Versterking Lekdijk

Geschreven door op 4 september 2019

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden presenteert drie kansrijke oplossingen voor de versterking van de Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. Het waterschap hoort graag van omwonenden en andere belangstellenden wat ze van de oplossingen vinden.

De Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen wordt de komende jaren versterkt, zodat deze klaar is voor de toekomst. Het waterschap kan dit niet alleen. Samen met bewoners, overheden en andere belanghebbenden wordt er gewerkt aan de best mogelijke oplossing. Kansen voor natuur, recreatie, verkeersveiligheid en cultuurhistorie worden zoveel mogelijk meegenomen met de dijkversterking.
Het combineren van de technische opgave en ideeën en wensen uit het gebied heeft geleid tot drie kansrijke oplossingen. Deze oplossingen voor de dijkversterking worden gezien als reëel en haalbaar en worden verder onderzocht, op weg naar één voorkeursalternatief.

De drie oplossingen hebben de titels ‘Krachtig behoud’, ‘Rijk cultuurland’ en ‘Beleefbare dijk’. De oplossingen geven een richting aan voor de dijkversterking. De komende maanden worden de oplossingen verder uitgewerkt. In de zomer van 2020 neemt het bestuur van het waterschap een besluit.
Het project Sterke Lekdijk maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De belangrijkste opgave van het programma is de versterking van een groot aantal dijken in Nederland als gevolg van klimaatveranderingen in de nabije toekomst. Rivieren moeten daardoor in korte tijd veel meer water kunnen afvoeren.


Current track

Title

Artist

Background