Meer geld nodig voor schoolhuisvesting

Meer geld nodig voor schoolhuisvesting

De gemeente heeft nog eens goed gekeken naar het huisvestingsplan voor de scholen voor de periode tot 2024. Er is meer nodig dat eerder voorzien, meent het college. Met name in Driebergen, maar ook in Maarn en Doorn is actie gewenst.

Het college wil frisse en duurzame schoolgebouwen met ruimte voor toekomstige groei. Dat is geen gemakkelijke opgave, de gemeente kampt immers met een hoge schuldenlast. Het zoeken is nu naar andere financieringsbronnen. De aardgasvrije renovatie van de Zonheuvel in Driebergen is daarvan een goed voorbeeld.

Bij de herijking van de huisvesting van basisscholen constateerde het college dat er vooral in Driebergen werk aan de winkel is. Het gaat om ten minste vijf scholen. Het schoolgebouw van de Dolfijn is aan vervanging toe en de Ontdekkingsreis krijgt een eigen schoolgebouw. Deze school is nu tijdelijk gehuisvest in het gebouw aan het Jagerspad. Ook de schoolgebouwen van de Uilenburcht en de Vuurvogel krijgen een update als het aan het college ligt. Voor de nieuwbouw van De Dolfijn wil het college kijken of een combinatie met woningbouw mogelijk is. Voor de Dalton Nicolaasschool is nog onderzoek nodig.

Het aangepaste Integraal Huisvestingsplan inclusief de bijbehorende begroting komt eind april in de gemeenteraad aan de orde.

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar top