Politiek

Pagina:6

In de afgelopen raadsvergadering van Bunnik zijn wethouders Erika Spil (P21) en Jorrit Eijbersen (Liberalen) voor een nieuwe termijn geïnstalleerd.

Formateur Jan Hoekema deed verslag. Hij ging in op het proces van de totstandkoming van de coalitie en het coalitieakkoord. Vervolgens gaven de fractievoorzitters hun reactie, waarna Arie Viskil (P21) en Hein Hoitink (Liberalen) tot ondertekening van het akkoord overgingen.

Burgemeester Roland van Schelven ging vervolgens over tot de installatie van de beide wethouders. De plek van Jorrit Eijbersen in de gemeenteraad is ingenomen door Fred Schenk die aansluitend als raadslid werd geïnstalleerd.…

De VVD Utrechtse Heuvelrug nam kennis van wat zich heeft afgespeeld in een trein richting Maastricht, waarin het College van B&W openlijk sprak over diverse zaken.
Raadslid Jorrit Linders heeft schriftelijke vragen gesteld over het blog van Fokke Fernhout over het college.
De VVD-fractie heeft de volgende schriftelijke vragen.
1) Klopt het dat het College op deze wijze over de in de blog van de heer Fernhout genoemde onderwerpen heeft gesproken? Zo nee, wat is volgens het College onjuist?
2) Welke stappen onderneemt het College in de richting van genoemde betrokkenen?
De vragensteller doet een beroep op het college om de antwoorden uiterlijk aanstaande vrijdag te publiceren.…

VVD, GroenLinks, D66 en CDA in De Bilt hebben het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een topklimaat’ ondertekend.
De partijen gaan de uitdaging aan om te werken aan een gemeente waarin het goed wonen, werken en verblijven is.
De coalitiepartijen hebben ook de namen bekendgemaakt van de kandidaat-wethouders. Dit zijn André Landwehr (VVD), Anne Brommersma (GroenLinks), Dolf Smolenaers (D66) en Madeleine Bakker-Smit (CDA).…

Het nieuwe college van Utrechtse Heuvelrug is van start. Begin juli maken de dorpswethouders graag kennis met inwoners en de dorpsnetwerken. Tijdens die ontmoeting presenteert de dorpswethouder kort de highlights van het raadsprogramma 2018 – 2022.

Dit geeft u de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over de uitvoering van het programma. Zo wordt helder welk thema uit het raadsprogramma belangrijk is voor uw dorp.

Hieronder ziet u wanneer en op welke locatie u de wethouder van uw dorp kunt ontmoeten. De avond begint om 20.00 uur met een korte kennismaking. Daarna volgt de presentatie van het raadsprogramma. Hierna krijgt u de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Driebergen
3 juli
20 uur
Nieuw Salem
Frits Naafs

Leersum
3 juli
20 uur
De Binder
Chantal Broekhuis (vervangt Hans Waaldijk)

Maarn & Maarsbergen
4 juli
20 uur
De Twee Marken
Rob Jorg

Doorn
11 juli
20 uur
Cultuurhuis, Trefpunt
Chantal Broekhuis

Amerongen & Overberg
11 juli
20 uur
Allemanswaard
Gerrit Boonzaaijer…

Perspectief 21 en De Liberalen hebben een coalitieakkoord bereikt. De fracties van de twee partijen geven aan dat zij bereid en in staat zijn om de uitdagingen, waar Bunnik voor staat, opnieuw samen aan te gaan. Nadat er andere combinaties zijn beproefd, kiezen P21 en De Liberalen gemotiveerd en met overtuiging voor een voortzetting van de goede samenwerking op basis van gelijkwaardigheid in het college en steun voor ambities in de raad.

Bunnik is een sterke en aantrekkelijke gemeente in een dynamische en snel groeiende regio. In de gemeente is veel kracht aanwezig en de positie in de regio is stevig, maar de gemeente is ook kwetsbaar door de kleine omvang. De coalitie ziet dit ook als een kracht. Want dit betekent dat er korte lijnen zijn tussen het college, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.…

Provinciale Staten hebben afscheid genomen van statenleden Willem Joustra(VVD) en Hans Boerkamp(D66).
Willem Joustra is geïnstalleerd als wethouder in Wijk bij Duurstede en Hans Boerkamp in Rhenen en verlaten daarom de provinciale politiek. Commissaris van de Koning Willibrord van Beek had warme woorden voor de 2 Statenleden die sinds 2011 actief waren in de provinciale politiek. Beide zullen in hun nieuwe rol als wethouder nog veel met de provincie te maken krijgen.
Zij worden opgevolgd door Judith Godschalx- Dekker(VVD) en Sebastien Kraaijeveld(D66).…

Er hebben 53 kandidaten gereageerd op de burgemeestersvacature in de gemeente Bunnik. De verwachting is dat de benoeming van de nieuwe burgemeester eind dit jaar plaatsvindt.

Onder de sollicitanten bevinden zich 40 mannen en 13 vrouwen. 29 van de kandidaten hebben bestuurservaring in het openbaar bestuur.Het aantal sollicitanten naar politieke kleur:

VVD (16)
CDA (11)
D66 (11)
ChristenUnie (5)
GroenLinks (3)
PvdA (2)
lokale partij (2)

Twee sollicitanten zijn niet aangesloten bij een politieke partij en van één sollicitant is deze informatie niet bekend.
Selectie

De komende tijd spreekt commissaris van de Koning Willibrord van Beek met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Bunnik. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met kandidaten.…

Nadat vorige week de besprekingen tussen CDA en De Liberalen in Bunnik stukliepen, zijn P21 en de Liberalen met elkaar in gesprek gegaan. De verwachting is dat een coalitieakkoord niet meer lang op zich laat wachten.

De gesprekken in Bunnik over de vorming van een nieuw college zijn gisteren de fase van de formatie ingegaan. Verkenner Jan Hoekema heeft daarbij de rol van formateur op zich genomen. Op verzoek van de fracties van P21 en De Liberalen heeft Hoekema een gesprek gevoerd met delegaties van beide partijen. Dat gesprek is in goede sfeer verlopen.

Beide partijen hebben de ambitie en het vertrouwen om het gesprek onder de leiding van de formateur spoedig en succesvol af te ronden. Ze verwachten op korte termijn een coalitieakkoord te kunnen presenteren én een college dat voortvarend aan de slag kan.…

In een extra raadsvergadering op dinsdag 19 juni om 17:00 uur stelt de gemeenteraad van Veenendaal de profielschets voor de nieuwe burgemeester vast. De afgelopen weken hebben de fractievoorzitters samen opgeschreven wat voor een type burgemeester Veenendaal zoekt en wat hij of zij moet kunnen. De inbreng van inwoners, bedrijven en organisaties is in de profielschets verwerkt.…

Terugkijkend op 2017 concludeert het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug dat er intensief gewerkt is aan de uitvoering van het Raadsprogramma 2014 – 2018. Dit is duidelijk zichtbaar binnen het Sociaal Domein, op het gebied van veiligheid en het in stand houden en verbeteren van de fysieke leefomgeving. Daarnaast is ook de groene en duurzame identiteit verder ontwikkeld.

In samenwerking met inwoners en partners is hard gewerkt aan veranderingen die bijdragen aan een goed woon- en werkklimaat voor de inwoners.…


Current track

Title

Artist

Background