Politiek

Pagina:5

Nienke van der Veen van OPEN en Florien Scager van de VVD hebben tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering een motie ingediend om het college te vragen zo spoedig mogelijk er op aan te dringen om namens de VNG een landelijke lobby tegen het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal en consumptiegoed te starten.
De motie is raadsbreed aangenomen.
De effectiviteit van inzamelingsmethoden en andere acties hebben geen enkel effect op de andere kant van het probleem, namelijk de productie van teveel verschillende soorten plastic en het gebruik ervan als verpakkings- en consumptiemateriaal.
Hiervoor is een landelijke aanpak nodig, die de alomtegenwoordige aanwezigheid van plastic in onze productie- en consumptieketen effectief terugdringt en alternatieven stimuleert om tegen te gaan dat we blijven dweilen met de kraan open.…

Oud-wethouder Jan Burger is afgelopen zaterdag overleden. Hij werd 61 jaar. Burger was van 2006 tot 2017 wethouder in Wijk bij Duurstede namens de SP.
Hij stopte maart vorig jaar en liet toen weten aan alzheimer te lijden.…

De berichtgevingen over de Marinierskazerne van het afgelopen half jaar laten meerdere signalen zien waarbij steeds meer aspecten de besluitvorming om te verhuizen in twijfel brengt. Het is duidelijk geworden dat het vertrek van de mariniers in ieder geval ernstige vertraging oploopt door o.a. de geconstateerde bodemvervuiling.

Er is nog steeds behoefte aan woningen, door het aangetrokken economisch klimaat, zijn de mogelijkheden om te bouwen vergroot terwijl er niet of nauwelijks (grotere) bouwlocaties aanwezig zijn op de Utrechtse Heuvelrug.

In Overberg bestaat reeds een “bebouwde” locatie van ongeveer dezelfde grootte als bovengenoemde terrein, dat eerder vele jaren leeg heeft gestaan en momenteel, na weer een periode van leegstand, slechts als onderwijsfaciliteit wordt gebruikt door het COA voor een kleine groep asielzoekers.…

Provinciale Staten van Utrecht hebben besloten Hans Oosters voor te dragen als nieuwe commissaris van de Koning bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Statenleden besloten hiertoe op advies van de vertrouwenscommissie tijdens de Statenvergadering van 24 september 2018. Hans Oosters is hiermee de verwachte opvolger van de huidige commissaris van de Koning, de heer Willibrord van Beek.

Hans Oosters (56) studeerde staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is sinds 2005 dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam. Vanaf 2015 is hij voorzitter van de koepelorganisatie van de waterschappen, de Unie van Waterschappen (UvW). Hij is tevens lid van de PvdA en heeft bestuurlijke ervaring als gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Gouda, voorzitter van het Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH) en burgemeester van de gemeenten Bergambacht en Ouderkerk.…

Huidig VVD-commissielid Roelof te Velde uit Maarn verlaat (tijdelijk) de gemeentepolitiek: hij wordt op 24 september beëdigd als Statenlid voor de VVD in de provincie Utrecht.

Natuurlijk is dit een groot gemis voor de fractie van VVD Utrechtse Heuvelrug waar Roelof te Velde als het financiële geweten wordt beschouwd vanwege zijn uitgebreide en zeer specifieke kennis op dat vlak. Roelof is al sinds 2010 actief als commissielid voor de VVD op de Heuvelrug en is de eerstvolgende opvolger op de lijst.

Fractievoorzitter Jorrit Linders betreurt het vertrek van Roel, maar ziet het van de positieve kant: “Zo hebben we straks naast Baerte de Brey nog een topper uit onze gemeente in de Provinciale Staten. Roelof heeft zich niet verkiesbaar gesteld voor de verkiezingen van 2019.…

Het nieuwe College van burgemeester en wethouders is sinds mei 2018 een feit. Burgemeester Frits Naafs is voor de meeste inwoners een bekend gezicht. De vier wethouders en de gemeentesecretaris misschien ook. Toch stellen Chantal Broekhuis, Rog Jorg, Hans Waaldijk en Gerrit Boonzaaijer en Marjan Havekes zich voor. Zij vertellen over hun achtergrond, wat hen inspireert en motiveert en hoe dat samenkomt in hun functie.
Op de website van de gemeente stellen zij zich uitgebreid voor.…

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede in een extra raadsvergadering besloten burgemeester Tjapko Poppens aan te bevelen voor herbenoeming.
Een burgemeester wordt voor zes jaar benoemd. Burgemeester Poppens’ eerste ambtstermijn eindigt op 20 december 2018. Hij had eerder dit jaar aangegeven dat hij beschikbaar is voor een tweede termijn. De Commissaris van de Koning van de Provincie Utrecht, de heer Willibrord van Beek, verzocht daarop de gemeenteraad om de procedure tot herbenoeming te starten. De gemeenteraad heeft vervolgens een vertrouwenscommissie samengesteld. Deze vertrouwenscommissie bereidde de verdere procedure voor. Op 4 september 2018 sprak de gemeenteraad in een besloten vergadering over de herbenoeming. Het resultaat hiervan is de aanbeveling tot herbenoeming.…

Zaterdag 15 september is de Dag van de Democratie. Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug doet daar aan mee van 10.00-13.00 uur in het Cultuurhuis in Doorn.
De volgende activiteiten staan op het programma:
Speeddaten met college en raadsleden: Heeft u een vraag of wilt u een onderwerp bespreken met één of meerdere raads- of collegeleden, dan is dat mogelijk.
Fotowedstrijd, Democratie in de gemeente. Maak een foto van wat democratie voor u betekent in onze gemeente en stuur deze naar griffie@heuvelrug.nl. De foto wordt dan tentoongesteld en u dingt mee naar een leuke prijs.…

Frits Naafs is officieel herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Tijdens de raadsvergadering heeft de Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, Willibrord van Beek, Naafs beëdigd voor een nieuwe ambtsperiode van zes jaar, die in gaat op 1 september.
Daarmee begint Naafs aan zijn derde ambtsperiode binnen de gemeente, waar hij reeds sinds 1 september 2006 die functie bekleedt.…

Van 4 tot en met 11 juli hebben de dorpswethouders van Utrechtse Heuvelrug kennis gemaakt met de inwoners en de dorpsnetwerken. Tijdens deze ontmoetingen is er gesproken over de belangrijkste punten uit het raadsprogramma 2018-2022, en zijn de aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan over de uitvoering van het programma. Zo werd duidelijk welke onderwerpen uit het raadsprogramma er per dorp leven. Deze input wordt momenteel verwerkt, de uitkomst hiervan volgt eind augustus.…


Current track

Title

Artist

Background