woningbouw

Wethouder Rob Jorg was te gast bij 90 in de Regio en sprak daar onder meer over de plannen voor nieuwe woningen binnen de bebouwde kom van de dorpen. Linksom of rechtsom, er zijn veel nieuwe huizen nodig.

Jorg: ‘Er wonen minder mensen in één huis, alleen daarom al moeten er meer woningen in de gemeente komen. Gebeurt dat niet, dan daalt het inwoneraantal. En dat heeft weer kwalijke gevolgen voor het onderwijs, de winkeliers, de sportclubs en ga zo maar door.’

‘Daarbij komt nog dat we ouder worden, de gemiddelde bevolking vergrijst’, legt Jorg uit. ‘Doordat er minder jonge mensen komen, koimt de mantelzorg in gevaar.’ Utrechtse Heuvelrug is volgens de VVD-politicus één van de meest ‘grijze’ gemeenten van de regio.…

De shortlist met veertig mogelijke bouwlocaties binnen de dorpsgrenzen stuit op verzet in de raad van Utrechtse Heuvelrug. Onlangs kwam het college met een lijst met opties voor ‘inbreiding’. Niet alleen inwoners kwamen met commentaar, ook de raad zet vraagtekens bij de opties.

In Driebergen vallen de geopperde Kraaybeekerhof en Valentijn niet in goede aarde. Bestaande huisjes voor ouderen aan de Valentijn zouden mogelijk plaats moeten maken. Ook de bouwplannen voor het voormalige Meubin-terrein en landgoed Plattenburg in Maarn stuiten op verzet. Dat geldt ook voor Kwartellaan in Leersum en de Boswijklaan in Doorn.

Wethouder Rob Jorg bij de bespreking van de plannen: ‘Als we zo doorgaan, denk ik dat we de ambities niet gaan halen’.…

Toegegeven, het klinkt als een mission impossible. De 22-jarige Simone Boukens denkt dat het mogelijk is om veel te bouwen mét natuurbehoud.

In de komende 20 jaar komen er zo’n 145.000 woningen bij om de bevolkingsgroei in onze provincie op te vangen. Hoe doen we dit op zo’n manier dat de natuur behouden blijft? De oplossing? Parkinclusief ontwikkelen. Tenminste, dat zegt studente Sabine Boukens. Zij deed voor de provincie Utrecht een onderzoek naar dit gloednieuwe concept.

‘Parkinclusief ontwikkelen betekent dat je een gebied of woonwijk vermengt met het landschap waarin je bouwt’, zegt Boukens. Oude bomen bijvoorbeeld hak je niet zomaar om als je gaat bouwen, is haar visie. Ze kreeg een 9 voor de studie en studeerde daarmee cum laude af.…

Vorige zaterdag fietste Gijsbert Doornenbal langs de dertig potentiële woningbouwlocaties. Het SGP-commissielid wilde poolshoogte nemen bij de door het college opgesomde kansrijke bouwplaatsen.

Doornenbal had 60 fietskilometers nodig om alle locaties te bezoeken. Bij een aantal eventuele locaties sprak hij met onder meer omwonenden. ‘Het was zeker leerzaam. Zo hoorde ik van bewoners van de Valentijn in Driebergen over hun zorgen. Qua communicatie zou het beter gemogen hebben’, zegt de SGP-woordvoerder wonen. ‘Ook op andere locaties hoorde ik nieuwe punten, die zal ik zeker meenemen naar de raad’.

Het gaat om mogelijke locaties binnen de grenzen van de Heuvelrug-dorpen, ofwel inbreidingslocaties.…

Het college van Utrechtse Heuvelrug is akkoord met de bouw van vier huizen aan de Vinkenbuurtweg in Maarn. Het betreft twee afzonderlijke plannen van elk twee vrijstaande woningen.

Wethouder Jorg: ‘We werken graag mee aan deze initiatieven, want de woningbouw draagt bij aan het oplossen van de grote woningbehoefte in de gemeente. Bovendien draagt de sanering van de bestaande gebouwen en de landschappelijke inpassing van de nieuwe woningen bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.’

In ruil voor de nieuwbouw gaan de bestaande woningen en gebouwen op de percelen tegen de vlakte. In de komende weken start het vooroverleg met een aantal betrokken partijen, daarna liggen de plannen ter inzage.…

De woningcorporaties in Utrechtse Heuvelrug presenteren elk jaar een overzicht van hun plannen in relatie tot de Woonvisie van de gemeente. Het college is positief over de nieuwste plannen van de corporaties.

De gemeente hanteert een Woonvisie met daarin de ambities en beleidsdoelen voor het woonbeleid. De woningcorporaties maken ook plannen, die moeten uiteraard matchen met de Woonvisie. Het college beoordeelt deze plannen vervolgens. Dat is nu ook gebeurd, het college kan zich vinden in de plannen van de corporaties.

Er zijn drie corporaties werkzaam in Utrechtse Heuvelrug, te weten Heuvelrug Wonen, Woningbouwvereniging Maarn en Rhenam. Ze werken bij het maken van de plannen nauw samen, binnen een federatie.…

Corona of niet, de huizenprijzen blijven maar stijgen. In de maand juli lag de gemiddelde prijs voor een koopwoning zo’n 7,4 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

De prijsstijging volgt het beeld van de afgelopen maanden, zo rond de 7,5 procent meerwaarde dan vorig jaar. Gemiddeld kost een huis op dit moment 337.000 euro. Daarmee betaalt een koper 50 procent meer dan zeven jaar geleden, toen de huizenmarkt een dieptepunt bereikte.

Ook het aantal transacties blijft stijgen. In de eerste zeven maanden van dit jaar registreerde het Kadaster zeven procent meer verkopen dan een jaar eerder. Tot nu toe kregen dit jaar 130.000 woningen een andere eigenaar. In onze regio zijn woningen onder 4 ton zeer schaars.…

Heuvelrug Wonen en woningstichting Cothen willen een fusie aangaan. De Cothense organisatie is te klein en was daarom op zoek naar een partner, samen verder met Heuvelrug Wonen ligt voor de hand.

‘Woningstichting Cothen beheert 300 woningen, wij 3.400’, zegt directeur-bestuurder Sleyfer van Heuvelrug Wonen. ‘Dat is te weinig om zelfstandig te kunnen doorgaan’, zegt Sleyfer in gesprek met 90 in de Regio. De bestuurder benadrukt dat de fusie zeker geen vertraging van de bouw van sociale huurwoningen zal veroorzaken.

Het gaat om een intentie. Het plan zal nog een aantal gremia moeten passeren, zoals de huurdersvertegenwoordiging en de beide gemeenten. De Cothense stichting zal onderdeel worden van Heuvelrug Wonen.…

In 2019 opperde CDA-er Teunis Reedijk het stationsgebied als woningbouwlocatie. Onlangs kwam zijn idee weer in het nieuws.

Het raadslid van Utrechtse Heuvelrug vertelde in het radioprogramma 90 in de Regio dat het na zijn voorstel aanvankelijk stil bleef. ‘Ik heb het een paar keer laten vallen links en rechts, maar er werd niet zo heel hard op gereageerd. Ik heb gezegd dat het een onderzoek waard zou zijn.’ Reedijk onderstreept de noodzaak voor meer woningbouw. ‘De wachttijd voor sociale woningen loopt op tot tien jaar, dat is extreem. Ik ga op mijn kousenvoeten weg als ik daar een vraag over krijg’.

Vooralsnog mikt de gemeente op inbreiding, maar het is gezien de bovenmatige krapte de vraag hoe lang dit beleid stand kan houden.…

Het college van Wijk bij Duurstede start een onderzoek naar de haalbaarheid van woningbouw op de locaties De Geer III en Zuidwijk. De gemeenteraad is via een memo op de hoogte gesteld van de plannen.

Doel is een goede afweging te kunnen maken tussen de verschillende opties. In dit traject weegt de mening van inwoners en in het bijzonder de omwonenden van de mogelijke locaties zwaar mee. Het traject van de omgevingsvisie komt hierbij goed van pas.

Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek zal de gemeenteraad besluiten welke uitbreidingslocaties geschikt zijn voor nieuwe woningen. Wijk bij Duurstede moet een substantieel aantal huizen bouwen om in de vraag te voorzien.…


Current track

Title

Artist

Background