Tekorten Sociaal Domein Utrechtse Heuvelrug

Geschreven door op 24 juni 2019

Via de meicirculaire informeert het Rijk de gemeenten hoeveel geld een gemeente extra of minder ontvangt om het voorzieningenniveau binnen een gemeente in stand te houden. Ook laat de meicirculaire zien hoeveel extra middelen de gemeente krijg van de 1 miljard euro die het Rijk beschikbaar stelt voor de Jeugdhulp. Voor Utrechtse Heuvelrug blijft er een aanzienlijk tekort bestaan.
Eind mei werd bekend dat het Rijk tot en met 2021 €1 miljard extra beschikbaar stelt voor de Jeugdhulp. De gemeente ontvangt daarvan circa €2 miljoen. In de periode 2017-2023 zijn de extra uitgaven voor het Sociaal Domein volgens de gemeente circa €33 miljoen. Het verschil tussen deze bedragen wordt door de gemeente in deze periode betaald uit de algemene middelen.


Meer om te lezen

Current track

Title

Artist

Background