Wijk bij Duurstede geeft uitleg over het maaien van ecologische bermen

Geschreven door op 15 oktober 2019

De afgelopen weken zijn er diverse negatieve berichten in de pers verschenen. Deze gingen over het maaibeleid van de gemeente Wijk bij Duurstede in relatie tot de biodiversiteit. De gemeente betreurt het dat deze berichten in de media zijn verschenen, omdat ze volgens haar onjuiste informatie bevatten.

Sinds vele jaren staat de gemeente in nauw contact met de Vereniging Natuur en Milieu (VNM) Wijk bij Duurstede en haar werkgroepen. ‘Daarbij bespreken wij hoe we het groenbeheer kunnen verbeteren. De werkgroepen zijn op de hoogte van de huidige stand van zaken,’ aldus wethouder Hans Marchal. Een van de werkgroepen is de Florawerkgroep. Deze groep uitte kritiek in de pers. ‘De Florawerkgroep weet dat de gemeente gebonden is aan lopende contracten met aannemers en beleidskaders. In de overleggen is hier vaak over gesproken. Daarbij gaven we aan wat er wel en niet mogelijk is. Wij toonden wel degelijk flexibiliteit waar dat kon,’ aldus de wethouder. Binnen de contracten heeft de gemeente namelijk -ook na overleg met de Florawerkgroep- verschillende maatregelen doorgevoerd. Dat zijn bijvoorbeeld het inzaaien van bloemenmengsels, het laten staan van gras/bloemen, het niet maaien van schuine taluds en het aanpassen van hoe vaak en hoeveel gebieden gemaaid worden.

Met het bestuur van de VNM is de gemeente in gesprek. Hierbij gaat het over òf en hoe de samenwerking tussen de Werkgroep Flora en de gemeente door kan blijven gaan na deze vertrouwensbreuk.


Current track

Title

Artist

Background