Politiek

Pagina:7

In het Cultuurhuis in Doorn is vanavond een speciale raadsvergadering. De kandidaat-wethouders worden aan de gemeenteraad voorgedragen. Het nieuwe college wordt gevormd door VVD, OPEN, CDA en SGP. De kandidaat-wethouders zijn: Rob Jorg (VVD), Hans Waaldijk (OPEN), Chantal Broekhuis (CDA) en Gerrit Boonzaaijer (SGP).
De gemeenteraad vergadert vanaf 19.30 uur over de benoeming van de vier kandidaten.…

De nieuwe wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede zijn benoemd. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering. Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Tjapko Poppens uit de wethouders Wil Kosterman (GroenLinks), Hans Marchal (PCG) en nieuwkomer Willem Joustra (VVD).
Wethouder Willem Joustra is het enige nieuwe gezicht in het college.
Hij neemt de taken over van zijn voorganger, Jeroen Brouwer (SP).…

De vier beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, SGP, VVD en ProVeenendaal organiseren op woensdag 23 mei een bijeenkomst voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en raadsleden om het concept raadsprogramma te bespreken. Het doel van dit Stadsgesprek is het concept raadsprogramma te presenteren en reacties op te halen uit de samenleving.…

Gisteren presenteerde Gert van Laar namens de fracties van SGP, PCR, ChristenUnie en D66 in Rhenen het coalitieprogramma ‘Samen werken aan verbinding en vertrouwen’. Het akkoord is daarbij door de coalitiepartijen ondertekend. De beoogde vier wethouders zijn: Peter de Rooij (SGP), Simone Veldboer (PCR), Jolanda de Heer (ChristenUnie) en Hans Boerkamp (D66). Op 22 mei gaat de raad met elkaar in debat over het coalitieprogramma en op 29 mei worden de wethouders geïnstalleerd.…

Zeist heeft bijna een nieuw college. VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie-SGP hebben samen een hoofdlijnenakkoord gesloten. Ze willen dit samen met de gemeenteraad en de samenleving uitwerken tot een inwonersakkoord.

Dit zijn de wethouderskandidaten en hun beoogde portefeuilles:

Sander Jansen (VVD): Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Financiën, Sport en de coördinatie op transformatie in het sociaal domein. Wijkwethouder voor Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide.
Laura Hoogstraten (GroenLinks): Participatie, Wonen, Jeugdzorg, Onderwijs en het Centrum. Wijkwethouder voor het Centrum en Lyceumkwartier.
Marcel Fluitman (CDA): Zorg, Welzijn, Kunst & Cultuur en Dienstverlening. Wijkwethouder voor Zeist-Oost en Zeist-Noord.
Wouter Catsburg (ChristenUnie-SGP): Duurzaamheid, Verkeer & Vervoer, Openbare Ruimte en ICT. Wijkwethouder voor Zeist-West.

Vanavond om 20.00 uur wordt het hoofdlijnenakkoord door de gemeenteraad besproken.…

Vanavond vanaf 20.00 uur is er in het gemeentehuis in Bilthoven een extra raadsvergadering.
Tijdens deze vergadering doet de informateur E.R.M. Balemans verslag van zijn bevindingen tijdens de informatieronde.…

Huidig wethouder Henk Veldhuizen komt niet terug in het nieuwe college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hij heeft ervoor gekozen de komende raadsperiode niet verder te gaan als raadslid voor het CDA. Henk Veldhuizen: “Ik heb de afgelopen vier jaar met heel veel plezier mijn rol als wethouder vervuld en keek uit naar nog vier jaar, maar politiek loopt dat soms anders. Ik kijk terug op een boeiende tijd waarin ik fijn heb samengewerkt met mijn collega’s in het college, met medewerkers en met heel veel betrokken inwoners en organisaties. We hebben met elkaar hard gewerkt aan de uitvoering van het raadsprogramma. Ik heb ervan genoten om daar mijn bijdrage aan te leveren en ben content met de resultaten. Ik wens het nieuwe gemeentebestuur succes.” Burgemeester Frits Naafs: “Henk Veldhuizen heeft altijd met hart en ziel zich ingezet voor de Utrechtse Heuvelrug.…

De Commissaris van de Koning heeft de vacature voor de nieuwe burgemeester van Bunnik opengesteld. Belangstellenden kunnen reageren tot 4 juni a.s.

Klik op de link voor alle informatie: https://www.bunnik.nl/httpswwwbunniknlde-nieuwe-burgemeester/

 …

Wijk bij Duurstede heeft een Coalitieakkoord: ‘Denken, durven, daadkracht!’ Na een intensieve periode van onderhandelen, is het Coalitieakkoord van de VVD, GroenLinks en PCG gereed. Het nieuwe Coalitieakkoord heeft de titel ‘Denken, durven, daadkracht!’ gekregen. Deze drie woorden geven duid elijk aan dat de nieuwe coalitie intensief heeft nagedacht over de bestuurlijke opgaven en de mogelijkheden voor Wijk bij Duurstede.

De bestuurlijke opgaven zijn fors, maar de coalitie omarmt de ambities die de opgaven met zich meebrengen volop en gaat er deze bestuursperiode mee aan de slag. De laatste onderdelen zijn de afgelopen dagen aan het akkoord toegevoegd. Dat gebeurde dankzij de hulp van inwoners tijdens de drie spiegelbijeenkomsten. Formateur Reinout Woittiez bedankt de inwoners voor hun bijdragen aan de spiegelbijeenkomsten.…

Na een reeks van gesprekken met informateur Remco van Lunteren is in Utrechtse Heuvelrug overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college met VVD, OPEN, CDA en SGP. Het raadsprogramma ,waarop alle fracties consent hebben gegeven, was de basis voor de gesprekken. De nieuwe coalitie heeft geen aanvullende onderwerpen benoemd naast dit raadsprogramma. De vier partijen zijn gezamenlijk tot een concept verdeling van portefeuilles gekomen.

Informateur Remco van Lunteren, “De gesprekken met de verschillende fracties verliepen in een goede sfeer. Er was een vrij duidelijk beeld van de mogelijkheden, waarbij de uiteindelijke variant met VVD, OPEN, CDA en SGP de variant was die het meest is genoemd en die ik als eerste heb verkend. Ik vind deze brede combinatie ook passend bij het tot uitvoering brengen van een breed gedragen raadsprogramma.…


Current track

Title

Artist

Background