Politiek

Pagina:2

Begin deze week was wethouder Gerrit Boonzaaijer te gast in het TV-programma EenVandaag om te spreken over de penibele financiële situatie in Utrechtse Heuvelrug.

Boonzaaijer (SGP) legde uit dat er al vóór de coronacrisis grote zorg was over de financiën. De gemeente krijgt van het Rijk onvoldoende middelen om alle wettelijk opgelegde taken te kunnen uitvoeren. Vooral waar het gaat om het sociale domein: de bijstand en jeugd- en ouderenzorg. Door de overheveling van deze taken heeft Utrechtse Heuvelrug al flink moeten bezuinigen.

De wethouder denkt dat het probleem alleen maar groter zal worden, de hulpvragen nemen toe en daarmee ook de rekening.…

Raadslid Karin Oyevaar heeft voor de avond van de raad van deze donderdag vragen gesteld over de situatie in Maarn. D66 constateert dat de toegezegde kwartaalrapportage over de voortgang van het MFA-project ontbreekt.

Het gaat om de plannen om te komen tot een multifunctionele accommodatie, waarin plaats is voor educatie, sport, cultuur, ontspanning en ontmoeting. In september zegde het college toe elke drie maanden een update te geven, maar dat is niet gebeurd. D66 kan begrijpen dat de coronacrisis voor vertraging zorgt, maar het is nu toch wel tijd voor nieuwe informatie.

De partij vraagt ook of het capaciteitsonderzoek naar sportaccommodaties van invloed kan zijn op het MFA-traject in Maarn.

 …

Dit is Wijk besteedt aandacht aan de raadsvragen van de SP over de School met de Bijbel. De basisschool in Langbroek heeft uitbreidingsambities. De antwoorden van wethouder Wil Kosterman op de eerdere vragen van de partij zijn nu op de gemeentelijke site te lezen. De SP is niet tevreden met de antwoorden en meent dat buurtbewoners onvoldoende gehoord zijn.

AD editie Wijk bij Duurstede wijdt een artikel aan de Markt in de stad. Volgens de krant zal het zeker geen terrassenzee worden, horecaondernemers hebben geen belangstelling. De horeca mag zoals bekend op 1 juni om 12.00 uur weer van start.…

Maandagavond besprak de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug de Regionale Energie Strategie (RES). Vooraf was al duidelijk dat de meningen in de beeldvormende raadsvergadering flink uiteen zouden lopen.

Het betreft een voorstel van de U16, een groep gemeenten plus de vier waterschappen in het gebied. Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede zijn twee van de U16-participanten. De U16 formuleerde een voorstel voor de provincie en het Rijk om de regionale energiebehoefte zelf te gaan opwekken, dit geheel in lijn met het klimaatakkoord.

De afgelopen dagen liepen raadsleden en anderen al warm via bijvoorbeeld Twitter, de tweets over met name de windmolens volgden elkaar in snel tempo op. In het raadsoverleg verwoordden enkele insprekers de bezorgdheid onder inwoners. Zoals over de hoogte en locatie van de windmolens en de gevolgen voor de natuur en het toerisme.…

Jan Overweg is deze week geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Houten. De 54-jarige inwoner van het Utrechtse Elst was van 2014 tot 2018 wethouder in Leusden.

Overweg was van 2007 tot 2014 raadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie in Leusden. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring en werkte onder meer namens het ministerie van VWS als projectleider bij ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

In Houten was een crisis ontstaan toen CU-wethouder Smith moest aftreden en de twee fractieleden van de partij tegelijkertijd aankondigden te moeten stoppen vanwege verhuizing.…

Vorige week sprak de raad van Utrechtse Heuvelrug over het tunneltje bij Maarn. VVD-raadslid Evert de Boer voorspelde toen dat een nieuwe ‘vastloper’ aanstaande zou zijn. Een dag later raakte een te hoge bestelbus knel in de lage tunnel.

Profetisch? De Boer: ‘De vraag over de tunnel had ik al rond maart gesteld. Ik gaf vorige week aan dat statisch gezien het volgende incident voor de kon zou staan. Dat het vervolgens de volgende dag raak was, dat is stom toeval. En nog toevalliger: ik was de volgende dag de eerste getuige van het vastrijden, wij stonden er met onze auto achter’.

De Boer: ‘De tunnel is maar 2,5 meter hoog, dat staat goed aangeven. Maar omdat je bij het aanrijden gefocust bent op het verkeer, mis je dat gemakkelijk.…

Er is onrust over de plannen voor een zonneweide aan de Groenewoudseweg in Cothen. Donderdag sprak wethouder Hans Marchal met verontruste inwoners.

Donderdag boden enkele Cothenaren de wethouder een petitie aan, met de handtekening van 250 inwoners. Marchal: “De betrokkenheid van de Cothenaren bij hun leefomgeving blijkt hier duidelijk uit. De aanbieders hebben mij vanmiddag verteld hoe ze zich voelen en waar ze zich zorgen om maken. Ik begrijp hun gevoelens en kan me goed voorstellen dat er vragen zijn. Zij voelen zich deels overvallen door de ontwikkelingen. Die ongerustheid kan ik niet bij hen wegnemen. Wel heb ik hen de procedure uitgelegd, want die was volgens mij niet  duidelijk.”

Punt is namelijk dat een principeverzoek nog geen vergunningaanvraag is. Voor het zover is, zal het bedrijf met de omwonenden in gesprek moeten gaan.…

De verhuur van een deel het gemeentekantoor van Utrechtse Heuvelrug is akkoord, maar een investering zoals het college aanvankelijk vroeg is van de baan.

VVD-raadslid Judith van Roij houdt zich al langer bezig met dit dossier: ‘We hebben het college al veel eerder gevraagd of het mogelijk zou zijn één van de panden te verhuren of verkopen, dat was de aanleiding. Vervolgens heb ik al in de beeldvormende vergadering over de verhuur aan Quarijn, nog voor corona dus, het digitaal werken aangekaart’.

Inmiddels, gedwongen door de praktijk, werkt het ambtenarenapparaat vooral vanuit huis. De raad wees op de mogelijkheden op langere termijn. ‘Het college was het daarmee eens. De verhuur is prima, maar er is geen sprake van extra geld’, aldus Van Roij in gesprek met 90 In de Regio.…

Bij het begroten van de kosten en opbrengsten van de afvalverwerking voor het jaar 2019, is de gemeente naar nu blijkt uitgegaan van te positieve vooruitzichten. Hierdoor zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing te laag vastgesteld, met alle gevolgen van dien.

Voor 2019 moet de gemeente Utrechtse Heuvelrug vanuit de algemene middelen een aanvullend bedrag van € 224.000 inzetten om het tekort op de post afval te dekken.

Ook de vooruitzichten voor dit en volgende jaren zijn niet positief. De markt voor gerecyclede grondstoffen blijft moeizaam. Dit geldt niet alleen voor papier: over de hele linie blijft de vraag naar gerecyclede grondstoffen achter. De historisch lage olieprijs helpt hier niet bij.…

Sinds vorige week mag de jeugd weer in de buitenlucht sporten, deze week openden de basisscholen hun deuren. In beide gevallen was er een pittige logistieke uitdaging, maar volgens wethouder Chantal Broekhuis is het goed verlopen.

Mevrouw Broekhuis heeft onder meer sport en onderwijs in haar portefeuille. In een radiogesprek met Regio90 complimenteert ze de basisscholen, sportverenigingen én ouders in Utrechtse Heuvelrug. ‘Ik heb geen totaaloverzicht van hoe het gegaan is, maar ik wil wel alvast zeggen dat we trots kunnen zijn’.

De CDA-wethouder benadrukt dat kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging, via het project Sjors Sportief toch kunnen deelnemen aan de trainingen.…


Current track

Title

Artist

Background