Nieuws

Page: 4

De 3 plaatselijke voetbalverenigingen (het Wijkse CDW, SVF uit Cothen en SVL Langbroek) hebben recentelijk besloten de handen ineen te slaan op het gebied van vrouwenvoetbal. Het is de bedoeling, dat in seizoen 2019/2020 twee gecombineerde teams gaan deelnemen aan de competitie onder de naam VV Duurstede (Vrouwen Voetbal Duurstede).

Er wordt gestart met één meisjesteam onder de 19 en één vrouwenteam. Dit is het resultaat van constructief en positief overleg tussen de clubs.

Aanleiding voor deze samenwerking is het feit, dat kleine en middelgrote verenigingen vaak niet voldoende teams hebben om vooral meiden en vrouwen goed in te delen. Om te voorkomen dat enthousiaste vrouwen en meiden om die reden stoppen met hun favoriete sport, hebben de 3 clubs de samenwerking gezocht.…

In 2020 gaat de provincie Utrecht een proef doen met het opwekken van energie uit 2 fietspaden. Het gaat om het fietspad langs de N417 tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading en om het fietspad langs de N225 tussen Driebergen en Rhenen. Op beide fietspaden worden op een kort traject zonnepanelen aangebracht op het wegdek.
De proef moet uitwijzen of deze vorm van energiewinning zich leent om in de toekomst vaker en op grotere trajecten toe te passen.

Tijdens het groot onderhoud van de N417 in 2020 wordt het fietspad langs de weg vernieuwd waarbij een gedeelte wordt voorzien van zonnepanelen. Het gaat om een traject van ongeveer 350 meter ter hoogte van Maartensdijk.
De zonnepanelen worden aangesloten op een kast langs het fietspad van waaruit de opgewekte energie aan het net wordt geleverd.…

De rugbyers van Pink Panthers zijn de komende weken te gast bij Dalto. Ze gebruiken het grasveld voor hun zomertrainingen, omdat hun eigen terrein tijdelijk niet beschikbaar is. Er wordt daar namelijk een nieuw rugbyveld aangelegd.

De Pink Panthers maken geen gebruik van andere faciliteiten, zoals de kantine, kleedkamer en materialen. Aan het grasveld hebben ze voldoende.

De rugbytrainingen worden gehouden van 19.00 uur tot ca 21.30 uur op de onderstaande dagen.
– Dinsdag 16 juli
– Donderdag 18 juli
– Dinsdag 23 juli
– Donderdag 25 juli
– Dinsdag 30 juli…

Gemeenten kunnen bij de provincie subsidie aanvragen voor het opstellen van een soortenmanagementplan (SMP). Op basis van het SMP kan de provincie een gebiedsgerichte ontheffing van de Wet natuurbescherming verlenen. In het SMP zijn maatregelen beschreven die moeten voorkomen dat beschermde dier- en plantensoorten door werkzaamheden verdwijnen. De provincie vergoedt tot 50 procent van de kosten van de planvorming en financiert maatregelen gericht op soortenbehoud tot een maximum van € 50.000.

De provincie is sinds 2017 het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming (Wnb). Veel inheemse plant- en diersoorten zijn beschermd onder de Wnb. Dit leidt tot een groot aantal aanvragen voor een ontheffing, omdat er bij veel werkzaamheden storende activiteiten gepland worden, waarmee wettelijke bepalingen overtreden worden.

Om te voorkomen dat er voor elke activiteit opnieuw ontheffing moet worden gevraagd, biedt de Wnb de mogelijkheid tot gebiedsontheffing, op basis van een soortenmanagementplan (SMP), voor een groter gebied en met de looptijd van 10 jaar.…

Vanaf 15 juli tot en met 2 augustus voert aannemer Mourik Infra b.v. groot asfaltonderhoud uit aan de N410 (Burgweg) in Bunnik, in opdracht van de provincie Utrecht. De weg wordt voorzien van innovatief en duurzaam asfalt met daaronder een laag van hergebruikt materiaal. Tijdens de werkzaamheden is de N410 afgesloten voor alle verkeer.

In dezelfde periode worden aanvullende maatregelen genomen ter verbetering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Door het groot onderhoud en de aanvullende maatregelen te combineren hoeft de weg maar één keer dicht waardoor er minder hinder is voor het verkeer en de omgeving.…

A.s. donderdag zul je niet de gebruikelijke programma’s Blues 4 you en Ron’s Jukebox horen maar de makers gaan voor deze avond samenwerken. Het programma gaat Anything goes on the show heten. Dik Zorgman  van het programma Blues 4 you zegt over de nieuwe samenwerking en het programma “We gaan een sfeervol programma  maken met allerlei verschillende muziek.

We gaan een sfeervol programma maken met allerlei verschillende muziek.

Het programma gaat drie uur duren en begint om 21:00 uur en duurt tot 24:00 uur.…

Op dinsdag 9 juli werd er op een parkeerplaats in Doorn een oude man aangereden door een voertuig. Er werd niet erg hard gereden, maar de chauffeur bleek een verlopen rijbewijs te hebben. Daarvoor werd door de politie een boete uitgedeeld.
Het is onbekend of de man letsel heeft opgelopen.…

Zes ondernemers in Leersum en Overberg mogen zich voortaan Dementievriendelijke ondernemer noemen.
Deze ondernemers kregen het certificaat dementievriendelijk en de sticker uitgereikt door wethouder Hans Waaldijk en door Fenny Wiss, regionaalvoorzitter Zeist en omstreken. Deze ondernemers zijn: De Blauwe Zone Voedingsadvies, Paramedisch Centrum Helix, Ergotherapie Eemheuvel, Become Healty, de Etos en Albert Heijn Leersum.

In september 2018 was er een workshop Dementievriendelijk. Ondernemers gingen aan de slag en volgden een ‘online’ training, met een positief resultaat. Zij zijn nu beter in staat klanten met dementie te herkennen en ze op de juiste wijze tegemoet te treden. Wethouder Hans Waaldijk hoopt dat nog veel ondernemers binnen de gemeente dit voorbeeld volgen.…

Provinciale Staten heeft zich gebogen over de toenemende overlast van de eikenprocessierups en wat de rol van de provincie hierin is. Hierop wordt aangegeven dat het niet de rol van de provincie Utrecht is om landelijk een trekkersrol te vervullen. Het Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD) heeft van het Rijk de taak gekregen om volgend jaar nieuwe bestrijdingsmethoden te onderzoeken.

De provincie Utrecht bestrijdt de eikenprocessierupsen op de bomen die binnen het (N-wegen) beheer van de provincie vallen en richt zich momenteel met name op de bomen direct langs voet- en fietspaden. Daar waar ernstige klachten zijn, wordt er voorrang gegeven aan bestrijding, maar om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken worden de N-wegen in zijn geheel afgewerkt. Hier zijn in deze fase specialistische bestrijdingsploegen voor ingezet die de rupsen opzuigen en afvoeren.…

De provincie Utrecht opent twee subsidieregelingen om bedreigde planten en dieren te beschermen en te behouden. Vanuit de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) is er € 8,6 ton te verdelen en vanuit de Uitvoeringsverordening biodiversiteit provincie Utrecht (USB) € 5 ton.

In de provincie Utrecht komen ruim 500 bedreigde planten- en diersoorten voor. De provincie wil de kwaliteit van de leefgebieden van deze zogenoemde aandachtsoorten verbeteren en hun aantal laten groeien.…


Current track

Title

Artist

Background