerd, waaronder het verduurzamen van de organisatie. Natuur en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zet de natuurbeschermer zich maximaal in om bewust om te gaan met energie en grondstoffen. Een van de manieren om het energieverbruik van de organisatie te verminderen is het verder elektrificeren van het wagenpark.…

Utrechts Landschap is een actie gestart om geld te werven voor 100.000 nieuwe stinsenbollen met als doel dat de komende jaren de landgoederen (weer) een lappendeken van geuren en kleuren worden. In totaal heeft Utrechts Landschap € 31.000 nodig waarvan al € 25.000 geworven is vanuit vermogensfondsen en giften. De organisatie vraagt inwoners van de provincie Utrecht om een bijdrage om de resterende € 6.000 te realiseren. Voor elke euro die gedoneerd wordt kunnen 5 bollen geplant worden.

Stinsenplanten geven insecten een voedselbron in de voedselarme eerste maanden van het jaar, en zijn een lust voor het oog voor de bezoekers van landgoederen. Om een mooie variatie te creëren is er gekozen voor een aantal verschillende soorten bollen, waaronder de bekende sneeuwklokjes en wilde hyacinten.…

Maandag 8 oktober organiseert Tuinwijk Sterrebosch een avond voor bewoners in Driebergen Rijsenburg om mee te komen praten over de bomen in de wijk. Dat vind plaats in gebouw Nieuw Salem, achter de Grote kerk op de Hoofdstraat.

Men wil stilstaan bij de visie van de bewoners van de wijk en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug op de toekomst van de fraaie bomenlanen, zowel op de korte als de lange termijn, de staat waarin de huidige lanen verkeren, wanneer en hoe bomen worden vervangen, mogelijkheden voor behoud en wat de gemeente en de buurt zelf kan doen. Hiervoor is Alex Bos, beheerder bomen, bos en natuurterreinen van de gemeente en Lucas Servaas van de vereniging Tussen Heuvelrug & Wetering uitgenodigd.
De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.…

Utrechts Landschap is een actie gestart om nieuwe Beschermers te werven. Juist in deze tijd van het jaar trekken veel mensen erop uit om te genieten van een herfstwandeling in de natuur. In de provincie heeft Utrechts Landschap zo’n 5.000 hectare natuur veiliggesteld. De stichting wil daar met de steun van nieuwe Beschermers de komende jaren nóg 500 hectare natuur aan toevoegen.

Een harmonieuze omgeving voor mens, dier en plant ontstaat niet vanzelf. Utrechts Landschap beschermt de natuur al meer dan negentig jaar en zorgt dat iedereen daarvan kan blijven genieten. De stichting koopt lokaal erfgoed en landschap aan en beschermt en beheert het voor altijd.

Liefhebbers van natuur en erfgoed kunnen al voor € 2,50 per maand Beschermer worden via www.utrechtslandschap.nl/bescherm.…

Oktober is wandelmaand en RBT Heuvelrug & Vallei speelt hierop in door on- en offline campagne te voeren in samenwerking met o.a. Route.nl en Routebureau Utrecht. Op de website wandelen.opdeheuvelrug.nl vind je de belangrijkste thema’s terug die het DNA van de Heuvelrug weergeven (natuur, Kastelen & Buitenplaatsen en stilte & schone lucht) met een greep uit de mooiste routes met hierbij informatie en verhalen over de Utrechtse Heuvelrug. Van bezienswaardigheden, vergezichten en tips tot leuke wandelweetjes. Door samenwerking met ondernemers, gemeentes, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en provincie Utrecht is het mogelijk om extra aandacht te generen voor wandelen op de Heuvelrug in combinatie met leuke winacties.…

Een andere inrichting van weidegebied, beter waterbeheer, het creëren van schuilplekken tegen roofdieren, een betere lokalisering en bescherming van nesten en meer boeren die meedoen aan het weidevogelbeheer. Dat zijn de opvallendste maatregelen waarmee de provincie Utrecht het alsmaar kleiner worden van de weidevogelstand tot staan wil brengen.

“Ingrijpen is hard nodig”, zegt gedeputeerde Mirjam Maasdam (Natuur & Landschap). “Elk jaar zijn er vijf procent minder weidevogels.” Zij heeft nu een Actieplan Weidevogels laten opstellen om het tij te keren. “In 2016 telde Utrecht bijvoorbeeld nog maar een kleine 1.800 paar grutto’s. Dit plan zorgt ervoor dat de achteruitgang wordt gestopt en de populatie weer wat kan groeien, tot zo’n 1.850 gruttoparen in 2023.”

Maasdam neemt maatregelen in de reservaten en in het agrarisch gebied.…


Current track

Title

Artist

Background