Politiek

Pagina:4

In 12 gemeentes kunnen mensen met een visuele beperking volgende week woensdag zelfstandig stemmen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Dit gebeurt met een stemmal en audio-ondersteuning. De Oogvereniging, Bartiméus en andere partijen in de visuele sector ondersteunen gemeenten met expertise, zodat de gemeenten kunnen zorgen dat alle stemlokalen voor iedereen toegankelijk zijn.

Tot voor kort konden mensen die zeer slechtziend of blind zijn alleen stemmen door iemand mee het stemhokje in te nemen of door een volmacht af te geven. Vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen is daar verandering in gekomen dankzij de komst van de stemmal met audio-ondersteuning. Het aantal gemeenten dat deze voorzieningen aanbiedt groeit.

Bij de komende verkiezingen kunnen mensen met een visuele beperking zelfstandig stemmen in de gemeenten Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Grave, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum, Rotterdam, Sliedrecht, Veldhoven, Zaanstad en Zeist.…

Op 6 februari organiseren de politieke partijen uit de gemeente De Bilt een lijsttrekkersdebat voor de Provinciale Staten Utrecht. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de lijsttrekkers, de partijen en hun standpunten.

In 2019 vieren we dat er 100 jaar algemeen kiesrecht is. Komend jaar kunt u maar liefst 3 keer uw stem uitbrengen.
Op 20 maart voor de Provinciale Staten en het bestuur van de waterschappen en op 23 mei voor het Europees Parlement.

Het debat wordt gehouden in de Vierstee, Nachtegaallaan 30 in Maartensdijk en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).…

Hans Oosters is geïnstalleerd als de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Tijdens een buitengewone Statenvergadering hebben diverse bestuurders hem welkom geheten in Utrecht en als commissaris. Naast de officiële woorden ontving Hans Oosters de voorzittershamer uit de handen van vicevoorzitter Kees de Kruijf. Hans Oosters volgt hiermee Willibrord van Beek op, die per 1 februari met pensioen is gegaan.

De nieuwe commissaris van de Koning gaf bij zijn installatie aan het als een groot voorrecht te beschouwen om de mooiste provincie van het land te mogen gaan dienen. “Utrecht heeft zoveel om trots op te zijn”, gaf Hans Oosters aan. Hij prees de landschappelijke diversiteit en schoonheid van de provincie en noemde de centrale ligging, de rijke cultuurhistorie en de sterke economische positie van Utrecht als te koesteren verworvenheden.…

De nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, mr. J.H. (Hans) Oosters, is door Zijne Majesteit de Koning beëdigd op Paleis Noordeinde.

De installatie van de nieuwe commissaris vindt plaats op vrijdag 1 februari tijdens een buitengewone vergadering van Provinciale Staten van Utrecht.

De heer Oosters is lid van de PvdA. Hij is op dit moment dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.…

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben commissaris Van Beek, ter gelegenheid van zijn afscheid, de Provinciale Erepenning toegekend wegens zijn bijzondere verdiensten voor de provincie. De heer Van Beek heeft zich de afgelopen veertig jaar ingezet voor het openbaar bestuur, waarvan de laatste 5,5 jaar als commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Zijn kennis en ervaring als parlementariër en bestuurder waren daarbij onmisbaar. De uitreiking van de erepenning vond plaats tijdens de buitengewone vergadering van Provinciale Staten, waarin officieel afscheid is genomen van de heer Van Beek.…

Gert-Jan Kats (47) wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Veenendaal. Dit heeft de gemeenteraad van Veenendaal besloten in een extra raadsvergadering. Nadat de nieuwe burgemeester bij Koninklijk Besluit is benoemd, wordt deze naar verwachting in januari beëdigd als burgemeester van Veenendaal.

Kats: “Ik ben dankbaar en blij met deze eervolle voordracht. Veenendaal is een energieke stad waar het goed wonen en ondernemen is. Daarnaast is Veenendaal een stevige partner in de regio FoodValley. Ik zie het als een voorrecht om burgemeester te worden van alle Veenendalers.”

Sinds 2010 is Gert-Jan Kats (SGP) burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas. Daarvoor was hij zes jaar burgemeester van Liesveld. Kats begon zijn werkzame leven in de financiële wereld.…

4 bestuursleden van ouderenpartij 50Plus willen van de 3 andere bestuursleden af, omdat ze volgens hen slecht functioneren.
De 3 bestuursleden willen dan weer af van voorzitter Geert Dales en zijn voorstanders.
Dat blijkt uit een uitnodiging voor een extra ledenvergadering op donderdag 29 november in Driebergen.…

Provinciale Staten van Utrecht (PS) zijn akkoord gegaan met de begroting voor 2019. In de begroting, het huishoudboekje van de provincie, wordt bepaald hoeveel de provincie Utrecht het komende jaar gaat uitgeven en waar er extra geld voor komt.…

In De Binder in Leersum vond op maandagavond 29 oktober de Beeldvormende Avond van de Raad plaats.

Op de agenda stond de aanvraag van veehouder Wesseling die zijn bedrijf aan de Nieuwe Steeg wil uitbreiden. Verschillende belanghebbenden voerden hun betoog, waaronder de ondernemer zelf en bezorgde inwoners van Leersum.

B.O.B.

De Beeldvormende Avond gaat vooraf aan de Oordeelvormende en uiteindelijk de Besluitvormende Raadsvergadering. In dit “B.O.B.-model” wil de Gemeente Utrechtse Heuvelrug nadrukkelijk de inwoners betrekken in het besluitvormingsproces.…

Roland van Schelven is ruim een jaar waarnemend burgemeester van de gemeente Bunnik geweest. Op 15 november wordt de nieuwe burgemeester, Ruud van Bennekom, benoemd. Daarom neemt Van Schelven in de openbare raadsvergadering (tevens begrotingsraad) van 8 november afscheid. U bent van harte welkom deze vergadering in de raadzaal bij te wonen. Aanvang 19.30 uur.…


Current track

Title

Artist

Background