Zorg en Welzijn

Het Diakonessenhuis Utrecht – Zeist – Doorn heeft een overeenkomst afgesloten met de Europese Investeringsbank (EIB) voor 43 miljoen euro. Daarmee is het het eerste algemene ziekenhuis in ons land dat een dergelijke overeenkomst afsluit met deze Bank van de Europese Unie. De overeenkomst is tegen gunstige condities, waaronder een lagere rente. Dat levert het ziekenhuis extra geld op voor renovaties.…

Van 25 maart tot met 18 april vond de vaccinatiecampagne tegen de meningokokkenziekte plaats bij GGD regio Utrecht. Jongeren geboren in 2001, 2002 en tussen 1 januari en 1 mei 2004 konden gratis de vaccinatie tegen Meningokokken ACWY halen. Gemiddeld heeft 80% van de uitgenodigde jongeren de vaccinatie gehaald. Dit zijn bijna 24.500 jongeren in de regio Utrecht. In juni kunnen jongeren geboren in 2003 en 2005 de vaccinatie halen bij GGD regio Utrecht.…

Woensdagmiddag 24 april vindt er op de GGD-locatie aan de Verlaat 20E in Veenendaal een open vaccinatiemiddag plaats.
Voor alle vragen over vaccineren voor inwoners van Veenendaal, Rhenen, Renswoude en Amerongen. Van 13.00 tot 16.00 uur kunnen zowel ouders als jongeren zonder afspraak terecht voor al hun vragen over de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma. Deze open middag organiseert GGD regio Utrecht in het kader van de European Immunisation week, waarin het belang van vaccineren extra onder de aandacht wordt gebracht.

Voor meer informatie: www.ggdru.nl en www.rijksvaccinatieprogramma.nl…

Speciaal voor longpatiënten organiseren het Diakonessenhuis en het Longfonds op dinsdag 23 april 2019 een informatiebijeenkomst over de mogelijkheden van zorg thuis voor patiënten met de chronische longziekte COPD. De bijeenkomst vindt plaats tijdens het tweede Longpunt van 2019.

Veel chronische longpatiënten hebben thuis zorg nodig. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers. De gemeenten regelen deze zorg. Zij betalen dit via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Tijdens het Longpunt op 23 april vertelt een medewerker van het Longfonds over de mogelijkheden. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en voor het uitwisselen van ervaringen.
Datum, tijd, locatie

Dinsdag 23 april 2019
van 14.00 tot 16.00 uur
Diakonessenhuis locatie Utrecht, Bosboomstraat 1…

Kinderarts Martha Pekelharing – Berghuis is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Martha werkt sinds 1993 als kinderarts in het ziekenhuis. Daarin had en heeft ze een enorme drive om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Martha was ook zes jaar bestuurslid van de medische staf. Zij nam het initiatief voor een andere organisatiestructuur in het ziekenhuis. Dat leidde tot de oprichting van de Federatie Medische Staf Diakonessenhuis. Inmiddels is deze structuur in verschillende andere ziekenhuizen in Nederland toegepast.

Martha was ook de initiator van het G-Hockey bij sportvereniging Kampong. Haar aanpak om kinderen en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking te laten sporten is een voorbeeld voor veel sportverenigingen.

Martha ontving haar onderscheiding in het Diakonessenhuis uit handen van burgemeester Jan van Zanen van Utrecht.…

Dit jaar gaan patiënten van het Diakonessenhuis met de longziekte COPD gebruik maken van SanaCoach-COPD. Dit is een digitaal programma. Patiënten kunnen thuis via de computer, tablet of smartphone hun gezondheid met de COPD-coach goed in de gaten houden. Deze week gaan de eerste patiënten thuis van start met het programma.

SanaCoach COPD is een beveiligde en persoonlijke pagina op het internet voor mensen met COPD. Binnen dit programma kunnen patiënten en artsen en verpleegkundigen met elkaar communiceren. Met het programma kunnen patiënten hun klachten goed in de gaten houden. Ook leren ze over hun behandeling en het omgaan met hun ziekte. Ze krijgen bijvoorbeeld tips en adviezen over voeding, bewegen, inhalatiemedicijnen of stoppen met roken. Ze kunnen ook lesmodules volgen over deze onderwerpen.…

Inwoners van Zeist kunnen opgeroepen worden om hulp te verlenen bij een hartstilstand. Stichting Hartslag Zeist, de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht en de gemeente Zeist hebben een overeenkomst ondertekend, waarmee de gemeente is aangesloten op HartslagNu. Dit is het alarmeringssysteem dat burgerhulpverlening bij een hartstilstand mogelijk maakt.

HartslagNu is onderdeel van Ambulancezorg Nederland. Als iemand een hartstilstand krijgt, kan de regionale meldkamer Ambulancezorg via een bericht op de mobiele telefoon een burgerreanimatienetwerk activeren. Deelnemers die zich hebben aangemeld en die binnen een straal van 750 meter van het slachtoffer bevinden, worden via hun mobiele telefoon gealarmeerd. Zij kunnen de reanimatie opstarten en blijven uitvoeren totdat professionele hulpverlening is gearriveerd. Hoe sneller er gestart wordt met reanimeren, liefst binnen 6 minuten, hoe groter de kans dat een slachtoffer het overleeft.…

Een nieuw digitaal platform geeft chronische hartpatiënten meer inzicht en regie over hun ziekte- en genezingsproces. De afgelopen maanden zijn zo’n 40 patiënten van het Diakonessenhuis op het platform aangesloten.
Voor patiënten met chronisch hartfalen is het belangrijk regelmatig hun gewicht, bloeddruk en verschillende bloedwaarden te meten. Veranderingen in deze waarden kunnen om aanpassing van medicatie of behandeling vragen.

Nu moeten deze patiënten daarvoor regelmatig naar het ziekenhuis of een bloedprikpost. Met het Empower platform krijgt de patiënt speciale apparatuur, waarmee hij deze metingen zelf thuis kan verrichten. Hij ziet zelf direct zijn meetresultaten en krijgt ook direct advies. Dat gebeurt op basis van voor die patiënt specifiek ingevoerde grenswaarden. Dat advies kan uitleenlopen van niets veranderen tot aanpassing van medicatie of contact opnemen met de hartfalenpolikliniek of huisarts.…

De Wijkse Vrijwilligersprijs gaat dit jaar naar de vrijwilligers van het Ewoud en Elisabeth Gasthuis/Quarijn in Wijk bij Duurstede.

In het Calypsotheater werd op dinsdag 22 januari voor de zestiende keer de gemeentelijke Vrijwilligersprijs uitgereikt. De prijs is een initiatief van gemeente Wijk bij Duurstede en Stichting Binding/Steunpunt Vrijwilligerswerk Wijk bij Duurstede. De jury heeft de winnaars gekozen op basis van criteria zoals toekomstbestendigheid, doelgerichtheid, verbindende/stimulerende factor en de bijdragen aan de lokale samenleving. Daarnaast heeft de jury meegewogen hoe lang de organisatie al actief is. De hoofdprijs is een cheque ter waarde van € 1.000,-.

Ouderenzorg sinds 1400

Het Ewoud en Elisabeth Gasthuis, beter bekend als het E&E, is niet meer weg te denken uit Wijk bij Duurstede. Sinds het jaar 1400 wordt in Het Gasthuis zorg aan ouderen geboden.…

Aan het einde van elk jaar is het mogelijk om een andere zorgverzekering te kiezen. Mensen met een minimuminkomen of net iets meer kunnen gebruik maken van de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) die de gemeente aanbiedt. De CAZ is een basis- en een aanvullende zorgverzekering. De premie is lager dan normaal, omdat de gemeente een deel meebetaalt. Dus meer zorgverzekering voor minder premie. De Regionale Sociale Dienst regelt de CAZ namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Voor de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering heeft de Regionale Sociale Dienst DSW Zorgverzekeraar geselecteerd. Deze verzekeraar biedt twee verschillende pakketten aan. U bepaalt zelf hoe uitgebreid uw aanvullende verzekering is en dus hoeveel premie u moet betalen. Op de website www.gezondverzekerd.nl kunt u de gemeentelijke pakketten vergelijken met alle mogelijke zorgverzekeringen in Nederland en direct een aanmelding indienen.…


Current track

Title

Artist

Background