Utrechtse Heuvelrug komt met aanmelding Pilot Inbreidingslocatie in Doorn

Geschreven door op 6 maart 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft besloten om als voorbereiding op de Omgevingswet, ervaring op te doen met het opstellen van een Omgevingsplan. Zij wil dit doen met het opstellen van een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ voor de inbreidingslocatie op de voormalige gemeentewerf aan de Van Bennekomweg in Doorn.

Om een dergelijk plan te ‘mogen’ opstellen moet de gemeente het plangebied formeel aanmelden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie zal naar verwachting medio dit jaar een besluit nemen op de aanmelding. In de komende periode wil de gemeente samen met omwonenden en andere belanghebbenden aan de slag om het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ op te stellen.

De nieuwe Omgevingswet en het Omgevingsplan
Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking. In deze wet is alle wetgeving gebundeld die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. De wet is daarmee breder dan bijvoorbeeld de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Eén van de centrale nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet is het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan beslaat het hele grondgebied van de gemeente en wordt gefaseerd opgebouwd. Het is als het ware de opvolger van de huidige bestemmingsplannen maar dan met een veel bredere insteek: de gehele fysieke leefomgeving. Milieuwetgeving heeft bijvoorbeeld een plek in het Omgevingsplan maar ook (delen van) bijvoorbeeld de kapverordening of delen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
Door de Crisis- en herstelwet (Chw) kunnen gemeenten, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, oefenen met een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’. Zo’n plan kan al een beetje lijken op een ‘echt’ Omgevingsplan omdat het meer kan regelen en ook anders opgebouwd kan worden dan een ‘normaal’ bestemmingsplan.


Current track

Title

Artist

Background