Ontwerp groenstructuurplan Wijk bij Duurstede 2018-2038 vastgesteld

Geschreven door op 11 juni 2018

Het College van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp Groenstructuurplan vastgesteld en besloten het stuk in de periode van 13 juni tot en met 25 juli 2018 ter inzage te leggen. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze op het plan indienen. Bij de besluitvorming over de vaststelling van het definitieve Groenstructuurplan worden de ingediende zienswijzen betrokken.

Wat is het Groenstructuurplan?

In de 3 kernen van de gemeente Wijk bij Duurstede is veel openbaar groen. In dit Groenstructuurplan zijn de structuren, de cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarde van het groen in kaart gebracht. Er is een visie opgesteld voor de komende jaren. Het plan is bedoeld voor intern gebruik als afwegingskader bij ruimtelijke ontwikkelingen. Er zijn speerpunten benoemd om de kwaliteit van het groen te waarborgen en waar mogelijk te versterken.
Waar vindt u het Groenstructuurplan?
Het ontwerp Groenstructuurplan is te vinden op de website bij ‘Stukken ter inzage’. Een papieren versie kunt u inzien op het gemeentehuis aan de Karel de Grotestraat 30 te Wijk bij Duurstede.
Zienswijzen
U kunt uw zienswijze indienen via info@wijkbijduurstede.nl of schriftelijk onder vermelding van Groenstructuurplan: Gemeente Wijk bij Duurstede, t.a.v. Coosje Bakker, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.


Current track

Title

Artist

Background