Nieuws

Pagina:4

Kinderarts Martha Pekelharing – Berghuis is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Martha werkt sinds 1993 als kinderarts in het ziekenhuis. Daarin had en heeft ze een enorme drive om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Martha was ook zes jaar bestuurslid van de medische staf. Zij nam het initiatief voor een andere organisatiestructuur in het ziekenhuis. Dat leidde tot de oprichting van de Federatie Medische Staf Diakonessenhuis. Inmiddels is deze structuur in verschillende andere ziekenhuizen in Nederland toegepast.

Martha was ook de initiator van het G-Hockey bij sportvereniging Kampong. Haar aanpak om kinderen en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking te laten sporten is een voorbeeld voor veel sportverenigingen.

Martha ontving haar onderscheiding in het Diakonessenhuis uit handen van burgemeester Jan van Zanen van Utrecht.…

Op woensdag 17 april is de gevelsteen geplaatst van de nieuwe brandweerpost in Elst. De steen is geplaatst door burgemeester Hans van der Pas en de heer Geurt van de Scheur, Postcommandant van 1984 tot 1991. Verder waren aanwezig mensen van de Veiligheidsregio Utrecht, de aannemer Bouman, de gemeente, omwonenden en uiteraard de toekomstige gebruikers.…

Op woensdag 8 mei worden themasessies georganiseerd met zowel de collegevormende- als niet-collegevormende fracties en externe partijen zoals gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties in de provincie. Het doel van de sessies is om alle dertien Statenfracties en verschillende externe partijen in de gelegenheid te stellen om feedback te geven op de strategische agenda en gericht hun visies en ideeën mee te geven aan de onderhandelaars.

Woensdag gaven GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie in hun eerste gezamenlijke gesprek aan dat zij een inhoudelijke verkenning en onderhandelingen gaan starten met als doel samen vanuit Provinciale Staten een college te formeren. Deze formatie wordt begeleid door de formateurs Bram van Ojik en Jan Jacob van Dijk. Tijdens het gesprek is het proces besproken om tot een college en bijbehorend coalitieakkoord te komen.…

In Veenendaal hebben de douane, diverse disciplines van de gemeente Veenendaal en de politie, twee horecabedrijven en vier woningen gelijktijdig gecontroleerd. Een andere woning werd betreden in verband met het vermoeden van aanwezigheid van softdrugs. In de woning werd een kleinere hoeveelheid softdrugs aangetroffen. Hierbij zijn geen aanhoudingen verricht. De douane nam een grote hoeveelheid illegale waterpijptabak in beslag. De eigenaar kan een flinke boete en naheffing tegemoet zien. Daarnaast zijn er nog een aantal overtredingen geconstateerd. De gemeente beraadt zich over verdere stappen. De actie werd uitgevoerd in het kader van de integrale aanpak ondermijnende criminaliteit. Dit thema is een speerpunt in het integrale veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022. …

Wijk bij Duurstede meldt dat het Project Zandweg doorgaat, ondanks het vertrek van WijkNogLeuker en de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede. De twee partijen gaven deze week aan uit de projectgroep Zandweg te stappen. Hierover hebben zij een bericht rondgestuurd. Deze twee organisaties vinden dat er te weinig voortgang zit in het project. Ook voelen ze zich niet serieus genomen.

De directie en wethouder Marchal hebben het signaal serieus opgepakt. Samen met enkele betrokken ambtenaren spraken zij op 16 april met beide organisaties. Wethouder Hans Marchal vertelt hierover: ‘Naar hun mening vertoont de gemeente niet de nodige inzet voor het project Zandweg. Daar zijn wij het niet mee eens: het project is in volle gang. We werken nu aan de voorbereidingen voor de afgesproken werkzaamheden.…

Wijk bij Duurstede nodigt inwoners uit voor twee gespreksavonden. De eerste gaat over hoe Wijk bij Duurstede kan overstappen naar duurzame energie. Hoeveel duurzame energie hebben we nodig, wat betekent dit voor ons landschap en welke keuzes hebben we hierin? De tweede avond wordt verder gepraat over één van de mogelijkheden, namelijk zonnepanelen in veldopstellling, zogenaamde zonnevelden. De gemeente gaat een Beleidskader Zonnevelden maken en vraagt u om uw mening en inbreng.

Waarom een avond over Duurzame Energie in het landschap?
Wijk bij Duurstede wil in 2030 energieneutraal zijn, wat betekent dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er binnen de gemeente wordt verbruikt. Er zijn verschillende manieren om energie duurzaam op te wekken. Deze zijn niet alleen zichtbaar op daken maar ook vaak zichtbaar in het landschap.…

In Langbroek vindt komende week de huis-aan-huis collecte plaats voor de jaarlijkse seniorendagtocht. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een vergunning verleend voor het houden van de collecte. De dagtocht voor senioren vindt jaarlijks plaats in juni. Senioren kunnen zich, wanneer de collectant langskomt, meteen opgeven voor de dagtocht. Senioren die de collectant missen kunnen contact opnemen met Sija van Ee op nummer. 0343 – 561 774…

De gemeente Veenendaal heeft besloten extra verkeersborden te plaatsen bij de kruising Voorpoort en Kazemat. Directe aanleiding is een ernstig ongeval bij de tunnel, waarbij een scholier gewond raakte. De fiets van het slachtoffer brak daarbij door de klap doormidden. De tunnel is pas een week open. Omwonenden vinden de kruising onoverzichtelijk en gevaarlijk voor fietsers. …

Het EVA-team van de politie-eenheid Den Haag hield in de maand april vijf personen aan, waaronder een 43-jarige man die in februari werd veroordeeld voor deelname aan een drugsproductienetwerk. Een van die aanhoudingen vond plaats in Doorn. Het zogenoemde EVA-Team, waarbij EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften, spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf en houdt deze aan.

Doorn
Het EVA-team slaagde er op donderdagmiddag 11 april in om een 28-jarige Hagenaar aan te houden op een bouwplaats in Doorn. Hij stond voor 82 dagen gevangenisstraf gesignaleerd voor mishandeling, vernieling en verkeerswetdelicten. De gevangenisstraf moet hij nu alsnog uitzitten.

Den Haag
Op dinsdagmiddag 2 april hield het EVA-team in een woning aan de Gravinnedreef een 43-jarige Hagenaar aan.…

Vanwege het afscheid van burgemeester Tjapko Poppens van Wijk bij Duurstede, is er op maandagavond 20 mei een feestelijke afscheidsbijeenkomst voor de inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties. Poppens wordt burgemeester van de gemeente Amstelveen. Inwoners die Poppens persoonlijk of namens een organisatie iets willen aanbieden of presenteren, kunnen dat tot uiterlijk 10 mei doorgeven aan Loes de Wit via email: l.dewit@wijkbijduurstede.nl. Op dinsdag 21 mei is ‘s avonds een bijzondere raadsvergadering. In deze vergadering neemt de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede afscheid van Poppens. …


Current track

Title

Artist

Background