Politiek

Pagina:5

Zeist heeft bijna een nieuw college. VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie-SGP hebben samen een hoofdlijnenakkoord gesloten. Ze willen dit samen met de gemeenteraad en de samenleving uitwerken tot een inwonersakkoord.

Dit zijn de wethouderskandidaten en hun beoogde portefeuilles:

Sander Jansen (VVD): Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Financiën, Sport en de coördinatie op transformatie in het sociaal domein. Wijkwethouder voor Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide.
Laura Hoogstraten (GroenLinks): Participatie, Wonen, Jeugdzorg, Onderwijs en het Centrum. Wijkwethouder voor het Centrum en Lyceumkwartier.
Marcel Fluitman (CDA): Zorg, Welzijn, Kunst & Cultuur en Dienstverlening. Wijkwethouder voor Zeist-Oost en Zeist-Noord.
Wouter Catsburg (ChristenUnie-SGP): Duurzaamheid, Verkeer & Vervoer, Openbare Ruimte en ICT. Wijkwethouder voor Zeist-West.

Vanavond om 20.00 uur wordt het hoofdlijnenakkoord door de gemeenteraad besproken.…

Vanavond vanaf 20.00 uur is er in het gemeentehuis in Bilthoven een extra raadsvergadering.
Tijdens deze vergadering doet de informateur E.R.M. Balemans verslag van zijn bevindingen tijdens de informatieronde.…

Huidig wethouder Henk Veldhuizen komt niet terug in het nieuwe college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hij heeft ervoor gekozen de komende raadsperiode niet verder te gaan als raadslid voor het CDA. Henk Veldhuizen: “Ik heb de afgelopen vier jaar met heel veel plezier mijn rol als wethouder vervuld en keek uit naar nog vier jaar, maar politiek loopt dat soms anders. Ik kijk terug op een boeiende tijd waarin ik fijn heb samengewerkt met mijn collega’s in het college, met medewerkers en met heel veel betrokken inwoners en organisaties. We hebben met elkaar hard gewerkt aan de uitvoering van het raadsprogramma. Ik heb ervan genoten om daar mijn bijdrage aan te leveren en ben content met de resultaten. Ik wens het nieuwe gemeentebestuur succes.” Burgemeester Frits Naafs: “Henk Veldhuizen heeft altijd met hart en ziel zich ingezet voor de Utrechtse Heuvelrug.…

De Commissaris van de Koning heeft de vacature voor de nieuwe burgemeester van Bunnik opengesteld. Belangstellenden kunnen reageren tot 4 juni a.s.

Klik op de link voor alle informatie: https://www.bunnik.nl/httpswwwbunniknlde-nieuwe-burgemeester/

 …

Wijk bij Duurstede heeft een Coalitieakkoord: ‘Denken, durven, daadkracht!’ Na een intensieve periode van onderhandelen, is het Coalitieakkoord van de VVD, GroenLinks en PCG gereed. Het nieuwe Coalitieakkoord heeft de titel ‘Denken, durven, daadkracht!’ gekregen. Deze drie woorden geven duid elijk aan dat de nieuwe coalitie intensief heeft nagedacht over de bestuurlijke opgaven en de mogelijkheden voor Wijk bij Duurstede.

De bestuurlijke opgaven zijn fors, maar de coalitie omarmt de ambities die de opgaven met zich meebrengen volop en gaat er deze bestuursperiode mee aan de slag. De laatste onderdelen zijn de afgelopen dagen aan het akkoord toegevoegd. Dat gebeurde dankzij de hulp van inwoners tijdens de drie spiegelbijeenkomsten. Formateur Reinout Woittiez bedankt de inwoners voor hun bijdragen aan de spiegelbijeenkomsten.…

Na een reeks van gesprekken met informateur Remco van Lunteren is in Utrechtse Heuvelrug overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college met VVD, OPEN, CDA en SGP. Het raadsprogramma ,waarop alle fracties consent hebben gegeven, was de basis voor de gesprekken. De nieuwe coalitie heeft geen aanvullende onderwerpen benoemd naast dit raadsprogramma. De vier partijen zijn gezamenlijk tot een concept verdeling van portefeuilles gekomen.

Informateur Remco van Lunteren, “De gesprekken met de verschillende fracties verliepen in een goede sfeer. Er was een vrij duidelijk beeld van de mogelijkheden, waarbij de uiteindelijke variant met VVD, OPEN, CDA en SGP de variant was die het meest is genoemd en die ik als eerste heb verkend. Ik vind deze brede combinatie ook passend bij het tot uitvoering brengen van een breed gedragen raadsprogramma.…

Op 1 mei is Eric Balemans aangesteld als nieuwe informateur in De Bilt, nadat de formatie van VVD, GroenLinks, CDA en PvdA mislukte.
Balemans kreeg opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken voor de vorming van een stabiele coalitie.
Hij voerde op 2 mei gesprekken met alle partijen die zitting hebben in de raad. In een tweede ronde, op 7 mei, voerde hij gesprekken met de partijen waarvan verwacht werd dat zij mogelijk bij een formatie zouden worden betrokken, namelijk VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, Beter De Bilt en D66.

Balemans constateerde dat er geen draagvlak is voor verschillende (nieuwe) combinaties van partijen. Op grond van uiteenlopende constateringen is een serieuze mogelijkheid van een coalitie van VVD, GroenLinks, CDA en Beter De Bilt voorgelegd, maar ook deze optie bleek niet op draagvlak van alle partijen te kunnen rekenen.…

GemeenteBelangen Scherpenzeel, ChristenUnie en PRO Scherpenzeel hebben overeenstemming bereikt over een coalitieprogramma dat de titel “Sociaal, Duurzaam en Ondernemend” draagt.
De afgelopen weken is, onder leiding van Hans van Velden (eerst als informateur, en later als formateur), op een constructieve manier gewerkt aan de totstandkoming van een ambitieus coalitieakkoord tussen GBS, CU en PRO Scherpenzeel.…

Met de gesprekken van afgelopen week komt het Coalitieakkoord in Wijk bij Duurstede in zicht. Maar voordat er een echt akkoord is, vragen de onderhandelaars inwoners om de inhoud van het Coalitieakkoord te onderzoeken op diverse thema’s. Deze thema’s staan tijdens drie bijeenkomsten centraal. Inwoners en organisaties praten mee over o.a. woningbouw en duurzaamheid.Op maandag 7 mei zijn er twee bijeenkomsten: van 19.00 tot 20.30 uur is een bijeenkomst in het Dorpshuis ‘De Toekomst’, Prinsenplein 3 te Langbroek. En van 20.45 tot 22.15 uur kunnen Cothenaren terecht in het Dorpshuys van Cothen aan de C.B. Kentiestraat 2. Op woensdag 9 mei is er voor Wijkenaren een bijeenkomst van 20.00 tot 21.30 uur in het Huis van de Gemeente, Karel de Grotestraat 30 te Wijk bij Duurstede.…

Afgelopen donderdag is de coalitie in Rhenen weer bij elkaar geweest. Op hoofdlijnen zijn zij eruit. Deze week wordt gewerkt aan de uitwerking van het akkoord. In de week na Hemelvaart wordt de inhoud openbaar gemaakt. De coalitie zal het presidium verzoeken om te werken aan een raadsakkoord.…


Current track

Title

Artist

Background