Politiek

Pagina:7

72 van de 355 gemeenten gaan bij de Europees Parlementsverkiezing experimenteren met een centrale opzet van het tellen van de stemmen. De raad van elk van deze gemeenten heeft daarmee ingestemd, en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de gemeenten aangewezen als experimenteergemeenten.

In de 72 experimenteergemeenten tellen de stembureaus op donderdagavond 23 mei na 21 uur de stembiljetten alleen op partijniveau. Op basis daarvan kan voor elke gemeente een voorlopige uitslag worden bepaald, die op zondagavond 26 mei om 23.00 uur bekend wordt gemaakt. De stembureaus tellen dus niet hoeveel stemmen op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht. Dat gebeurt op maandag 27 mei, op een centrale locatie, door uitgeruste tellers.
Rhenen en Veenendaal doen mee aan het experiment.…

Tijdens de raadvergadering van afgelopen week heeft de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug afscheid genomen van commissielid Nelleke Groen van de fractie Open. Zij is inmiddels lid van Provinciale Staten in de Provincie Utrecht. Tijdens dezelfde bijeenkomst werd Roelof te Velde van de VVD-fractie als nieuw commissielid verwelkomd. Te Velde had het afgelopen halfjaar zitting in de Provinciale Staten.…

Oud-wethouder Hans Nijhof van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is overleden. Hans was ruim een jaar ziek.
Hans was in de vorige periode van 2014 tot 2018 wethouder met de portefeuilles WMO, ouderen, welzijn, volksgezondheid, werk en inkomen, coördinatie sociaal domein, milieu, duurzaamheid en afval, dorpsgericht werken, kunst en cultuur, bibliotheken en cultuurhuizen en hij was dorpswethouder Leersum. Daarvoor is Hans enkele jaren raadslid geweest voor Open en de combinatie PvdA/GroenLinks.

Er is een condoleanceregister geopend:

https://nl.surveymonkey.com/r/condoleanceregisterhansnijhof

Het ophalen van inzichten, suggesties en perspectieven voor een (mogelijk) coalitieakkoord. Dat was het doel van de ‘Meedenksessies Nieuwe Collegeperiode’ in het Huis voor de provincie.
Bekijk de vlog over de meedenksessie en waarin mede-formateur Jan Jacob van Dijk vertelt over het vervolg van de coalitiebesprekingen. De vlog is hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=d5ZJDtU6qd0…

Zaterdag 11 mei is, na een periode van ziekte, Ineke Holierook overleden. Ze was oud-raadslid van de Partij van de Arbeid.
Van juni 2007 tot maart 2018 was zij raadslid van de gemeente Rhenen. Een periode die werd gekenmerkt door haar betrokkenheid bij de mensen die het wat minder hebben, haar vasthoudendheid en haar directe manier van communiceren. Ineke Holierook had een speciale plek in de gemeenteraad. Sinds de verkiezingen van 2014, waar de PvdA één zetel behaalde, vormde zij de 1-vrouwfractie van de PvdA. Klein als fractie maar sterk als persoonlijkheid. Een raadslid waar naar werd geluisterd, die respect afdwong. Zij wist in haar betoog altijd de kern te raken, de vinger op de zere plek te leggen en zaken voor elkaar te krijgen.…

Donderdag is het de Dag van Europa. Bij verschillende gemeentehuizen wappert dan de Europese vlag. Op donderdag 23 mei kunnen stemgerechtigden gaan stemmen voor het Europees Parlement. Wie meer wil weten over de Europese verkiezingen kan terecht op de website: www.europainnijmegen.nl/het-europees-parlement. Dit is een informatiecentrum in Nijmegen dat allerlei activiteiten organiseert om Europa dichter bij de burgers te brengen.…

Op woensdag 8 mei worden themasessies georganiseerd met zowel de collegevormende- als niet-collegevormende fracties en externe partijen zoals gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties in de provincie. Het doel van de sessies is om alle dertien Statenfracties en verschillende externe partijen in de gelegenheid te stellen om feedback te geven op de strategische agenda en gericht hun visies en ideeën mee te geven aan de onderhandelaars.…

In 12 gemeentes kunnen mensen met een visuele beperking volgende week woensdag zelfstandig stemmen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Dit gebeurt met een stemmal en audio-ondersteuning. De Oogvereniging, Bartiméus en andere partijen in de visuele sector ondersteunen gemeenten met expertise, zodat de gemeenten kunnen zorgen dat alle stemlokalen voor iedereen toegankelijk zijn.

Tot voor kort konden mensen die zeer slechtziend of blind zijn alleen stemmen door iemand mee het stemhokje in te nemen of door een volmacht af te geven. Vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen is daar verandering in gekomen dankzij de komst van de stemmal met audio-ondersteuning. Het aantal gemeenten dat deze voorzieningen aanbiedt groeit.

Bij de komende verkiezingen kunnen mensen met een visuele beperking zelfstandig stemmen in de gemeenten Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Grave, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum, Rotterdam, Sliedrecht, Veldhoven, Zaanstad en Zeist.…

Op 6 februari organiseren de politieke partijen uit de gemeente De Bilt een lijsttrekkersdebat voor de Provinciale Staten Utrecht. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de lijsttrekkers, de partijen en hun standpunten.

In 2019 vieren we dat er 100 jaar algemeen kiesrecht is. Komend jaar kunt u maar liefst 3 keer uw stem uitbrengen.
Op 20 maart voor de Provinciale Staten en het bestuur van de waterschappen en op 23 mei voor het Europees Parlement.

Het debat wordt gehouden in de Vierstee, Nachtegaallaan 30 in Maartensdijk en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).…

Hans Oosters is geïnstalleerd als de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Tijdens een buitengewone Statenvergadering hebben diverse bestuurders hem welkom geheten in Utrecht en als commissaris. Naast de officiële woorden ontving Hans Oosters de voorzittershamer uit de handen van vicevoorzitter Kees de Kruijf. Hans Oosters volgt hiermee Willibrord van Beek op, die per 1 februari met pensioen is gegaan.

De nieuwe commissaris van de Koning gaf bij zijn installatie aan het als een groot voorrecht te beschouwen om de mooiste provincie van het land te mogen gaan dienen. “Utrecht heeft zoveel om trots op te zijn”, gaf Hans Oosters aan. Hij prees de landschappelijke diversiteit en schoonheid van de provincie en noemde de centrale ligging, de rijke cultuurhistorie en de sterke economische positie van Utrecht als te koesteren verworvenheden.…


Current track

Title

Artist

Background