Stichtse Rijnlanden: één miljoen extra voor maatregelen rond duurzaamheid en klimaat

Geschreven door op 3 december 2019

In de begroting van De Stichtse Rijnlanden voor 2020 is onder andere vastgelegd dat er één miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Ook komt extra geld beschikbaar voor het remmen van bodemdaling en het monitoren van de waterkwaliteit. Langdurige periodes van droogte worden afgewisseld door korte heftige periodes met veel neerslag. Het waterschap moet op deze snel wisselende omstandigheden anticiperen. Dat gebeurt in samenwerking met partners zoals gemeenten, provincies, woningbouwcoöperaties en organisaties die grote terreinen beheren. Zo kan het waterschap het waterbeheer nog beter uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de haalbaarheid van het benutten van thermische energie uit het afvalwater van de rioolwaterzuiveringen van De Bilt en Driebergen. Komend jaar is € 650.000 beschikbaar voor initiatieven van gemeenten die bijdragen aan schoner water of minder wateroverlast in het stedelijk gebied. Het streven is de jaarlijkse stijging van de belastingopbrengsten te beperken tot maximaal 4%. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 18 december wordt bepaald welke gevolgen dat heeft voor het nieuwe tarief.


Current track

Title

Artist

Background