Politiek

Pagina:3

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug heeft vragen gesteld over de leegstand en verpaupering op verschillende plaatsen in de gemeente. Zoals enkele panden langs de Rijksstraatweg in Leersum, maar ook enkele panden in Maarsbergen.

De bevolking van de dorpen, aldus de VVD, stoort zich steeds meer aan de leegstand en verwaarlozing van de panden. De verpaupering leidt tot aantasting van de leefomgeving, de fractie vraagt daarom om snelle en concrete stappen van het college.…

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede ging dinsdagavond akkoord met het voorstel om het beleid ten aanzien van restafval aan te scherpen. Doel is het verminderen van het restafval.

De oppositie deed dinsdag nog een poging om het onderwerp van de agenda te halen, tevergeefs. Een meerderheid van de Wijkse raad ging akkoord met het voorstel. In eerste instantie zal een extra tarief voor de bestaande kliko’s gelden, elke lediging van een restkliko wordt geregistreerd en in rekening gebracht. In een volgende fase komen er ondergrondse verzamelcontainers voor het resterende afval.…

De Wijkse Stadshaven en het recreatiegebied de Gravenbol zijn volop in het nieuws. Er zijn verschillende plannen en ideeën, de gemeente gaat nu de gehele gemeentelijke leefomgeving onder de loep nemen.

De komende maanden nog vaak terugkomen op de politieke agenda van de verschillende gremia. Zoals het samenwerkingsverband U10 en de Wijkse gemeenteraad, maar ook de te ontwikkelen provinciale omgevingsvisie zal invloed hebben.…

Het is allerminst zeker dat de Markt in Wijk bij Duurstede autovrij wordt. Het voorstel van de drie collegepartijen valt niet in goede aarde bij het college, ook de betrokken ondernemers voelen er vooralsnog weinig voor.

De drie fracties denken door het weren van auto’s meer ruimte te creëren voor de ondernemers. Bijvoorbeeld voor uitbreiding van de terrassen. Diezelfde ondernemers zien het voorstel kennelijk niet zo zitten.

Het college wil wel bekijken of terrassen meer ruimte kunnen krijgen. Maar het volledig autovrij maken gaat B&W vooralsnog te ver.…

De bodem nabij Ossenwaard 2a en 5 in Cothen is vervuild, zo leerde onderzoek van adviesbureau Tauw. Nu volgt onderzoek naar de exacte grootte en ligging van de verontreiniging en hoe deze kan worden opgeruimd.

Het gaat om perchloorethyleen (PER), vooral chemische wasserijen en autobedrijven gebruiken deze stof. Het kwam aan het licht nadat een bewoner van Ossenwaard 2a klaagde over de smaak van het drinkwater.

De gemeente informeert de inwoners via een brief over de situatie, meldt wethouder Hans Marchal. ‘We kunnen ons goed voorstellen dat zij hier bezorgd over zijn. We hopen ze met de informatie gerust te stellen.’…

Burgemeester Frits Naafs van Utrechtse Heuvelrug verwacht eind mei weer aan het werk te kunnen gaan. Het herstel van de corona-infectie heeft tijd nodig, maar de revalidatie gaat naar wens.

Aldus Naafs aan het begin van de online-vergadering van de gemeenteraad, afgelopen donderdag. Hij vertelde uitgebreid over het ziekteproces en zei dankbaar te zijn voor het herstel. Locoburgemeester Gerrit Boonzaaijer neemt nog even de honneurs waar.…

Verhuur aan Quarijn is wat betreft de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug geen probleem, maar een grote meerderheid wil daar geen extra geld voor uittrekken.

Op voorstel van het college stemde de raad donderdagavond in met verhuur van gebouw De Hoeve, maar dat kan ook zonder een extra krediet. Het college kreeg als opdracht te onderzoeken of de huidige kantoorruimtes efficiënter kunnen worden benut. Onder meer door meer vanuit huis te werken, zoals dat nu in de coronatijd al gebeurt.…

BVH Lokaal en de lokale werkgroep van de Partij voor de Dieren willen een algemeen vuurwerkverbod in Utrechtse Heuvelrug. Zij vinden de voorgestelde maatregelen niet ver genoeg gaan.

Komende jaarwisseling mogen er geen rotjes of vuurpijlen worden afgestoken, zo besloot het Parlement. Uit onderzoek blijkt dat 81% van het letsel wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk waarvan meer dan de helft door siervuurwerk. Reden voor de twee partijen om te pleiten voor een totale uitbanning van vuurwerk.…

Het college van burgemeester en wethouders van Heuvelrug heeft de hoofdlijnen van beleidskeuzes voor het sociaal domein verwoord in de nota ‘Samen leven, samen doen!’. De titel past bij deze tijd van coronaproblematiek. In de dorpen van Utrechtse Heuvelrug is een goede sociale structuur, waar veel vrijwilligers zich inzetten voor elkaar en voor de samenleving.

Toch constateert het college dat dit onder druk komt te staan. Terwijl nog sterker dan voorheen de inzet van alle inwoners nodig is om de sociale structuur te behouden. De nota richt meer dan voorheen de focus op preventie.

Verantwoordelijk wethouder Hans Waaldijk: “We kunnen dit als gemeente niet alleen. In deze nota heeft het college daarom alleen de hoofdlijnen van onze beleidskeuzes verwoord. De concrete invulling in de praktijk willen we samen met onze partners en inwoners vormgeven in de tweede helft van dit jaar.…

De raad van Utrechtse Heuvelrug lijkt akkoord te gaan met de verhuur van een deel van het gemeentehuis aan zorginstelling Quarijn. Het betreft De Hoeve, het rechtse deel van het gebouw. Dat bleek uit het raadsoverleg van vorige week.

De raad heeft wel een aantal vragen. Onder meer over de financiële gevolgen als zou worden afgezien van het verbouwen van de zolderetage, maar ook wat de gevolgen van meer thuiswerken zijn voor de voorgestelde verbouwingen en investeringen.

Het voorstel wordt besproken tijdens de raadvergadering van 7 mei 2020.…


Current track

Title

Artist

Background